Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 19
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5547
Data: 2019-03-19 
Drukuj PDF Wyślij link

Walka o jawność działania władz

Autor: Paweł Bielański 

Po raz kolejny przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyrzucił przedstawicieli lokalnych mediów z obrad komisji.  Na działania radnego Marka Czarneckiego wniesiono skargi. 

Po raz drugi w bieżącej kadencji przewodniczący Komisji Rewizyjnej jednoosobowo zdecydował o utajnieniu całości jej obrad. Kolejni lokalni dziennikarze zostali bezprawnie pozbawieni możliwości obserwowania prac radnych. 

Przypomnę, że Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach komisji zwołanych przez przewodniczącego zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym przez Radę Miasta. Posiedzenia komisji są jawne. Komisja w ramach posiedzenia przeprowadza czynności kontrolne. Przewodniczący komisji rewizyjnej nie miał żadnej podstawy prawnej by utajniać posiedzenie komisji, a w szczególności całości jej obrad. 

O tej bulwersującej sprawie informują lokalne media:

 www.olesnica24.com/aktualnosci/1561,skandal-na-posiedzeniu-komisji-rewizyjnej-utajniono-obrady-i-wyproszono-dziennikarza

mojaolesnica.pl/28278,awantura-przed-kontrola-komisji.php

 

Walka o jawność działania władz w obecnej kadencji samorządu staje się jedną z osi sporu. Z jednej strony barykady lokalni dziennikarze domagający się dostępu do informacji, z drugiej strony przewodniczący komisji rewizyjnej. Działania władzy powinny być w jawne i przejrzyste. Jako radni klubu Oleśnica Razem stoimy na stanowisku, że mieszkańcy Oleśnicy mają prawo wiedzieć jakie działania podejmuje lokalna władza, a w szczególności maja prawo do informacji w jaki sposób wydawane są środki z budżetu miasta.   

Skarga na przewodniczącego.

Na działania Marka Czarneckiego wniósł skargę radny Kazimierz Karpienko (członek komisji rewizyjnej). Skarga będzie rozpatrywana przez Komisję skarg, wniosków i petycji na najbliższym jej posiedzeniu (tj. 25.03.2019 o godz. 16.00 sala obrad nr 43 Urzędu Miasta). Jako członek komisji skarg, dziś otrzymałem treść wniesionej skargi (skan pisma poniżej). Ponadto na przewodniczącego komisji wniesiono skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, który wszczął postępowanie w tej sprawie.

 

  Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Na najbliższym posiedzeniu komisja skarg, wniosków i petycji będzie rozpatrywać również wezwanie do usunięcia naruszenia prawa złożone przez mieszkańca Oleśnicy. W ocenie mieszkańca Rada Miasta naruszyła prawo uznając za bezzasadną skargę na działania burmistrza Oleśnicy dotyczącą braku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Miasta odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych. Obowiązek publikacji odpowiedzi na interpelację radnych wynika z ustawy o samorządzie gminnym.


KomentarzeAktualności

Walka o jawność działania władz

Po raz kolejny przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyrzucił przedstawicieli lokalnych mediów z obrad komisji.  Na działania radnego Marka Czarneckiego wniesiono skargi. 

czytaj więcej...
Rozszerzenie wsparcia dla rodzin wielodzietnych

Wsparcie dla rodziców podejmujących trud założenia rodziny wielodzietnej to ważny element prospołecznej polityki miasta. Interpeluję o rozszerzenia programu Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny.

czytaj więcej...
Rządzącym zabrakło argumentów

Rządzący miastem radni z klubu Jana Bronsia nawet nie podjęli dyskusji w temacie wyższych bonifikat dla mieszkańców.  Oleśniczanie zapłącą drożej i mogą jednynie pozadrościć tańszych opłat przekształceniowych mieszkańcom pobliskiego Bierutowa.

czytaj więcej...
Jakość transmisji z sesji

Wielu mieszkańców, którzy śledzą transmisję z obrad sesji Rady Miasta zgłasza uwagi co do jakości przeprowadzanej relacji "na żywo" z sali narad. Złożyłem zapytanie do burmistrza czy problem ten można rozwiązać.

czytaj więcej...
Rolowanie komisji

Rządzące miastem ugrupowanie Klubu Radnych Jana Bronsia zlikwidowało trzy komisje stałe Rady Miasta. W konsekwencji komisje zostały "zrolowane" i nie wszyscy chętni radni mogli zapisać się do pracy w komisji Budżetu i Infrastruktury

czytaj więcej...
Gala oleśnickich krwiodawców 2018

W zacnym gronie oleśnickich krwiodawców miałem zaczyt uczestniczyć w uroczystej gali Zarządu Rejonowego PCK

czytaj więcej...

Newsletter