Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 234
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5570
Data: 2019-03-19 
Drukuj PDF Wyślij link

Walka o jawność działania władz

Autor: Paweł Bielański 

Po raz kolejny przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyrzucił przedstawicieli lokalnych mediów z obrad komisji.  Na działania radnego Marka Czarneckiego wniesiono skargi. 

Po raz drugi w bieżącej kadencji przewodniczący Komisji Rewizyjnej jednoosobowo zdecydował o utajnieniu całości jej obrad. Kolejni lokalni dziennikarze zostali bezprawnie pozbawieni możliwości obserwowania prac radnych. 

Przypomnę, że Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach komisji zwołanych przez przewodniczącego zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej przyjętym przez Radę Miasta. Posiedzenia komisji są jawne. Komisja w ramach posiedzenia przeprowadza czynności kontrolne. Przewodniczący komisji rewizyjnej nie miał żadnej podstawy prawnej by utajniać posiedzenie komisji, a w szczególności całości jej obrad. 

O tej bulwersującej sprawie informują lokalne media:

 www.olesnica24.com/aktualnosci/1561,skandal-na-posiedzeniu-komisji-rewizyjnej-utajniono-obrady-i-wyproszono-dziennikarza

mojaolesnica.pl/28278,awantura-przed-kontrola-komisji.php

 

Walka o jawność działania władz w obecnej kadencji samorządu staje się jedną z osi sporu. Z jednej strony barykady lokalni dziennikarze domagający się dostępu do informacji, z drugiej strony przewodniczący komisji rewizyjnej. Działania władzy powinny być w jawne i przejrzyste. Jako radni klubu Oleśnica Razem stoimy na stanowisku, że mieszkańcy Oleśnicy mają prawo wiedzieć jakie działania podejmuje lokalna władza, a w szczególności maja prawo do informacji w jaki sposób wydawane są środki z budżetu miasta.   

Skarga na przewodniczącego.

Na działania Marka Czarneckiego wniósł skargę radny Kazimierz Karpienko (członek komisji rewizyjnej). Skarga będzie rozpatrywana przez Komisję skarg, wniosków i petycji na najbliższym jej posiedzeniu (tj. 25.03.2019 o godz. 16.00 sala obrad nr 43 Urzędu Miasta). Jako członek komisji skarg, dziś otrzymałem treść wniesionej skargi (skan pisma poniżej). Ponadto na przewodniczącego komisji wniesiono skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich, który wszczął postępowanie w tej sprawie.

 

  Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

Na najbliższym posiedzeniu komisja skarg, wniosków i petycji będzie rozpatrywać również wezwanie do usunięcia naruszenia prawa złożone przez mieszkańca Oleśnicy. W ocenie mieszkańca Rada Miasta naruszyła prawo uznając za bezzasadną skargę na działania burmistrza Oleśnicy dotyczącą braku publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej i stronie internetowej Urzędu Miasta odpowiedzi na interpelację i zapytania radnych. Obowiązek publikacji odpowiedzi na interpelację radnych wynika z ustawy o samorządzie gminnym.


KomentarzeAktualności

WORD i Rynek

Sprawa ankiet konsultacyjnych, którą podnosiłem na sesji w interpelacjach skutkowała dość burzliwą dyskusją, którą opisała Panorama Oleśnicka 

czytaj więcej...
Zapytajmy mieszkańców!

Na majowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelacje w sprawie przeprowadzenia ankiet konsultacyjnych wśród mieszkańców Oleśnicy

czytaj więcej...
Raport i debata o stanie gminy za 2018 rok

 Radnym i mieszkańcom zgodnie z nowym obowiązkiem ustawowym przedstawiono raport o stanie gminy miasta Oleśnicy za 2018 r.

czytaj więcej...
Koszy nie będzie. Za to znaki są dwa!

Burmistrz uznaje, że przy ulicy Wrocławskiej  liczba koszy odpady jest wystarczająca. Po złożonej interpelacji zainstalowano nowy słupek przystankowy. Teraz są dwa, tylko po co? 

czytaj więcej...
Oleśnica bez plastiku

Złożyłem do burmistrza Oleśnicy interpelację w sprawie wdrożenia w naszym mieście proekologicznej kampanii “Oleśnica bez plastiku”. 

czytaj więcej...
Nowy plac zabaw w Parku Kopernika

Najmłodsi mieszkańcy osiedla Serbinów mogą cieszyć się nowym miejscem do zabawy. W Parku Mikołaja Kopernika powstał nowy plac zabaw.  Niestety pojawił się problem wysychającej trawy w mini strefie piknikowej. 

czytaj więcej...

Newsletter