Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2020-10-18 
Drukuj PDF Wyślij link

Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

Autor: Paweł Bielański 

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

Przypomnę sprzeciw mieszkańców to konsekwencja błędnych decyzji burmistrza Jana Bronsia, który w 2010 roku opracował miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewidujący dalszą zabudowę wielorodzinną dla tej cześci Serbinowa. Swój sprzeciw mieszkańcy wzmocnili petycją podpisaną przez 351 osób z ulicy Kopernika i Podchorążych.

Jako radny zostałem poproszony o pomoc w tej sprawie. Na moją prośbę przewodniczący komisji budżetu i infrastruktury - Damian Siedlecki we wrześniu zwołał nadzwyczajne posiedzenie komisji. W piątek 16-go października odbyło się drugie posiedzenie komisji. W międzyczasie nastąpiła zmiana na funkcji przewodniczącego komisji.

 

Budowę kolejnych bloków wielorodzinnych przy ulicy Podchorązych umożliwia miejscowy plan z 2010r. Obecna zmiana układu dróg to ukłon Urzędu Miasta w stronę dewelopera, który planuje budowę 5 bloków wielordzinnych w  II etpach. (zdjęcie planu zrobione na komisji budżetu i infrastruktury) 

Burmistrz oraz władze Starostwa Powiatowego zlekceważyły mieszkańców i radnych.

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami radnych z mieszkańcami Serbinowa w porządku posiedzenia komisji umieszczono punkt, gdzie przewidziano przedstawienie informacji przez przedstawiciela Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Oleśnicy. Wydział ten prowadzi postępowanie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika. Niestety po raz kolejny, pomimo wysłanego zawiadomienia o posiedzeniu komisji, nikt ze Starostwa nie pofatygował się do ratusza by przedstawić informację w sprawie. Podobnie jak we wrześniu władze powiatu nie delegowały na komisję żadnego urządnika lekceważąc tym samym mieszkańców i nas radnych. Przewodniczący komisji nie otrzymał nawet informacji o przyczynach absencji urzędnika ze Starostwa.
Również kolejny raz zlekceważył mieszkańców burmistrz Jan Bronś. Pomimo deklaracji udziału w pracach komisji i wpisaniu do porządku posiedzenia komisji wystąpienia burmistrza, Jan Bronś jak również jego zastępczyni Edyta Małys-Niczypor nie znaleźli czasu dla mieszkańców i nas radnych. Przedstawiciele mieszkańców nie kryli irytacji lekceważącą postawą włodarza miasta. Arogancki stosunek do prac komisji budżetu i infrastruktury to już niestety standard burmistrza Jana Bronsia w tej kadencji.

 

Brak właściwej organizacji posiedzenia komisji

Radny Marek Kamaszyło (z klubu radnych ORS Jana Bronsia) jako przewodniczący komisji nie zadbał o właściwą organizację pracy komisji. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami plan zmiany układu dróg oraz plan sytuacyjny planowanej budowy wielorodzinnej miał być wyświetlany na ekranie, który wraz z rzutnikiem jest dostępny w sali obrad Urzędu Miasta. Niestety to zadanie przerosło zdolności organizacyjne przewodniczącego. Zaniedbanie skutkowało tym, że nie wszyscy obecni na komisji mieli pogląd na omawiany plan układu dróg. Do dyspozycji obecnych na komisji był tylko 1 egzemplarz dokumentów, który przedłożył dyrektor Sekcji Dróg Miejskich. Przewodniczący komisji nie zadbał nawet o przygotowanie kserokopii planu dróg i rzutu planowanej inwestycji. Chaos organizacyjny powodował, że radni przekazywali sobie z rąk do rąk jedyny egzemplarz planu. A w sytuacji, gdy radni w toku posiedzenia komisji zgrupowali się w 2 / 3 osobowe zespoły by wymienić kilka uwag dotyczących planu, przewodniczący upominał radnych by nie zagłuszali wystąpienia przedstawiciela SDM. Zupełnie kuriozalna sytuacja. 

Jakie ustalenia przedstawiono na komisji.

Tak naprawdę jedyną sensownie przygotowaną informację przedłożył komisji dyrektor SDM Krzystof Fink. Wspomniany wyżej 1 egzemplarz planu układu dróg, który mogliśmy zobaczyć, przedstawiał plan w którym zmieniony układ dróg jest mniej uciążliwy dla mieszkańców. Zmiana układu dróg to sukces samych mieszkańców, bo to dzięki ich protestowi oraz presji części radnych oraz nagłośnieniu sprawy przez Panoramę Oleśnicką burmistrz zmienił podjętą wcześniej decyzje.

 

Planowany układ dróg po zmianie. Łacznik dojazdu do ulicy Podchorązych zabierze około 10 miejsc parkingowych. 

 Pytań w tej sprawie wciąż pozostaje wiele. Nie wiemy jak finalnie wygląda projekt dla całej inwestycji. Wiemy, że zniknie około 10 miejsc parkingowych przy ulicy Podchorążych. Budowa planowanego łącznika dojazdu z ulica Podchorążych odbędzie się kosztem miejsc parkingowych. Przy nowobudowanych blokach powstanie około 20 ogólnodostępnych miejsc parkingowych. W złożeniu projektowym do dyspozycji mieszkańców nowych bloków będzie dwu poziomowy parking podziemny. Oczywiście warunkiem korzystanie będzie wykup miejsca. Wiadomym jest już dziś, że deficyt miejsc parkingowych w tej cześci Serbinowa znacząco się pogłębi. W toku dyskusji radni uznali, że budowa parkingu przy Podchorążych jest niezbędną.

 Poinformowałem komisję, że o ujęcie kosztów budowy parkingu w budżecie miasta wnioskowałem do burmistrza Oleśnicy w trybie składania wniosków do budżetu na 2021rok. Poparcie dla wniosku wykazali inni radni, a radny Robert Sarna zawnioskował jako członek komisji budżetu i infrastruktury, by wniosek o budowie parkingu był wnioskiem całej komisji. 

„Nikt nie bierze na poważnie naszego zdania jako mieszkańców Oleśnicy”

Pomimo prób przedstawienia mediacji jako sukces burmistrza, absolutnie nikt z obecnych na komisji nie postawił tezy, że w całej tej sprawie odniesiono zwycięstwo czy sukces. Tak naprawdę, w tej sprawie nikt nie wygrał, a wszycy stracili. Najwięcej sami mieszkańcy, czego wyraz dali w liście odczytanym do władz miasta, urzędników i nas radnych przez mieszkańca ulicy Kopernika. Fragmenty listu poniżej:

(…) Stajemy tutaj jako mieszkańcy ulicy Kopernika 8, 15, 17 przed faktem już dokonanym, lada dzień nasz spokój zostanie nam na już zawsze odebrany, nie tylko przez okres budowy. Dzięki burmistrzowi, radnym oraz oleśnickim urzędnikom będziemy biernie uczestniczyć w szeroko pojętej budowie bloków molochów(...)
(…) Mamy taką sytuację, że mieszkańcy nie mają tak naprawdę prawa głosu, urzędnicy w Starostwie w wydziale budownictwa i architektury nie uznają mieszkańców za stronę, a jedynie zarząd wspólnoty mieszkaniowej czyli Procom. Wszelkie uwagi, nieścisłości nie są brane w ogóle pod uwagę. Procom nie otrzymał żadnej informacji zwrotnej od Starostwa w sprawie budowy bloków i zastrzeżeń, które przedstawił na piśmie.(...)

Proszę Państwa spotykamy się z kuriozum przepisów, nikt nie bierze na poważnie naszego zdania jako mieszkańców Oleśnicy.

(…) Jeśli się chce wykonać tak dużą inwestycję należało to „zrobić z głową”, a nie tak żeby upchać jak największą możliwie zabudowę, tak jak jest w tym przypadku.
(…) Tak proszę Państwa dzisiaj każdy z Was, pójdziecie do swoich domów, prosiłbym o chwile refleksji nad Waszymi decyzjami, które dotyczą nie tylko Was, ale mają znaczący wpływ na życie innych."

Do radnego Grzegorza Żyły mieszkańcy w liście skierowali m.in. takie słowa :

„(...)Mieszkańcom nie chodziło o żadne show, zrobienie przedstawienia. Walczyliśmy o bezpieczne dojście do szkoły, przychodni czy w kierunku miasta. Bezpieczne dojście dla wszystkich mieszkańców osiedla, a w szczególności naszych dzieci. Proszę o trochę szacunku dla mieszkańców! To Wy radni powinniście być dla nas mieszkańców, a nie my dla was! Mógł też Pan nas wspomóc, a nie tylko oczerniać!”

Radny Żyła nie miał odwagi przyjąć krytyki mieszkańców, gdy tylko przedstawiciel mieszkańców rozpoczął odczytywanie listu, radny Żyła ostentacyjne wstał i wyszedł z posiedzenie komisji. Nie było słowa przeprosin, nie było słowa wyjaśnienia. Pozostała ucieczka.Taka postawa jest zupełnie nieakceptowalna przez mieszkańców i rzutuje na całą Radę Miasta.

List odczytany przez przedstawiciela mieszkańców ulicy Kopernika był gorzkim podsumowaniem całej tej sprawy. Sprawy w której wciąż wiele nie wiemy...

 


KomentarzeAktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter