Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2020-04-25 
Drukuj PDF Wyślij link

Zaledwie 100 tys. na bezpośrednią walkę z COVID-19

Autor: Paweł Bielański  

2 kwietnia br. interpelowałem do burmistrza o interwencyjny zakup respiratorów oraz odzieży ochrony osobistej dla lokalnych służb medycznych i ratowniczych. Pytałem również jaką kwotę miasto Oleśnica wydało na bezpośrednią walkę z koronawirusem.

Lekarze na całym świecie informują, że jednym z najgroźniejszych objawów zarażenia koronawirusem są problemy z oddychaniem. Przerwanie czynności oddechowych nawet na krótki czas lub jej zaburzenie może mieć tragiczne skutki, łącznie z uszkodzeniem mózgu i śmiercią człowieka. Dlatego tak ważne jest podtrzymywanie oddechu. W wielu miastach odpowiedzialni włodarze gmin dokonują prewencyjnych zakupów respiratorów z racjonalnym uzasadnieniem, że nawet, gdy respiratory w czasie pandemii COVID-19 nie będą potrzebne to z pewności będą wykorzystane dla ratowania życia mieszkańców w przyszłości.

Szpital w pełni wyposażony?

2 kwietnia br. złożyłem interpelację do burmistrza. Po 18* dniach burmistrz odpowiedział, że oleśnicki szpital posiada 14 respiratorów, co w ocenie burmistrza oraz dyrektora placówki Krzysztofa Wywrota jest wystarczającą liczbą, cyt. "szpital jest w pełni wyposażony w respiratory". Przypomnę, że powiat oleśnicki liczy ponad 107 tysięcy mieszkańców, czyli 1 respirator przypada na około 7640 osoby. Z początkiem kwietnia dyrektor szpitala informował o zakupie dwóch respiratorów, a 1 egzemplarz zakupiło dla podległej jednostki Starostwo Powiatowe. Więcej respiratorów nie będzie, z odpowiedzi burmistrza wynika, że rządzący uznali, że 14 sztuk w pełni zabezpiecza oleśnicką placówkę. Osobiście mam wątpliwości czy jest to optymalna i wystarczająca ilość. Co prawda oleśnicki szpital jest od dziś całkowicie zamknięty, ale paraliż szpitala absolutnie nie jest żadnym argumentem. 

Starostwo Powiatowe zakupiło 1 respirator ( zdjęcie ze strony http://www.powiat-olesnicki.pl/ )

Symboliczne wsparcie miasta dla służb medycznych 

W dalszej części odpowiedzi na interpelację burmistrz informuję, że na zakupy sprzętu i środków związanych z bezpośrednią walką z koronawirusem przeznaczono ponad 100 tysięcy złotych. Nie wiem z czego wynika brak podania precyzyjnej kwoty wsparcia na zakup sprzętu. Czy jest to wynik słabej kontroli nad wydatkami budżetowymi czy dowód niedbalstwa w udzielanej odpowiedzi? Wiem natomiast, że wsparcie w kwocie 100 tys złotych przeznaczone dla służb medycznych czyli na ochronę zdrowia i życia mieszkańców jest wsparciem wręcz symbolicznym. Przypomnę, że w budżecie miasta na rezerwę kryzysową w roku 2020 dedykowano kwotę 655 tysięcy złotych. Zatem do dnia 20 kwietnia br. burmistrz Jan Bronś przekazał zaledwie 15,3% z puli środków finansowych przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe. Na tle innych gmin jest to bardzo niski wskaźnik, np. gmina Długołęka tylko na pomoc dla szpitala specjalistycznego na ulicy Koszarowej przekazała 200 tys. złotych.

O pierwszym przypadku stwierdzenia koronawirusa w Polsce Minister Zdrowia informował 4 marca br, przez ponad półtora miesiąca Oleśnica wydała jedynie 100 tysięcy złotych na bezpośrednią walkę z COVID-19 czyli mniej więcej tyle ile na nadmorską promocję miasta w ramach "Projektu Plaża", nową stronę internetową Urzędu Miasta oraz jedno wydanie "bezpłatnej" gazetki ratusza, w której powielane są informacje ze strony urzędu.

 Poniżej skan odpowiedzi burmistrza Oleśnicy na interpelację:

 * Ustawa o samorządzie gminnym obliguję burmistrza do odpowiedzi radnemu na złożoną interpelację w ciągu 14 dnia. Od początku obecnej kadencji ten przepis prawa jest notorycznie łamany przez burmistrza Jana Bronsia.

 

 

 


KomentarzeAga
2020-04-25 20:53:34
Panie radny, w lokalnych mediach burmistrz kreowany jest na zbawcę Oleśnicy. Machina propagandy działa, a fakty są takie że w Oleśnica przoduje w zakażeniach wśród miast powiatowych. Wnioski nasuwają się same

Aktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter