Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2020-12-01 
Drukuj PDF Wyślij link

Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

Autor: Paweł Bielański 

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

Mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej wnieśli  sprzeciw do burmistrza Oleśnicy w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Ponieważ burmistrz negatywnie odpowiedział na wnioski mieszkańców poproszony zostałem o pomoc. W tym celu (co jest oczywiste) potrzebowałem pozyskać informację i materiały w ich sprawie, korzystając z prawa radnego do pozyskiwania informacji w trybie art.24 ust. 2  czyli tzw. indywidualna kontrola radnego.

 Art. 24. ust.2  ustawy o samorządzie gminnym brzmi: 

W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych, gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.


O poszanowanie praw radnego będą walczył przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym 

Dokładnie w  tym trybie  w tej kadencji pozyskiwałem już kilka razy kserokopie dokumentów, umów cywilnoprawnych oraz m.in. dokumenty dot. postępowanie ws. warunków zabudowy przy Wojska Polskiego na wysokości II LO (głośna sprawa i protest mieszkańców). Dokładnie na podstawie art. 24 ust 2 u.s.g. np. radny Kazimierz Karlinko otrzymał sprawozdania finansowe OKR Atol, które przedstawił nam na klubie radnych.

Jednak tym razem "odgórnym poleceniem" zdecydowano, że kserokopii urzędowych dokumentów i pism nie otrzymam. Ba!
Nawet nie mogę zrobić ich fotografii!  Nagle według burmistrza i podległych mu urzędników nie ma do tego prawa!  Dokumenty urzędowe łaskawie udostępnione miałem jedynie do wglądu na miejscu w urzędzie. Ponoć mogłem sobie je nawet przepisać ?! Całość sprawy obszernie opisuje w skardze (załączonej poniżej). 

Absurd i niedorzeczność sytuacji pokazują poniższe zdjęcie odpowiedzi burmistrza skierowanej do mieszkańców ulicy Rzemieślniczej. Kserokopii tego pisma też nie mogłem otrzymać jako radny. Jako radny, nie mogłem ich pozyskać, ale każdy z Państwa może zobaczyć to pismo na... tablicy ogłoszeń w bloku na Rzemieślniczej.

Pismo skierowane przez burmistrza do mieszkańców ulicy Rzemieślniczej.

Samorządowe portale branżowe jednoznacznie określają prawa radnych do pozyskiwania informacji w trybie Art. 24 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym 

link: wspolnota.org.pl/news/nowe-uprawnienia-kontrolne-radnych

link: www.prawo.pl/samorzad/kiedy-mozna-odmowic-radnemu-korzystajacemu-z-prawa-do,456948.html

Rada Miasta głosami radnych koalicji klubu burmistrza i PiS uznała skargę za bezzasadną. Radni koalicji rządzącej bronili stanowiska burmistrza w tej sprawie. Tym samym o pozyskanie materiałow i prawa radnego będę walczyl przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym. 

Dyskusja na Sesji Rady Miasta w sprawie skargi:

kurier-ratuszowy.blogspot.com/2020/12/skarga-na-burmistrza-olesnicy-jana.html

 

 Treść skargi poniżej: 
KomentarzeAktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter