Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2020-05-24 
Drukuj PDF Wyślij link

NIE POZWOLIMY NA BUDOWĘ BLOKÓW!

Autor: Paweł Bielański 

Na budowę bloków na pasach zieleni wzdłuż ulicy Wojska Polskiego nr 18 mieszkańcy kategoryczne się nie zgadzają! Niestety, koszmar koncepcji budowy 6 bloków powrócił wraz z Janem Bronsiem.

 Zbulwersowani mieszkańcy bloków przy ulicy Wojska Polskiego poinformowali mnie 18 maja br, że burmistrz Bronś chce zrealizować cyt. "Swoją chorą koncepcje dalszej zabudowy Serbinowa". Na tablicach ogłoszeń bloku Wojska Polskiego nr 18 wywieszono ogłoszenie informujące, że na wniosek Gminy Miasta Oleśnicy 26.02.2020 roku zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego wolnostojącego (...) o nr 3/77 AM-12 obręb Oleśnica przy ul. Wojska Polskiego. Do informacji załączono graficzną z mapką sytuacyjną przedstawiającą lokalizację dla planowanego kolejnego bloku.

Koncepcja urbanistyczna wykonana w 2010 roku na zlecenie burmistrza J. Bronsia zakłada budowę 6 bloków wzdłuż części ulicy Wojska Polskiego na Serbinowie. Żołtą strzałką oznaczyłem blok ns działce nr 3/77 

Mieszkańcy są zupełnie zaskoczeni, bowiem doskonale pamiętają ustalenia z 2016 roku, gdy po ich sprzeciwie ówczesny burmistrz Michał Kołaciński wycofał działkę ze sprzedaży, a w miejscu planowanego bloku, zgodnie z wnioskiem mieszkańców powstał parking. Dodatkowo burmistrz Kołaciński przy zmianach w studium uwarunkowań w 2017 roku, dokonał zmian w sposobie przeznaczenia działkach położonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego m.in. został wprowadzony sposób zagospodarowania terenu jako pas zieleni izolacyjnej i parkingi (ozn. na planie studium. „1ZI” (zieleń) oraz "1KS" komunikacja samochodowa). O takie zmiany wnioskowali, poprzez swoich radnych, mieszkańcy osiedla sprzeciwiając się dalszej zabudowie tego terenu. Teraz burmistrz Bronś, podejmując działania zabudowy ostatniego skrawka pasa zieleni izolacyjnej, łamie ustalenia wywalczone przez mieszkańców oraz łamie decyzję Rady Miasta z poprzedniej kadencji.

Sprawę nagłośniłem w lokanych mediach,  poniżej linki do portali internetowych:

www.olesnica24.com/wiadomosci/7383,chora-koncepcja-zabudowy-serbinowa

mojaolesnica.pl/36759,dalsza-rozbudowa-serbinowa-pytanie-znamy-odpowiedz-ratusza.php

Z polecenia burmistrza Jana Bronsia w lutym 2020r roku wszczęto postępowanie o wydanie warunków zabudowy dla budynku wielorodzinneho.  Zawiadomienie o trwającym postępowaniu trafiło na tablicę ogłoszeń bloku Wojska Polskiego nr 18

SPRZECIW dla dalszej zabudowy!

Informacje o sprzeciwie  wywiesiłem na tablicach ogłoszeń. Tak informacja dotarła do mieszkańców części ul. Wojska Polskiego i Sikorskiego. Kilka osób dzwoniło do mnie domagając się stanowczego protestu w ratuszu. 

Link:  www.olesnica24.com/wiadomosci/7397,radny-uruchomil-oddolny-protest-mieszkancow-i-stanal-na-jego-czele

Przypomnę, ze zgodnie z ustaleniami pas zieleni izolecyjnej stanowi obecnie ostatni fragment zielonego terenu wzdłuż ulicy Wojska Polskiego. Na działce znajduje się kilkanaście drzew (w tym okazały dąb), które izolują mieszkańców od ruchliwej ul. Wojska Polskiego (tzw. starej "ósemki"). Pas zieleni przeznaczony jest również jako teren dla spacerów z czworonogami. Poniżej fragment studium uwarunkowań przedstrzennych ze zmianami wprowadzonymi w 2017 roku. 

 Fragment ze studium uwarunkowań - zmiany wprowadzone w 2017 roku określiły kierunek zagospodarowanie działek wzdłuż Wojska Polskiego jako teren zieleni izolacyjnej (ozn.1 ZI) oraz komunikacja samochodwa / parkingi ( ozn. 1 KS) . Żółtą strzałką oznaczono teren dla którego w lutym 2020 roku Urząd Miasta wszczął procedurę wydania warunków zabudowy. 

Presja ma sens!

Po nagłośnieniu sprawy  i presji na burmistrza, decyzja w wszczęciu postępowanie została na dzień dziesiejszy wycofana. Ale burmistrz wciaż pozostawił  sobie furtkę dla zabudowy tego terenu uruchamiając konsultacje w formie ankiety, gdzie jedną z opcji wyboru jest "zabudowa wielrodzinna". 

Konsutacje to kolejna absurdalna decyzja burmistrza. Ustalenia dla tego terenu poczyniono wraz z mieszkańcami w 2016 roku. W planie studium jest to Zieleń Izolacyjna ozn. ZI.(w załączeniu). Kwestia zmiany przeznaczenia na parking pozostaje w decyzji mieszkańców ulicy Wojska Polskiego. Takie były ustalenia w 2016 roku. 

O przeznaczeniu tego terenu mają decydować sami zainteresowani, których mieszkania graniczą z tą nieruchomością. Nie może być tak, że mieszkaniec np. z Lucienia będzie urządzał teren mieszkańcom ulicy Wojska Polskiego. Byłby to zupełny absurd.

Brak dostępu do dokumentów 

Korzystając z uprawnień radnego złożyłem Urzędzie Miasta wniosek o wgląd do akt sprawy trwającego postępowania o wydanie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego na działce nr 3/77 przy ulicy Wojska Polskiego. Wskazując czas i miejsce, udostępnienia akt do wglądu lub kserokopie dokumentów, na dzień dzisiejszy tj. 21.05.2020 na godz.15.30. w pokoju 312 Urzędu Miasta Oleśnicy (wydział Architektury i Budownictwa - AB).
Niestety choć informowałem urzędniczkę, która zajmuje się tą sprawą, w obecności prawnika miejskiego mecenasa Marka Szydłowskiego, że chce skorzystać z ustawowego uprawnienia radnego do wglądu do dokumentów, dziś o 15.30 drzwi do pokoju 312 były zamknięte.

Informacja o całym zdarzeniu z lokalnego portalu - LINK: www.olesnica24.com/wiadomosci/7419,urzad-miasta-olesnicy-nie-udostepnil-radnemu-bielanskiemu-dokumentow-dotyczacych-zabudowy-serbinowa

Walka o ten teren będzie trwała do czasu opracowanie miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego

 Bez względu na wynik absurdalnych konsultacji, dla tej części ulicy Wojska Polskiego,  należy opracować miejscowy plan zagospodarowanie przestrzennego, który stanie się po zatwierdzeniu przez Radę Miasta aktem prawa. Sposób zagospodarowania wskazuje studium ukierunkowań z 2017 i jest on zgodny z oczekiwaniami mieszkańców tej cześci osiedla Serbinów. W tej sprawie do burmistrza została już złożona interpelacja. Będę dążył wraz z radnym Adamem Wójcikiem by taki plan powstał. 

O tej sprawie będę Państwa na bieżąco informował. 

W razie pytań zapraszam do kontaktu i służę pomocą telelefon kontaktowy: 724-402-019 lub przez e-mail: p.bielanski@um.olesnica.pl

 

 

 


KomentarzeAktualności

Serca MOC!

Prospołeczna i proekoligiczna interpelacja odniosła oczekwiany efekt! Przy ulicy Spacerowej miejska spółka MGK zainstalowała pojemnik w kształcie serca, którego zadaniem jest zbiórka plastikowych nakrętek. 

czytaj więcej...
Głos w debacie o stanie Oleśnicy

Na ostatniej sesji Rady Miasta w oparciu o raport za 2019 roku odbyła się debata o stanie Gminy Miasta Oleśnicy. W Państwa imieniu aktywnie uczestniczyłem w dyskusji o naszym mieście. Wyraziłem pozytywną ocenę dla wykonanych inwestycji,  ale też krytycznie oceniłem wydatki na rozrastającą się administrację magistratu, wydatki na propagandę oraz zmniejszenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę powietrza. 

czytaj więcej...
W pasie zieleni miał powstać 3 kondygnacyjny blok wielorodzinny

Burmistrz Jan Bronś  po głośnym sprzeciwie mieszkańców Serbinowa stwierdził, że to Urząd Miasta wystąpił o warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego na działce 3/77 przy ulicy Wojska Polskiego. Dokumenty do których dotarłem świadczą jednoznacznie, że wniosek złożył i podpisał własnoręcznie sam Jan Bronś.

czytaj więcej...
BETONOZA ZATRZYMANA

Tygodnik "Panorama Oleśnicka" szeroko opisuje nasz sprzeciw przeciwko zabudowie skrawka zieleni przy Wojska Polskiego. 

czytaj więcej...
NIE POZWOLIMY NA BUDOWĘ BLOKÓW!

Na budowę bloków na pasach zieleni wzdłuż ulicy Wojska Polskiego nr 18 mieszkańcy kategoryczne się nie zgadzają! Niestety, koszmar koncepcji budowy 6 bloków powrócił wraz z Janem Bronsiem.

czytaj więcej...
Decyzyjny letarg ze szkodą dla miasta

Od początku wybuchu pandemii Rada Miasta Oleśnicy zwołana została zaledwie jeden raz. W sytuacji kryzysowej rada powinna "żyć" problemami miasta i jego mieszkańców, a w razie potrzeby podejmować szybkie i skuteczne działania. Zamiast aktywność mamy stan decyzyjnego letargu.

czytaj więcej...

Newsletter