Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2020-06-03 
Drukuj PDF Wyślij link

W pasie zieleni miał powstać 3 kondygnacyjny blok wielorodzinny

Autor: Paweł Bielański 

Burmistrz Jan Bronś  po głośnym sprzeciwie mieszkańców Serbinowa stwierdził, że to Urząd Miasta wystąpił o warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego na działce 3/77 przy ulicy Wojska Polskiego. Dokumenty do których dotarłem świadczą jednoznacznie, że wniosek złożył i podpisał własnoręcznie sam Jan Bronś.

Fragment wniosku - obrys budynku wielorodzinnego, który miał powstać w pasie zieleni

W pasie zieleni izolacyjnej 3  kondygnacyjny blok wielorodzinny 

Szczegóły planowanego budynku są precyzyjnie opisane we wniosku o ustalenie warunków zabudowy, który Jan Bronś złożył i własnoręcznie podpisał 25.02.2020roku.
Na skrawku zieleni przy Wojska Polskiego planowano budynek mieszkalny wielorodzinny z usługami w parterze. Powierzchnia zabudowy 522,01 m2. Powierzchnia dla usług handlowych w planowanym budynku 370 m2. Pokrycie dachówką lub materiałami imitującymi  dachówkę w kolorze ceglastym lub brązowym, dach dwu- lub wielospadowy. Kąty nachylenia połaci dachowej w planowanym  budynku od 35 do 50 stopni. Wysokość głównej kalenicy dachu w  przedziale do 17 metrów. Dopuszcza się dach płaski”. We wniosku oprócz dokładnego opisu,
jest plan sytuacyjny z ulokwanym blokiem, rysunki sposobu zagospodarowania terenu. W postępowaniu dokonanu już ustaleń z Sekcją Dróg Miejskich, MGK sp. z o.o. , Tauron. 

 

Sprzedaż działki deweloperowi

Po uzyskaniu warunków zabudowy, działka byłaby łakomym kąskiem dla deweloperów. Wartość nieruchomości gruntowej dla której wydano WZ wzrosła by kilkunastokrotnie. Oczywistym faktem jest to, że natychmiast po uzyskaniu WZ nieruchomość byłaby wystawiona do przetargu. Opowieści burmistrza Jana Bronsia, że wystąpienie o warunki zabudowy to rozeznanie możliwości zagospodarowanie tego terenu i rodzaj konsultacji z mieszkańcami, są nie tylko żałosne, ale wręcz uwłaczające dla myślących i potrafiących czytać ze zrozumieniem mieszkańców. Burmistrz zamiast rzeczowo wyjaśnić całą sytuacje, w panice popadał w kolejne absurdalne tłumaczenia.

Fragment wniosku o ustalenie warunków zabudowu dla budynku wielorodzinnego złożony i podpisany przez Jana Bronsia 25.02.2020 r

 Lekceważenie mieszkańców i Rady Miasta

Koncepcja zabudowy wg wizji Jana Bronsia z 2010 roku na tą chwilę została skutecznie zatrzymana. Mam satysfakcję, że moja szybka interwencja sprawiła, że burmistrz musiał się zatrzymać. Dziękuje redakcji lokalnego portalu www.olesnica24.com/ za nagłośnienie sprawy i naszego sprzeciwu. Tak naprawdę, walka o sposób zagospodarowania terenu przy Wojska Polskiego oraz pasa zieleni wzdłuż ulicy Podchorążych dopiero przed nami. Konieczne jest opracowanie miejscowego planu zagospodarowania zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców. Dla mnie jest to obecnie jeden z priorytetów tej kadencji. Niestety możemy się spodziewać, że nie będzie to łatwe zadanie. Jan Bronś otwartym tekstem napisał, że „teren ten nie doczeka się logicznego zagospodarowania”. Dla burmistrza „logiczne zagospodarowanie” to zagęszczenie zabudowy i wciskanie w ostatni skrawek zieleni kolejnych bloków, czego dowodem jest podpisany przez niego wniosek o wydanie warunków zabudowy. Na stronie UMO trwa wciąż absurdalna ankieta, która nie wyklucza opcji zabudowy. Lekceważenie głosu mieszkańców oraz nas radnych, które we wniosku podkreśla komisja budżetu i infrastruktury jest faktem. Optymistyczne w całej sprawie jest to, że ponad podziałami radni w większości stanęli po stronie mieszkańców Serbinowa, to daje nadzieję na szczęśliwy finał tej sprawy.

 W tej sprawie udzieliłem wywiadu redakcji "Nowinek oleśnickich" www.youtube.com/watch


Krytyczne stanowisko komisji budżetu i infrastruktury przedstawiono na posiedzeniu w 25.05.2020 roku link: www.olesnica24.com/wiadomosci/7453,nasz-news-komisja-budzetu-twardo-jan-brons-zlekcewazyl-rade-miasta-i-mieszkancow


KomentarzeAktualności

Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...
Serca MOC!

Prospołeczna i proekoligiczna interpelacja odniosła oczekwiany efekt! Przy ulicy Spacerowej miejska spółka MGK zainstalowała pojemnik w kształcie serca, którego zadaniem jest zbiórka plastikowych nakrętek. 

czytaj więcej...
Głos w debacie o stanie Oleśnicy

Na ostatniej sesji Rady Miasta w oparciu o raport za 2019 roku odbyła się debata o stanie Gminy Miasta Oleśnicy. W Państwa imieniu aktywnie uczestniczyłem w dyskusji o naszym mieście. Wyraziłem pozytywną ocenę dla wykonanych inwestycji,  ale też krytycznie oceniłem wydatki na rozrastającą się administrację magistratu, wydatki na propagandę oraz zmniejszenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę powietrza. 

czytaj więcej...

Newsletter