Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 5
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4565
Data: 2020-04-25 
Drukuj PDF Wyślij link

Zaledwie 100 tys. na bezpośrednią walkę z COVID-19

Autor: Paweł Bielański  

2 kwietnia br. interpelowałem do burmistrza o interwencyjny zakup respiratorów oraz odzieży ochrony osobistej dla lokalnych służb medycznych i ratowniczych. Pytałem również jaką kwotę miasto Oleśnica wydało na bezpośrednią walkę z koronawirusem.

Lekarze na całym świecie informują, że jednym z najgroźniejszych objawów zarażenia koronawirusem są problemy z oddychaniem. Przerwanie czynności oddechowych nawet na krótki czas lub jej zaburzenie może mieć tragiczne skutki, łącznie z uszkodzeniem mózgu i śmiercią człowieka. Dlatego tak ważne jest podtrzymywanie oddechu. W wielu miastach odpowiedzialni włodarze gmin dokonują prewencyjnych zakupów respiratorów z racjonalnym uzasadnieniem, że nawet, gdy respiratory w czasie pandemii COVID-19 nie będą potrzebne to z pewności będą wykorzystane dla ratowania życia mieszkańców w przyszłości.

Szpital w pełni wyposażony?

2 kwietnia br. złożyłem interpelację do burmistrza. Po 18* dniach burmistrz odpowiedział, że oleśnicki szpital posiada 14 respiratorów, co w ocenie burmistrza oraz dyrektora placówki Krzysztofa Wywrota jest wystarczającą liczbą, cyt. "szpital jest w pełni wyposażony w respiratory". Przypomnę, że powiat oleśnicki liczy ponad 107 tysięcy mieszkańców, czyli 1 respirator przypada na około 7640 osoby. Z początkiem kwietnia dyrektor szpitala informował o zakupie dwóch respiratorów, a 1 egzemplarz zakupiło dla podległej jednostki Starostwo Powiatowe. Więcej respiratorów nie będzie, z odpowiedzi burmistrza wynika, że rządzący uznali, że 14 sztuk w pełni zabezpiecza oleśnicką placówkę. Osobiście mam wątpliwości czy jest to optymalna i wystarczająca ilość. Co prawda oleśnicki szpital jest od dziś całkowicie zamknięty, ale paraliż szpitala absolutnie nie jest żadnym argumentem. 

Starostwo Powiatowe zakupiło 1 respirator ( zdjęcie ze strony http://www.powiat-olesnicki.pl/ )

Symboliczne wsparcie miasta dla służb medycznych 

W dalszej części odpowiedzi na interpelację burmistrz informuję, że na zakupy sprzętu i środków związanych z bezpośrednią walką z koronawirusem przeznaczono ponad 100 tysięcy złotych. Nie wiem z czego wynika brak podania precyzyjnej kwoty wsparcia na zakup sprzętu. Czy jest to wynik słabej kontroli nad wydatkami budżetowymi czy dowód niedbalstwa w udzielanej odpowiedzi? Wiem natomiast, że wsparcie w kwocie 100 tys złotych przeznaczone dla służb medycznych czyli na ochronę zdrowia i życia mieszkańców jest wsparciem wręcz symbolicznym. Przypomnę, że w budżecie miasta na rezerwę kryzysową w roku 2020 dedykowano kwotę 655 tysięcy złotych. Zatem do dnia 20 kwietnia br. burmistrz Jan Bronś przekazał zaledwie 15,3% z puli środków finansowych przeznaczonych na zarządzanie kryzysowe. Na tle innych gmin jest to bardzo niski wskaźnik, np. gmina Długołęka tylko na pomoc dla szpitala specjalistycznego na ulicy Koszarowej przekazała 200 tys. złotych.

O pierwszym przypadku stwierdzenia koronawirusa w Polsce Minister Zdrowia informował 4 marca br, przez ponad półtora miesiąca Oleśnica wydała jedynie 100 tysięcy złotych na bezpośrednią walkę z COVID-19 czyli mniej więcej tyle ile na nadmorską promocję miasta w ramach "Projektu Plaża", nową stronę internetową Urzędu Miasta oraz jedno wydanie "bezpłatnej" gazetki ratusza, w której powielane są informacje ze strony urzędu.

 Poniżej skan odpowiedzi burmistrza Oleśnicy na interpelację:

 * Ustawa o samorządzie gminnym obliguję burmistrza do odpowiedzi radnemu na złożoną interpelację w ciągu 14 dnia. Od początku obecnej kadencji ten przepis prawa jest notorycznie łamany przez burmistrza Jana Bronsia.

 

 

 


KomentarzeAga
2020-04-25 20:53:34
Panie radny, w lokalnych mediach burmistrz kreowany jest na zbawcę Oleśnicy. Machina propagandy działa, a fakty są takie że w Oleśnica przoduje w zakażeniach wśród miast powiatowych. Wnioski nasuwają się same

Aktualności

Głos w debacie o stanie Oleśnicy

Na ostatniej sesji Rady Miasta w oparciu o raport za 2019 roku odbyła się debata o stanie Gminy Miasta Oleśnicy. W Państwa imieniu aktywnie uczestniczyłem w dyskusji o naszym mieście. Wyraziłem pozytywną ocenę dla wykonanych inwestycji,  ale też krytycznie oceniłem wydatki na rozrastającą się administrację magistratu, wydatki na propagandę oraz zmniejszenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę powietrza. 

czytaj więcej...
W pasie zieleni miał powstać 3 kondygnacyjny blok wielorodzinny

Burmistrz Jan Bronś  po głośnym sprzeciwie mieszkańców Serbinowa stwierdził, że to Urząd Miasta wystąpił o warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego na działce 3/77 przy ulicy Wojska Polskiego. Dokumenty do których dotarłem świadczą jednoznacznie, że wniosek złożył i podpisał własnoręcznie sam Jan Bronś.

czytaj więcej...
BETONOZA ZATRZYMANA

Tygodnik "Panorama Oleśnicka" szeroko opisuje nasz sprzeciw przeciwko zabudowie skrawka zieleni przy Wojska Polskiego. 

czytaj więcej...
NIE POZWOLIMY NA BUDOWĘ BLOKÓW!

Na budowę bloków na pasach zieleni wzdłuż ulicy Wojska Polskiego nr 18 mieszkańcy kategoryczne się nie zgadzają! Niestety, koszmar koncepcji budowy 6 bloków powrócił wraz z Janem Bronsiem.

czytaj więcej...
Decyzyjny letarg ze szkodą dla miasta

Od początku wybuchu pandemii Rada Miasta Oleśnicy zwołana została zaledwie jeden raz. W sytuacji kryzysowej rada powinna "żyć" problemami miasta i jego mieszkańców, a w razie potrzeby podejmować szybkie i skuteczne działania. Zamiast aktywność mamy stan decyzyjnego letargu.

czytaj więcej...
Zaledwie 100 tys. na bezpośrednią walkę z COVID-19

2 kwietnia br. interpelowałem do burmistrza o interwencyjny zakup respiratorów oraz odzieży ochrony osobistej dla lokalnych służb medycznych i ratowniczych. Pytałem również jaką kwotę miasto Oleśnica wydało na bezpośrednią walkę z koronawirusem.

czytaj więcej...

Newsletter