Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2020-12-13 
Drukuj PDF Wyślij link

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

Autor: Paweł Bielański 

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

Na ostatniej, 17 godzinnej sesji Rady Miasta, temat nie zaistniał, burmistrz nie poczuwał się do przedstawienia jakichkolwiek wyjaśnień w tej spawie.
Dlatego w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy, jako radni wciąż zbieramy informacje. Nie jest to zadanie łatwe, a przed wszystkim wymaga czasu. Bardzo czasochłonne jest m.in. pozyskiwania informacji w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej od organów, które nie są jednostkami organizacyjnymi miasta. Do burmistrza złożyłem w sumie 18 pytań. Z upoważnienia burmistrza na zapytania odpowiada dyrektor MOPS (Pan Janusz Marszałek). Ponieważ otrzymane odpowiedzi nie wyjaśniły wszystkich aspektów tej sprawy w trybie tzw. indywidualnej kontroli radnego, będę w przyszłym tygodniu analizował dokumenty w siedzibie MOPS, również w zakresie rozliczeń finansowych.

Pomalowano ściany

Z otrzymanych do tej chwili wyjaśnień pozytywnym aspektem jest informacja, że po naszej wizycie, choć trochę poprawiły się warunki bytowe dla osób korzystających z ogrzewalni. W odpowiedzi na pytanie o stan techniczny pomieszczeń w dyrektor napisał cyt. " (…) Na podkreślenie zasługuje fakt znaczącego ich poprawienia, jaki nastąpił w ostatnim czasie (...)".
Ponoć pomalowano nawet ściany. Jest postęp (!). Na tą chwilę musze uwierzyć na słowo, ale ufam, że tak faktycznie się stało i nastąpiła poprawa urągającemu jakimkolwiek standardom stanu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.

Pismo SANEPID-u w odpowiedzi na złożony wniosek o informację w sprawie podjętych działań.

Brak nadzoru i skrajna nieodpowiedzialność

Z uwagi na fakt braku właściwego nadzoru organizacji miejskiej ogrzewalni ze strony płatnika i zleceniodawcy usługi (Urzędu Miasta i MOPS) złożyłem zapytanie do SANEPID-u o przeprowadzone czynności w tej sprawie. Co się okazało?
Pomimo, że ogrzewalnia funkcjonuje od 31 października br. to do dnia złożenia mojego wniosku tj. do 2 grudnia 2020 roku PSSE w Oleśnicy nie posiadała informacji o funkcjonowaniu miejskiej ogrzewalni i łaźni przy ulicy Kolejowej 2 (!). Do SANEPID-u nie wpłynął żaden wniosek o wydanie opinii o stanie sanitarnym pomieszczeń. Jest to skrajna nieodpowiedzialność zleceniodawcy usługi. Skoro nowo powstała ogrzewalnia organizowana była po raz pierwszy przez nowego operatora (tu: Służby Ratownicze), na dodatek w zupełnie nowej lokalizacji, to stosowna opinia powinna być pozyskana. Wówczas płacący za usługę (miasto) ma pewność, że spełnione są wszelkie kryteria i wymogi. I choć pozyskanie takiej opinii, nie jest na wprost wymagane w ministerialnym rozrządzeniu ws. minimalnych standardów dla ogrzewalni, to pozyskanie opinii organu, który sprawuje nadzoru sanitarny powinno być w interesie zlecającego usługę. O sprawowaniu nadzoru sanitarnego ogrzewalni przez oleśnicki SANEPID informuje Wojewoda Dolnośląski do którego również zwróciłem się z pytaniami w sprawie organizacji ogrzewalni.

Szanowni Państwo, niestety wychodzi na to, że jedynym działaniem władz miasta przed uruchomieniem miejskiej ogrzewalni był post umieszony przez zastępczynie burmistrza Panią Edytę Małys-Niczypor, w którym informuje opinię publiczną, że ogrzewalnia miejska wraz z łaźnią będzie uruchomiona 31 października. Przypomnę, że do dnia 03 listopada (dnia naszej wizyty ) nikt z MOPS, ani z Urzędu Miasta nie był na Kolejowej 2. Usługę uruchomiono i nadzorowano w trybie zdalnym. Efekt widać na zdjęciu.

Pomieszczenie higieniczno-sanitarne miejskiej ogrzewalni i łaźni. Zdjęcie wykonane w dniu 3 listopada 2020           (4 dni po otwarciu)  - foto P. Bielański

Dopiero po moim wniosku PSSE w Oleśnicy pozyskał wiedzę, że przy Kolejowej 2 funkcjonuje miejska ogrzewalnia i łaźnia, w związku z czym powiadomił MOPS o planowanej kontroli. Wydana zostanie stosowna decyzja.
W sprawie wymogów technicznych dla lokali przeznaczonych na ogrzewalnie i łaźnie skierowałem też pytania do Powiatowego Nadzoru Inspektora Budowlanego w Oleśnicy. Również sprawą nie wyjaśnioną pozostaje termin otwarcia ogrzewalni.
Osobnym wątkiem w tej sprawie jest prawidłowość postępowania ofertowego, które przeprowadził MOPS. Aby ocenić czy wszelkie wymogi zostały spełnione chcę pozyskać wgląd w oryginalne dokumenty postępowania ofertowego w trybie tzw. indywidualnej kontroli radnego. 

Po kontroli indywidualnej sporządzę raport, który przekaże m.in. komisji rewizyjnej Rady Miasta. Komisja ma zajmować się tą sprawą w styczniu 2021 roku.
Do sprawy będę wracał...


KomentarzeAktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter