Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 96
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5518
Data: 2019-01-05 
Drukuj PDF Wyślij link

Rolowanie komisji

Autor: Paweł Bielański 

Rządzące miastem ugrupowanie Klubu Radnych Jana Bronsia zlikwidowało trzy komisje stałe Rady Miasta. W konsekwencji komisje zostały "zrolowane" i nie wszyscy chętni radni mogli zapisać się do pracy w komisji Budżetu i Infrastruktury

Dopiero na III sesji Rady Miasta powołano stałe komisje. Brak komisji oraz nadmierna ilość projektów uchwał spowodował, że sesja trwała ponad 9 godzin! To sytuacja bez precedensu w historii oleśnickiego samorządu.Tak długa sesja nie sprzyjała merytorycznej pracy radnym i podejmowanym przez radnych decyzją. Jest to wynik błędów przewodniczącego Rady Miasta Aleksandra Chrzanowskiego, który odpowiada za sprawny przebieg sesji.  Przeładowany program sesji spodował, że m.in. składy poszczególnych komisji stałych rządzący przeforsowali bez żadnej dyskusji. 

2 w 1

Decyzją rajców z Klubu Radnych Jana Bronsia zlikwidowano trzy komisje tj. Ekonomiczno-Prawną (KEP), komisję Ładu Przestrzennego i Urządzeń Komunalnych (Ładu) oraz komisję Sportu i Rekreacji.

 W miejsce zlikwidowanych komisji KEP i Ładu powstała komisja Budżetu i Infrastruktury (BI), której przedmiot działania obejmuje swoim zakresem ponad 30 zagadnień związanych zadaniami własnymi gminy. Jak łatwo wywnioskować tak szeroka tematyka "wciśnięta" do jednej komisji będzie skutkować brakiem podjęcia przez komisję wielu ważnych tematów dotyczących funkcjonowania miasta. Swój sprzeciw w sprawie "rolowania" komisji wyraziłem na II sesji wskazując, że likwidacja dwóch ważnych komisji i zastąpienie jej jedną, ograniczy radnym możliwość dyskusji nad wieloma problemami miasta, a wiele istotnych tematów zostanie omówionych pobieżnie lub zupełnie przez komisję pominiętych. Wskazywałem również, że w dwóch komisjach tj. ekonomiczno-prawnej i komisji ładu w poprzedniej kadencji pracowało w sumie 18 radnych i nie będzie możliwe, aby w jednej komisji Budżetu i Infrastruktury pracowało aż tylu radnych.

 

Sesja Rady Miasta  (fot. olesnica24.com)

Wprowadzono ograniczenia dla radnych

Moje przypuszczenie okazały się słuszne. Chętnych rajców do pracy w komisji Budżetu i Infrastruktury było najwięcej. Rządzący "załatwili" nadmierną ilość chętnych radnych do pracy w komisji BI ograniczając możliwą liczbę rajców w tej komisji do 10. Następnie rządzący zgłosili swoich 6 kandydatów, pozostawiając zaledwie 4 miejsca dla pozostałych radnych. Wprowadzone ograniczenie spowodowało, że nie wszyscy radni będą mogli pracować w tych komisjach, których planowali. Miejsca w komisji Budżetu i Infrastruktury zabrakło dla radnego Kazimierza Karpieńki i dla mnie. Przypomnę, że w myśl Statutu gminy Miasta Oleśnicy radny może być członkiem dwóch komisji.

Dlaczego rządzący uznali, że ograniczenie liczebności komisji do 10 rajców, a tym samym uniemożliwienie pracy radnych w wybranych przez siebie komisjach jest konieczne? Dlaczego nie mogło w tej "połączonej" komisji  pracować np. 11 czy 12 rajców? Nie mam pojęcia. Żadna dyskusja  w tym temacie się nie odbyła. Szef klubu radnych Jana Bronsia zgłosił wniosek o "wprowadzenie ograniczenia", wniosek głosami rządzących  przegłosowano i tak sprawę składów komisji "załatwiono".

Nowa komisja skarg, wniosków i petycji

Od obecnej kadencji samorządu obligatoryjnie przy Radzie Miasta, musi funkcjonować komisja, skarg, wniosków i petycji, której głównym zadaniem będzie rozpatrywanie skarg na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, a także wniosków oraz petycji składanych przez mieszkańców. Chcąc być blisko problemów mieszkańców postanowiłem pracować właśnie w tej komisji, gdzie bezpośrednio będą rozpatrywane zgłaszane przez mieszkańców wnioski i petycje.

Składy poszczególnych komisji Rady Miasta VII kadnecji można zobaczyć tutaj: idumolesnica.bip.gov.pl/komisje-stale-rady-miasta-olesnicy/komisje-stale-rady-miasta-olesnicy.html

Wolny mandat radnego

Jako radny stanowczo jestem przeciw ograniczaniu innym rajcom pracy w komisjach. Poszanowanie praw radnych powinno być fundamentem funkcjonowanie każdego samorządu. Każdy radny powinien mieć prawo do swobodnego wyboru w jakiej komisji chce pracować dla dobra miasta i jego mieszkańców.  Przy odrobinie dobrej woli ze strony rządzących można było taki stan uzyskać. Tej dobrej woli zabrało, a wprowadzenia ograniczenia przegłosowano bez chwili zastanowienia. 

Mam nadzieję, że pomimo że nie jestem członkiem komisji Budżetu i Infrastruktury, będę miał możliwość zabrania głosu na jej posiedzeniu.  Statut Gminy Miasta Oleśnicy takie prawo każdemu radmemu gwartantuje. No chyba, że... znowu będą wprowadzone jakieś ograniczenia, tym razem już przez przewodniczącego komisji. 


KomentarzeAktualności

Oleśnica bez plastiku

Złożyłem do burmistrza Oleśnicy interpelację w sprawie wdrożenia w naszym mieście proekologicznej kampanii “Oleśnica bez plastiku”. 

czytaj więcej...
Nowy plac zabaw w Parku Kopernika

Najmłodsi mieszkańcy osiedla Serbinów mogą cieszyć się nowym miejscem do zabawy. W Parku Mikołaja Kopernika powstał nowy plac zabaw.  Niestety pojawił się problem wysychającej trawy w mini strefie piknikowej. 

czytaj więcej...
Walka o jawność działania władz

Po raz kolejny przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyrzucił przedstawicieli lokalnych mediów z obrad komisji.  Na działania radnego Marka Czarneckiego wniesiono skargi. 

czytaj więcej...
Rozszerzenie wsparcia dla rodzin wielodzietnych

Wsparcie dla rodziców podejmujących trud założenia rodziny wielodzietnej to ważny element prospołecznej polityki miasta. Interpeluję o rozszerzenia programu Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny.

czytaj więcej...
Rządzącym zabrakło argumentów

Rządzący miastem radni z klubu Jana Bronsia nawet nie podjęli dyskusji w temacie wyższych bonifikat dla mieszkańców.  Oleśniczanie zapłącą drożej i mogą jednynie pozadrościć tańszych opłat przekształceniowych mieszkańcom pobliskiego Bierutowa.

czytaj więcej...
Jakość transmisji z sesji

Wielu mieszkańców, którzy śledzą transmisję z obrad sesji Rady Miasta zgłasza uwagi co do jakości przeprowadzanej relacji "na żywo" z sali narad. Złożyłem zapytanie do burmistrza czy problem ten można rozwiązać.

czytaj więcej...

Newsletter