Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 36
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4746
Data: 2019-11-18 
Drukuj PDF Wyślij link

Burmistrz Jan Bronś chce kolejnych podwyżek!

Autor: Paweł Bielański 

 Burmistrz Jan Bronś wprowadza kolejne podwyżki dla mieszkańców Oleśnicy. Podwyżki podatku uderzą również w lokalnych przedsiębiorców 

Bez przedstawienia nawet szczątkowych analiz burmistrz Jan Bronś przedłożył radnym projekt uchwały "w sprawie określenia wysokości stawek podatków od nieruchomości". Burmistrz chce wprowadzenia kolejnych podwyżek dla mieszkańców Oleśnicy!

W uzasadnieniu uchwały Jan Bronś podaje zmiany procentowe, które przy mniej wnikliwej lekturze mogą sugerować, że wzrost podatku dla mieszkańców Oleśnicy wyniesie tylko około 1,8%. Faktycznie oleśniczanie m.in. za podatek od budynków mieszkalnych zapłacą o 8,5% więcej. Ponad 8 proc. podwyżka dotknie również lokalnych przedsiębiorców.

Uzasadnieniem podwyżek mają być mniejsze wpływy m.in. z podatku PIT. Należy pamiętać, że od 2015 roku wpływy z podatków PIT(podatek od dochodów osób fizycznych) i CIT (podatek od dochodów przedsiębiorstw) systematycznie rosną i były zdecydowanie większe niż zakładano. W skali kraju udziały gmin we wpływach z PIT wzrosły o 33,6 proc., a wpływy z podatku CIT o 37 proc. Analogiczna zwyżkowa tendencja jest w Oleśnicy, również w bieżącym roku. Co się stało zatem nadwyżkami budżetowymi, które powstały m.in z tego tytułu na koniec 2018 roku, a które to nadwyżki w budżecie "zostawił" burmistrz Michał Kołaciński?
Czy widmo deficytu budżetowego to efekt niegospodarnej polityki wydatków, zwiększenia etatów urzędniczych, mnożenia stanowisk dyrektorskich czy wreszcie rozdmuchanych do granic możliwość wydatków magistratu na promocję? Pytań jest więcej...
W przyszłym tygodniu swoje posiedzenia odbędą komisje. Radni decyzję o podwyżce podejmą 28 listopada na sesji RM.

Polityka finansowa burmistrza

Koszmarne podwyżki cen za wywóz śmieci. Okrojenie dotacji na dzieci w przedszkolach niepublicznych. Brak zgody na wyższą bonifikatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Dotkliwie podwyżki cen za wodę i ścieki oraz podniesienie podatków od nieruchomości, które uderza również w lokalnych przedsiębiorców - tak wygląda polityka finansowa burmistrza Jana Bronsia w pigułce.
Przypomnę Państwu, że w poprzedniej kadencji, gdy za finanse miasta odpowiadał burmistrz Michał Kołaciński budżet się bilansował, były nadwyżki, zastany dług zredukowano o ok. 10 mln, miasto się rozwijało i realizowało ważne inwestycje (m.in. CUS, uzbrojenie strefy ekonomicznej, sieć ścieżek rowerowych i parkingów, bezpłatna komunikacja miejska itd.).  

 

 


KomentarzeAktualności

Głos w debacie o stanie Oleśnicy

Na ostatniej sesji Rady Miasta w oparciu o raport za 2019 roku odbyła się debata o stanie Gminy Miasta Oleśnicy. W Państwa imieniu aktywnie uczestniczyłem w dyskusji o naszym mieście. Wyraziłem pozytywną ocenę dla wykonanych inwestycji,  ale też krytycznie oceniłem wydatki na rozrastającą się administrację magistratu, wydatki na propagandę oraz zmniejszenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę powietrza. 

czytaj więcej...
W pasie zieleni miał powstać 3 kondygnacyjny blok wielorodzinny

Burmistrz Jan Bronś  po głośnym sprzeciwie mieszkańców Serbinowa stwierdził, że to Urząd Miasta wystąpił o warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego na działce 3/77 przy ulicy Wojska Polskiego. Dokumenty do których dotarłem świadczą jednoznacznie, że wniosek złożył i podpisał własnoręcznie sam Jan Bronś.

czytaj więcej...
BETONOZA ZATRZYMANA

Tygodnik "Panorama Oleśnicka" szeroko opisuje nasz sprzeciw przeciwko zabudowie skrawka zieleni przy Wojska Polskiego. 

czytaj więcej...
NIE POZWOLIMY NA BUDOWĘ BLOKÓW!

Na budowę bloków na pasach zieleni wzdłuż ulicy Wojska Polskiego nr 18 mieszkańcy kategoryczne się nie zgadzają! Niestety, koszmar koncepcji budowy 6 bloków powrócił wraz z Janem Bronsiem.

czytaj więcej...
Decyzyjny letarg ze szkodą dla miasta

Od początku wybuchu pandemii Rada Miasta Oleśnicy zwołana została zaledwie jeden raz. W sytuacji kryzysowej rada powinna "żyć" problemami miasta i jego mieszkańców, a w razie potrzeby podejmować szybkie i skuteczne działania. Zamiast aktywność mamy stan decyzyjnego letargu.

czytaj więcej...
Zaledwie 100 tys. na bezpośrednią walkę z COVID-19

2 kwietnia br. interpelowałem do burmistrza o interwencyjny zakup respiratorów oraz odzieży ochrony osobistej dla lokalnych służb medycznych i ratowniczych. Pytałem również jaką kwotę miasto Oleśnica wydało na bezpośrednią walkę z koronawirusem.

czytaj więcej...

Newsletter