Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2019-06-06 
Drukuj PDF Wyślij link

Zapytajmy mieszkańców!

Autor: Paweł Bielański 

Na majowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelacje w sprawie przeprowadzenia ankiet konsultacyjnych wśród mieszkańców Oleśnicy

W maju władze miasta za pośrednictwem lokalnych mediów podały informację o utworzeniu na terenie Oleśnicy fili Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego (WORD) oraz otwarciu dla ruchu kołowego i utworzenia miejsc parkingowych w części oleśnickiego rynku. Otwarty dla pojazdów ma być przejazd od ulicy Kościelnej do ulicy Sejmowej.

Radni pominięci, zapytajmy więc mieszkańców

Jako samorządowiec stoję na stanowisku, że głos i opinia mieszkańców powinna być zawsze istotnym elementem przy podejmowaniu kluczowych decyzji wpływających na życie miasta i jego mieszkańców. Interesy mieszkańców w samorządzie reprezentują ich przedstawiciele czyli radni. Niestety Rada Miasta, w tych dwóch ważnych dla funkcjonowania miasta decyzjach została zupełnie pominięta. Rajcom nie przedstawiono żadnych analiz czy nawet podstawowych informacji dotyczących m.in. zasad funkcjonowania fili WORD, a Komisja Budżetu i Infrastruktury zupełnie przespała temat zarówno WORD jak i zmian w organizacji ruchu na miejskiej starówce. Nie przeprowadzono żadnej dyskuji w tym temacie. 

Dlatego w złożonej do burmistrza interpelacji zawnioskowałem o przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie elektronicznych ankiet, które Urząd Miasta może przeprowadzić za pomocą specjalnie zakupionej platformy. Skoro radni zostali pominięci w procesie decyzyjnym zapytajmy o opinię samych mieszkańców.

 Czy  "eLki" zakorkuja miasto?

Pozytywne i negatywne skutki fili WORD

Pozytywnym aspektamem utworzenia filii WORD jest ułatwienie mieszkańcom Oleśnicy odbywania egzaminu państwowego na prawo jazdy. Aby przystąpić do egzaminu nie trzeba będzie jechać do Wrocławi. Świetna wiadomość dla przyszłych kierowców. Zapewne sami zainteresowani liczą również na łatwiejszy egzamin w Oleśnicy. 

Należy jednak pamiętać, że powstanie ośrodka egzaminacyjnego kierowców wpłynie na sytuację drogową w mieście,  a szczególnie w centrum.  Szkolenia kursantów i egzaminy  skutkować będą wzmożonym ruchem tzw. "eLek" na oleśnickich ulicach. Z doświadczeń wielu miast w których funkcjonują filie WORD wiadomym jest, że zwiększona ilość pojazdów nauki jazdy może skutkować “zakorkowaniem” miasta. O ile w większych miastach sieć ulic jest bardzo rozległa, a wzmożony ruch pojazdów nauki jazdy widoczny jest w pobliżu ośrodków egzaminacyjnych, to sytuacja zupełnie inaczej przedstawia się w mniejszych miejscowościach, gdzie centrum miasta staje się jednym polem egzaminacyjnym. Jako przykład można podać miasto Kędzierzyn Koźle, gdzie powstanie fili WORD w ocenie wielu mieszkańców negatywnie wpłynęła na sytuację drogową miasta-link:nto.pl/w-kedzierzyniekozlu-kierowcy-narzekaja-na-elki/ar/6554925

Jak wiadomo sieć oleśnickich dróg nie jest zbyt rozległa, nie posiadamy dróg dwujezdniowych, a w centrum miasta istnieją tylko 4 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, a właśnie na takim skrzyżowaniu musi być przeprowadzony jeden z punktów egzaminu praktycznego na prawo jazdy. Już obecnie w godzinach szczytu w/w skrzyżowania są często “zakorkowane”, a pojazdy nauki jazdy tylko spotęgują ten problem. W powiecie oleśnickim funkcjonuje obecnie 14 Ośrodków Szkolenia Kierowców, zatem należy się spodziewać, że ilość potencjalnych pojazdów szkół nauki jazdy oraz pojazdów egzaminacyjnych w centrum Oleśnicy będzie znacząco wpływać na miejski ruch drogowy. Skutki działania ośrodka egzaminacyjnego w naszym mieście będą zarówno pozytywne jak i negatywne. Dlatego w mojej ocenie zasadne jest przeprowadzenie konsultacji wśród mieszkańców Oleśnicy i umożliwieniem im wyrażenia opinii w przedmiotowej sprawie.

Propozycja pytania ankietowego:

Czy jako mieszkaniec Oleśnicy chcesz, aby na terenie miasta utworzono filę Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego?  Odpowiedzi do wyboru: TAK/NIE

Ruch kołowy i parking sposobem na ożywienie rynku?

Utworzenie miejsc parkingowych na odcinku od ulicy Kościelnej do ulicy Sejmowej oraz otwarcie tej części rynku dla ruchu drogowego w ocenie wielu mieszkańców Oleśnicy nie jest oczekiwanym sposobem zagospodarowania miejskiej starówki. Mieszkańcy oczekują ogródków gastronomicznych, restauracji oraz urządzonych miejsc, gdzie możliwy byłby chwilowy odpoczynek. Po informacji o planach utworzenia parkingów i otwarcie dla samochodów części rynku, wielu internautów wyraziło negatywną opinię, na portalach społecznościowych. Użytkownicy Facebooka nie szczędzili krytycznych komentarzy pod artykułami zwiastującymi zmiany w rynku (niewielką ich cześć można przeczytać niżej). Również w bezpośrednich rozmowach wielu mieszkańców zgłaszało dezaprobatę dla takiego rozwiązania. Stąd moja propozycja skierowania pytania do mieszkańców :

Czy jesteś za utworzeniem miejsc parkingowych na oleśnickim rynku na odcinku od ul. Kościelnej do ulicy Sejmowej oraz otwarciem tej części rynku dla ruchu drogowego? Odpowiedzi do wyboru: TAK/NIE

Powyże deklaracja wyborcza komitetu Jana Bronsia 

 

Krytyczne głosy oleśniczan w sprawie propozycji zagospodarowania rynku 

Odpowiedź burmistrza

W świetle obowiązujących przepisów burmistrz ma 14 dni na odpowiedź na złożoną interpelację. Jednak tym razem burmistrz Jan Bronś swoje stanowisko w sprawie wygłosił niezwłocznie na sesji.  Burmistrz oznajmił, że WORD powstanie, a mieszkańcy są “ZA” jego utworzeniem, o czym ma świadczyć wynik ankiety na profilu Facebook jednego z lokalnych portali internetowych (sic!). W odpowiedzi wskazywałem, że nie każdy mieszkaniec Oleśnicy ma konto na Facebooku, a z konsultacji nikt nie powinien być wykluczany. Stanowisko burmistrza, potwierdził przewodniczący Rady Miasta A. Chrzanowski, któru również uważał, że zwiększona ilość pojazdów szkół jazdy na oleśnickich ulicach nie spowoduje znacznych utrudnień w ruchu. Z kolei pomysł otwarcia rynku dla samochodów jest realizowany, ponieważ taka była obietnica wyborcza burmistrza i jego komitetu. Generalnie decyzja zapadła i jest nieodwołalna, a autor wniesionych interpelacji, w ocenie burmistrza, deprecjonuje ogłoszone pomysły. Nadmienię, że z mojej strony nie padła żadna krytyka dla obu inicjatyw, a uzasadniając interpelację dzieliłem się wątpliwościami, które przeczytałem lub usłyszałem ze strony mieszkańców. 

Konsultacje to dwa proste pytania i dwie proste odpowiedzi. Jeżeli pomysły władz są trafne to przecież obronią się w ankiecie. Dodatkowo rządzący potwierdzą składane w kampanii deklarację, że będą liczyć się z głosem oleśniczan. Zapytajmy więc oleśniczan o ich zdanie!

 

 

 


KomentarzeTymon
2019-06-10 01:58:07
Nie I Nie

Aktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter