Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 5
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4565
Data: 2020-05-17 
Drukuj PDF Wyślij link

Decyzyjny letarg ze szkodą dla miasta

Autor: Paweł Bielański 

Od początku wybuchu pandemii Rada Miasta Oleśnicy zwołana została zaledwie jeden raz. W sytuacji kryzysowej rada powinna "żyć" problemami miasta i jego mieszkańców, a w razie potrzeby podejmować szybkie i skuteczne działania. Zamiast aktywność mamy stan decyzyjnego letargu.

Choć klub radnych Oleśnica Razem postulował o zwołanie sesji oraz komisji zdrowia poświęconej tematyce kryzysu związanego z koronawirusem to zarówno przewodniczący Rady Miasta Aleksander Chrzanowski, jak również szefowa Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej Mariola Aiyegbusi nie widzieli takiej potrzeby. Sytuacja tym bardziej zdumiewa, że cały powiat oleśnicki, w tym miasto Oleśnica, przaduje na Dolnym Śląsku w rekordzie zachorowań. Gorsze statystyki zakażeń ma tylko powiat wrocławski z miastem Wrocław. 

Letarg Rady Miasta

Rada Miasta Oleśnicy działa niemrawo. W sytuacji kryzysowej rządzący klub radnych Jana Bronsia wykazuje się niemocą, popadając w swoisty letarg. 30 kwietnia br., na jedynej zwołanej od początku wybuchu pandemi sesji, w punkcie obrad nie było tematu związanego z funkcjonowaniem miasta w czasie pandemii. Dopiero na wniosek klubu radnych Oleśnica Razem wprowadzono do porządku obrad punkt w którym radni oraz mieszkańcy śledzący transmisje z sesji mogli usłyszeć krótką informację o sytuacji w Oleśnicy. 

Kolejnym dowodem bierności rządzących było procedowanie uchwały dotyczącej zwolnienia przedsiębców od  płatności podatku od nieruchomości dopiero miesiąc po wejściu przepisów spec ustawy tzw. tarczy antykryzsowej. Na dodatek, burmistrz na ostatnią chwilę przygotował przedmiotowy projekt uchwały,a przewodniczący Rady nie zadbał by radni, chociaż na 24 godziny przed sesją otrzymali projekt. W konsekwencji radni mieli okazję zapoznać się z projektem dopiero tuż przed samą sesją. Opieszałość i brak przygotowania skutkował kolejnym błędem przy procedowaniu tej uchwały.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dała gminą realne narządzia do walki ze skutkami pandemii.  Link: www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/

Zła interpretacja przepisów ze stratą dla przedsiębiorców

Pogorszenie płynności finansowej z powodu pandmi COVID-19 u większości przedsiębiorców miało miejsce w marcu, a przede wszystkim w kwietniu br. Logiczne i uzasadnione było zatem by lokalni przedsiębiorcy otrzymali wsparcie poprzez zwolnienie z podatku od nieruchomości właśnie za miesiące w ktorych ich działaność była niemożliwa lub mocno ogaraniczona przez pandemię.  

Na sesji jako Klub Radnych Oleśnica Razem wnioskowaliśmy o wprowadzenie zwolnienia od podatku również za kwiecień 2020 roku, jednak Jan Bronś stanowczo stwierdził, że nie można takich zapisów wprowadzić, gdyż cyt. "Nie jest on możliwy z jednej prostej przyczyny, że termin płatności tego podatku już minął, i jeśli nie jest zapłacony to już jest zaległość(...)".  Interpretacja przepisów przez burmistrza była błędna i jest dowodem słabego przygotowania do sesji. Radni zostali wprowadzeni w błąd, a informacje otrzymane od burmistrza miały wpływ na sposób dalszego procedowania uchwały.

Przypomnę, że przepisy spec ustawy, weszły w życie z dniem 31 marca 2020 r. i z tą datą gminy uzyskały prawo do wprowadzenia preferencji podatkowych dla przedsiębiorców. Jeśli gmina, w ramach swojego uznania, zdecyduje się na wprowadzenie zwolnień z podatku po tej dacie, będzie mogła nadać uchwale moc wsteczną. Słusznie przyjęto w ustawie, że sytuacja, gdy gmina wprowadza przepis, którego istotą jest korzyść dla podatnika w postaci zwolnienia w związku z ponoszeniem ekonomicznych skutków pandemii, retroaktywność uchwały gminnej jest uzasadniona.

Pomimo, że Michał Kołaciński podając podstawy prawne, w imieniu całego klubu Oleśnica Razem wnioskował o wprowadzenia zwolnienia również "za kwiecień", choć podawaliśmy przykłady zastosowań takich zapisów w uchwale Rady Miasta Giżycka. Burmistrz uparcie stał na stanowisku, że przepisy podatkowe uniemożliwiają rozszerzenie zwolnienia "za kwiecień". Mało tego, w ocenie burmistrza wprowadzenie zwolnienia "za kwiecień" mogło by skutkować odrzuceniem całości uchwały przez nadzór prawny Wojewody. Była to kolejna nieprawdziwa informacja przekazana radnym.

W trakcie dyskusji, wnioskowałem o przerwę w obradach i wykładnie przepisów przez miejskich prawników, jednak przewodniczący na prośbę burmistrza, zarządził jedynie połączenie online z miejską prawniczką, która ad hoc przedstawiła informację, że wnioski merytoryczne można składać na piśmie, co nie miało żadnego związku z pytaniem.

Całość dyskusji można prześledzić - link do retransmisji z sesji (fragment dyskusji o podatkach od 01:49:00 rozpoczęcia sesji) - olesnica.pl/urzad/transmisje-z-sesji-rada-miasta-olesnicy-2020r 

Burmistrzowi udało się zasiać wątpliwość wśród radnych, a w konsekwencji radny Robert Sarna złożył wniosek formalny by głosować uchwałę w przedłożonym kształcie tzn. ze zwolnieniem tylko za miesiące maj i czerwiec. Radny R.Sarna zastrzegł jednocześnie, że jak sprawa wykładni prawnej przepisów się wyjaśni, jako rada możemy wrócić do wprowadzenie poprawki w maju. Problem w tym, że maj będzie kolejnym miesiącem bez sesji(!). Tym samym stosownej poprawki nie wprowadzimy. Ocieżałosć i letarg decyzyjny rządzących powoduje, że przedsiębiorcy nadal pozostaną bez możliwość zwolnienia z podatku za "martwy" kwiecień.

Sesji nie ma. Dieta jest.

Rada Miasta powinna pracować według zatwierdzonego w głosowaniu całorocznego planu pracy. Podobnie w oparciu o przyjęte plany pracy powinny pracować komisje stałe Rady Miasta. W marcu przewodniczący Rady sesji nie zwołał. Maj będzie kolejnym miesiącem bezczynności Rady Miasta.  Nie wiem z czego wynika stan letargu i kronowakacje Rady Miasta.  Osobiście stoję na stanowisku, że Rada jako organ stanowiący, element administracji publicznej, winna aktywnie funkcjonować, bo po to istnieje. Obecny czas jest probierzem nie tylko odpowiedzialności za sprawy miasta, ale również całościowego sensu funkcjonowania rady. Jeśli organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego sam się wyzuje z aktywności powstaje oczywiste pytanie o potrzebę istnienia samego organu. 


Kulisy dyskusji o podatkach opisała Panorama Oleśnicka: 

 


KomentarzeAktualności

Głos w debacie o stanie Oleśnicy

Na ostatniej sesji Rady Miasta w oparciu o raport za 2019 roku odbyła się debata o stanie Gminy Miasta Oleśnicy. W Państwa imieniu aktywnie uczestniczyłem w dyskusji o naszym mieście. Wyraziłem pozytywną ocenę dla wykonanych inwestycji,  ale też krytycznie oceniłem wydatki na rozrastającą się administrację magistratu, wydatki na propagandę oraz zmniejszenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę powietrza. 

czytaj więcej...
W pasie zieleni miał powstać 3 kondygnacyjny blok wielorodzinny

Burmistrz Jan Bronś  po głośnym sprzeciwie mieszkańców Serbinowa stwierdził, że to Urząd Miasta wystąpił o warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego na działce 3/77 przy ulicy Wojska Polskiego. Dokumenty do których dotarłem świadczą jednoznacznie, że wniosek złożył i podpisał własnoręcznie sam Jan Bronś.

czytaj więcej...
BETONOZA ZATRZYMANA

Tygodnik "Panorama Oleśnicka" szeroko opisuje nasz sprzeciw przeciwko zabudowie skrawka zieleni przy Wojska Polskiego. 

czytaj więcej...
NIE POZWOLIMY NA BUDOWĘ BLOKÓW!

Na budowę bloków na pasach zieleni wzdłuż ulicy Wojska Polskiego nr 18 mieszkańcy kategoryczne się nie zgadzają! Niestety, koszmar koncepcji budowy 6 bloków powrócił wraz z Janem Bronsiem.

czytaj więcej...
Decyzyjny letarg ze szkodą dla miasta

Od początku wybuchu pandemii Rada Miasta Oleśnicy zwołana została zaledwie jeden raz. W sytuacji kryzysowej rada powinna "żyć" problemami miasta i jego mieszkańców, a w razie potrzeby podejmować szybkie i skuteczne działania. Zamiast aktywność mamy stan decyzyjnego letargu.

czytaj więcej...
Zaledwie 100 tys. na bezpośrednią walkę z COVID-19

2 kwietnia br. interpelowałem do burmistrza o interwencyjny zakup respiratorów oraz odzieży ochrony osobistej dla lokalnych służb medycznych i ratowniczych. Pytałem również jaką kwotę miasto Oleśnica wydało na bezpośrednią walkę z koronawirusem.

czytaj więcej...

Newsletter