Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2019-12-27 
Drukuj PDF Wyślij link

Marnotrawstwo pieniędzy i czasu

Autor: Paweł Bielański 

Na grudniowej sesji Rady Miasta, głosami radnych klubu Jana Bronsia zostanie zmieniony Statut Gminy Miasta Oleśnicy. Jakie korzyści będą mieli ze zmian Statutu oleśniczanie?

W celu wprowadzenia zmian w lutym 2019 powołano komisję doraźną w skład, której wchodziło 11 radnych. Formalnie przewodniczącym komisji był szef klubu radnych JB radny Marek Czarnecki, jednakże prace komisji w całości były uzależnione od sekcji prawnej Urzędu Miasta. Praktycznie to miejscy prawnicy prowadzili posiedzenia komisji. W sierpniu br. przewodniczący komisji nie zwołał komisji, a powodem był “brak przygotowanych materiałów przez sekcje prawną”. Komisja nie obradowała, ale pieniądze wpłacono.

Prace komisji trwały aż 9 miesięcy (formalnie komisja wciąż funkcjonuje), a oleśnicki podatnik zapłacił za jej działania 26 tysięcy 313 zł - tyle wynosiły wypłacone diety dla samych radnych. Nie posiadam informacji jakie wynagordzenia wypłacono za dodatkowe godziny pracy sekcji prawnej. Na każde posiedzenie komisji oprócz dwóch prawników, wydelegowani byli naczelnik wydziału OR wraz z podległym pracownikiem administracyjnym.

Wydano ponad 26 tysięcy, a  co w zamian?

Prace komisji trwały 9 miesięcy, wydano kilkadziesiąt tysięcy złotych. A co mieszkańcy otrzymali w zamian? Nic. Dosłownie NIC! Żadna z proponowanych technicznych zmian statutu nie wprowadza jakichkolwiek ulepszeń czy udogodnień dla mieszkańców Oleśnicy. Wszystkie ustawowe wymogi wynikające ze zmiany ustawy o samorządzie gminnym z 2018 roku zostały wprowadzone do Statutu pod koniec poprzedniej kadencji. Wówczas wprowadzono m.in. regulacje dotyczący budżetu obywatelskiego, obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, raportu o stanie gminy czy niezbędne zapisy dotyczące prac samej Rady Miasta tj. imiennych elektronicznych głosowań, Komisji skarg, wniosków i petycji, obowiązku transmisji obrad czy publikacji treści interpelacji i zapytań radnych. Wszystkie ustawowe wymogi były spełnione, a Rada Miasta nowej kadencji funkcjonuje w oparciu o wcześniej przygotowany Statut.

Skan fragmentu propozycji zmian: 

W mojej ocenie zmarnowano ponad 26 tysięcy złotych publicznych pieniędzy. Nie wprowadzono też żadnych usprawnień pracy samej Rady. Odrzucono wniosek klubu radnych Oleśnica Razem o likwidację jednego z dwóch stanowisk wiceprzewodniczących rady, co przyniosło by realne oszczędności. Odrzucono wnioski o przesyłaniu radnym projektu protokołu z sesji Rady Miasta. Mieszkańcy wciąż nie będą mogli w łatwy sposób dotrzeć do protokołów z prac poszczególnych komisji stałych Rady. Protokoły z komisji nie będą umieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej - o takie rozwiązanie sprzyjające transparentności prac Rady wnioskowałem.

Jaki był sens zmian?

Jedną realną zmianą jaką  klub radnych Jana Brnosia wprowadził to regulacja ograniczająca jawności prac komisji rewizyjnej. Mieszkańcy nie będą już mogli przyglądać się pracy komisji, gdy ta np. analizuje dokumenty, które dotyczą bezpośrednio ich spraw. Taką możliwość oleśniczanie mieli jeszcze w poprzedniej kadencji i z tego prawa korzystali.

Władze proponowały by zabrać radnym możliwość zgłaszania interpelacji i oświadczeń na sesji. 

Poza tym klub radnych Jana Bronsia podjął próbę wprowadzenie regulacji ograniczających swobodę wypowiedzi radnych. Wystąpienia radnych miały zostać ograniczone z 5-ciu do 3 minut. Do katalogu wniosku formalnych próbowano wprowadzić “skrócenie czasu wystąpień”, co w praktyce mogło by otworzyć furtkę do ograniczenia wypowiedzi radnych np. do 30 sekund. Próbowano wykreślić z porządku obrad punkt “Interpelacje, zapytania Radnych i oświadczenia“, tym samym radni nie mogli by w czasie sesji, publicznie, przedstawić problemu mieszkańców czy zapytać burmistrza o stan faktyczny w danej sprawie. Zdecydowany sprzeciw radnych klubu “Oleśnica Razem” w czasie obrad komisji oraz presja wynikająca z serii artykułów jakie ukazały sie w “Panoramie Oleśnickiej” (jednen z artykułów poniżej) spowodowały wycofanie się rządzących z absurdalnych propozycji zmian uderzających w radnych, a pośrednio w samych oleśniczan.  

Konkluzja: 

Zmarnowano czas i pieniądze podatników, a "nowy" Statut poza ograniczeniami jawności komisji rewizyjnej nie wprowadza żadnych zmian. Żadnych. 

 


Artukuł Panoramy Oleśnickiej. 

 


KomentarzeAktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter