Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2019-03-19 
Drukuj PDF Wyślij link

Walka o jawność działania władz

Autor: Paweł Bielański 

Po raz kolejny przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyrzucił przedstawicieli lokalnych mediów z obrad komisji.  Na działania radnego Marka Czarneckiego wniesiono skargi. 

Po raz drugi w bieżącej kadencji przewodniczący Komisji Rewizyjnej jednoosobowo zdecydował o utajnieniu całości jej obrad. Kolejni lokalni dziennikarze zostali bezprawnie pozbawieni możliwości obserwowania prac radnych. 

Przypomnę, że Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach komisji zwołanych przez przewodniczącego zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym przez Radę Miasta. Posiedzenia komisji są jawne. Komisja w ramach posiedzenia przeprowadza czynności kontrolne. Przewodniczący komisji rewizyjnej nie miał żadnej podstawy prawnej by utajniać posiedzenie komisji, a w szczególności całości jej obrad. 

O tej bulwersującej sprawie informują lokalne media:

 www.olesnica24.com/aktualnosci/1561,skandal-na-posiedzeniu-komisji-rewizyjnej-utajniono-obrady-i-wyproszono-dziennikarza

mojaolesnica.pl/28278,awantura-przed-kontrola-komisji.php

 

Walka o jawność działania władz w obecnej kadencji samorządu staje się jedną z osi sporu. Z jednej strony barykady lokalni dziennikarze domagający się dostępu do informacji, z drugiej strony przewodniczący komisji rewizyjnej. Działania władzy powinny być w jawne i przejrzyste. Jako radni klubu Oleśnica Razem stoimy na stanowisku, że mieszkańcy Oleśnicy mają prawo wiedzieć jakie działania podejmuje lokalna władza, a w szczególności maja prawo do informacji w jaki sposób wydawane są środki z budżetu miasta.   

Skarga na przewodniczącego.

Na działania Marka Czarneckiego wniósł skargę radny Kazimierz Karpienko (członek komisji rewizyjnej). Skarga będzie rozpatrywana przez Komisję skarg, wniosków i petycji na najbliższym jej posiedzeniu (tj. 25.03.2019 o godz. 16.00 sala obrad nr 43 Urzędu Miasta). Jako członek komisji skarg, dziś otrzymałem treść wniesionej skargi (skan pisma poniżej). Ponadto na przewodniczącego komisji wniesiono skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, który wszczął postępowanie w tej sprawie.

 

  Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Na najbliższym posiedzeniu komisja skarg, wniosków i petycji będzie rozpatrywać również wezwanie do usunięcia naruszenia prawa złożone przez mieszkańca Oleśnicy. W ocenie mieszkańca Rada Miasta naruszyła prawo uznając za bezzasadną skargę na działania burmistrza Oleśnicy dotyczącą braku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Miasta odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych. Obowiązek publikacji odpowiedzi na interpelację radnych wynika z ustawy o samorządzie gminnym.


KomentarzeAktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter