Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 72
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5681
Data: 2019-10-05 
Drukuj PDF Wyślij link

Władze Oleśnicy przeciw butelkomatom

Autor: Paweł Bielański 

Trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach OBO 2020. Decyzją burmistrza projekt pn. “Butelkomaty dla Oleśnicy” został odrzucony, a mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości poparcia tej proekologicznej inicjatywy. Według burmistrza instalacja butelkomatów nie ma uzasadnienia prawnego, ani ekonomicznego. Czy w Oleśnicy obowiązuje inne prawo niż w innych miastach?Burmistrz pozbawił mieszkańców możliwości głosowania na butelkomaty

W odpowiedzi na wniesione odwołanie do odrzucenia projektu pn. "Butelkomaty dla Oleśnicy”, w którym wskazano dwa możliwe warianty realizacji zadnia  z wykorzystaniem środków finansowych z puli projektu (60 tys.), burmistrz Jan Bronś twierdzi, że cyt. Zakup butelkomatów nie ma obecnie uzasadnienia ani prawnego, ani ekonomicznego. Burmistrz wskazuje ponadto, że segregacja odpadów jest obowiązkiem mieszkańców, a na terenie miasta zlokalizowane są pojemniki do segregacji odpadów. Włodarz Oleśnicy w swojej zawiłej argumentacji podnosi ponadto, że cyt. mieszkańcy danej gminy, mają obowiązek uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Fragment odpowiedzi na odwołanie poniżej (całość liczy 5 stron):

Tym samym decyzją burmistrza, znaczna grupa aktywnych mieszkańców Oleśnicy (ponad 390 osób polubiło stronę “Butelkomaty dla Oleśnicy” promująca inicjatywę na profilu społecznościowym Facebook link: www.facebook.com/ButelkomatyDlaOlesnicy/) została pozbawiona możliwości głosowania na proekologiczny projekt. Konkluzja burmistrza jest stanowcza: nie ma uzasadniania prawnego, ani ekonomicznego. Za segregację mają płacić mieszkańcy. Koniec dyskusji!

Taka jest decyzja i stanowisko władz miasta Oleśnicy. A jak analogiczne projkety zgłaszane w ramach budżetów obywatelskich traktowane są w innych miastach?

Butelkomaty zwyciężają w Kutnie! Czy tam obowiązuje inne prawo?

Proekologiczne projekty przewidujące instalację butelkomaty zgłaszane są w ramach budżetu obywatelskiego w wielu miasta całej Polski m.in. w Kutnie. Niedawno ogłoszono tam wyniki, a projekt pn “Butelkomat- mniejsze obciążenie dla środowiska i czyste ulice!” okazał się zwycięskim zdobywając poparcie w postaci aż 1426 głosów!

Wynik głosowanie budżetu obywatelskiego w Kutnie - butelkomaty bezkonkurencyjne.  

Władze Kutna nie wykluczyły zwolenników butelkomatów z konsultacji. Mieszkańcy instalację butelkomatu uznali za najbardziej oczekiwaną inwestycję wśród zgłoszonych obywatelskich zadań. Czy zatem w Kutnie (i innych miastach przychylnych ekologii) obowiązuje inne prawo? Nic z tych rzeczy! W Kutnie komisja weryfikacyjna rozpatrująca projekty jasno wskazała, że cyt. Projekt należy do zadań własnych gminy, a w opinii prawnej wskazano cyt. Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą sprawy z zakresu (...) ochrony środowiska i przyrody oraz utrzymania czystości i porządku w gminie. Komisja podkreśliła również, że projekt zgodny jest z obowiązującymi w gminie strategiami i programami (pozytywna weryfikacja projketu w Kutnie, link: kutno.budzet-obywatelski.org/projekt/5337 )

Przykłady z innych miast można mnożyć. Przepisy prawa pozwalają na realizację takiego zadania, a burmistrz Oleśnicy wprowadza mieszkańców w błąd. W miastach, gdzie władze rozumieją ideę budżetu obywatelskiego oraz sprzyjają aktywności mieszkańców, zadania są z powodzeniem realizowane. W Oleśnicy  obecne władze konsekwentnie deformują budżet obywatelski. Po kpinie jaką zaserwowano mieszkańcom przy realizacji projektu rewitalizacji boiska na Ratajach, odrzucenie prawidłowo złożonego projektu jest kolejnym dowodem niszczenia idei OBO.

W całej tej sytuacji zdumiewa fakt, że również radni koalicji rządzącej, którzy powinni być reprezentantami mieszkańców stają po stronie urzędników i falandyzacji prawa. 

 Radny “ZA”, a nawet “PRZECIW”

Skład komisji weryfikacyjnej oceniającej zgłoszone projekty OBO 2020 oprócz skarbnik miasta J. Jarosiewicz i dyrektor ZBK I. Świąder, uzupełniało dwóch radnych klubu Jana Bronsia tj. Grzegorz Żyła i Paweł Leszczyłowski. Radnych opozycji burmistrz nie powołał. Dla przypomnienia rok wcześniej, w 2018 burmistrz M. Kołacinski nie miał problemów by powołać do komisji radnego opozycji Wojciecha Bryma (jednego z inicjatorów wprowadzenia OBO).

Z protokołu komisji wynika, że jednogłośnie odrzucono projekt pn. Butelkomaty dla Oleśnicy. Co ciekawe, gdy w czerwcu br. na sesji Rady Miasta składałem interpelację ws. Butelkomatów to wówczas radny Grzegorz Żyła był za ich instalacją, wskazując dodatkowo, że można w zamian za oddane plastikowe butelki wydawać bilety do Atola czy do kina MOKIS. Natomiast we wrześniu, w zaciszu ratusza, jako członek komisji radny G. Żyła zagłosował przeciw proekologicznemu projektowi! Pozostają wątpliwość i pytanie: czy radny G. Żyła zagłosował przeciw dlatego, że w ramach OBO zgłosił swój projket i obawiał się konkurencjnego projektu? 

Poniżej skan fragemtu protokołu komisji weryfikacyjnej OBO 2020

 

 

 


KomentarzeAktualności

Władze Oleśnicy przeciw butelkomatom

Trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach OBO 2020. Decyzją burmistrza projekt pn. “Butelkomaty dla Oleśnicy” został odrzucony, a mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości poparcia tej proekologicznej inicjatywy. Według burmistrza instalacja butelkomatów nie ma uzasadnienia prawnego, ani ekonomicznego. Czy w Oleśnicy obowiązuje inne prawo niż w innych miastach?

czytaj więcej...
Deformacja budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Rataj są zbulwersowani sposobem realizacji zadania, które zgłosili w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszając na spotkanie, proszą radnych o pomoc.

czytaj więcej...
Czy burmistrz Oleśnicy wdroży rejestr umów?

Na sierpniowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelację o wdrożenie rejestru umów w Urządzie Miasta Oleśnicy 

czytaj więcej...
Butelkomatu nie będzie

Burmistrz Oleśnicy negatywnie rozpatrzył interpelację w sprawie instalacji butelkomatu do recyklingu plastikowych butelek.

czytaj więcej...
Jednego mniej! Czekają kolejne

Nieużywane pojazdy zajmują cenne miejsca parkingowe. Mieszkańcy są mocno zirytowani, bowiem wraki - rekordziści dosłownie wrastają w miejski krajobraz...

czytaj więcej...
Problem mieszkańców Kopernika 13

Z prośbą o interwencję zwrócili się rozczarowani mieszkańcy z bloku Kopernika 13...

 

czytaj więcej...

Newsletter