Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2019-01-05 
Drukuj PDF Wyślij link

Rolowanie komisji

Autor: Paweł Bielański 

Rządzące miastem ugrupowanie Klubu Radnych Jana Bronsia zlikwidowało trzy komisje stałe Rady Miasta. W konsekwencji komisje zostały "zrolowane" i nie wszyscy chętni radni mogli zapisać się do pracy w komisji Budżetu i Infrastruktury

Dopiero na III sesji Rady Miasta powołano stałe komisje. Brak komisji oraz nadmierna ilość projektów uchwał spowodował, że sesja trwała ponad 9 godzin! To sytuacja bez precedensu w historii oleśnickiego samorządu.Tak długa sesja nie sprzyjała merytorycznej pracy radnym i podejmowanym przez radnych decyzją. Jest to wynik błędów przewodniczącego Rady Miasta Aleksandra Chrzanowskiego, który odpowiada za sprawny przebieg sesji.  Przeładowany program sesji spodował, że m.in. składy poszczególnych komisji stałych rządzący przeforsowali bez żadnej dyskusji. 

2 w 1

Decyzją rajców z Klubu Radnych Jana Bronsia zlikwidowano trzy komisje tj. Ekonomiczno-Prawną (KEP), komisję Ładu Przestrzennego i Urządzeń Komunalnych (Ładu) oraz komisję Sportu i Rekreacji.

 W miejsce zlikwidowanych komisji KEP i Ładu powstała komisja Budżetu i Infrastruktury (BI), której przedmiot działania obejmuje swoim zakresem ponad 30 zagadnień związanych zadaniami własnymi gminy. Jak łatwo wywnioskować tak szeroka tematyka "wciśnięta" do jednej komisji będzie skutkować brakiem podjęcia przez komisję wielu ważnych tematów dotyczących funkcjonowania miasta. Swój sprzeciw w sprawie "rolowania" komisji wyraziłem na II sesji wskazując, że likwidacja dwóch ważnych komisji i zastąpienie jej jedną, ograniczy radnym możliwość dyskusji nad wieloma problemami miasta, a wiele istotnych tematów zostanie omówionych pobieżnie lub zupełnie przez komisję pominiętych. Wskazywałem również, że w dwóch komisjach tj. ekonomiczno-prawnej i komisji ładu w poprzedniej kadencji pracowało w sumie 18 radnych i nie będzie możliwe, aby w jednej komisji Budżetu i Infrastruktury pracowało aż tylu radnych.

 

Sesja Rady Miasta  (fot. olesnica24.com)

Wprowadzono ograniczenia dla radnych

Moje przypuszczenie okazały się słuszne. Chętnych rajców do pracy w komisji Budżetu i Infrastruktury było najwięcej. Rządzący "załatwili" nadmierną ilość chętnych radnych do pracy w komisji BI ograniczając możliwą liczbę rajców w tej komisji do 10. Następnie rządzący zgłosili swoich 6 kandydatów, pozostawiając zaledwie 4 miejsca dla pozostałych radnych. Wprowadzone ograniczenie spowodowało, że nie wszyscy radni będą mogli pracować w tych komisjach, których planowali. Miejsca w komisji Budżetu i Infrastruktury zabrakło dla radnego Kazimierza Karpieńki i dla mnie. Przypomnę, że w myśl Statutu gminy Miasta Oleśnicy radny może być członkiem dwóch komisji.

Dlaczego rządzący uznali, że ograniczenie liczebności komisji do 10 rajców, a tym samym uniemożliwienie pracy radnych w wybranych przez siebie komisjach jest konieczne? Dlaczego nie mogło w tej "połączonej" komisji  pracować np. 11 czy 12 rajców? Nie mam pojęcia. Żadna dyskusja  w tym temacie się nie odbyła. Szef klubu radnych Jana Bronsia zgłosił wniosek o "wprowadzenie ograniczenia", wniosek głosami rządzących  przegłosowano i tak sprawę składów komisji "załatwiono".

Nowa komisja skarg, wniosków i petycji

Od obecnej kadencji samorządu obligatoryjnie przy Radzie Miasta, musi funkcjonować komisja, skarg, wniosków i petycji, której głównym zadaniem będzie rozpatrywanie skarg na działania burmistrza i gminnych jednostek organizacyjnych, a także wniosków oraz petycji składanych przez mieszkańców. Chcąc być blisko problemów mieszkańców postanowiłem pracować właśnie w tej komisji, gdzie bezpośrednio będą rozpatrywane zgłaszane przez mieszkańców wnioski i petycje.

Składy poszczególnych komisji Rady Miasta VII kadnecji można zobaczyć tutaj: idumolesnica.bip.gov.pl/komisje-stale-rady-miasta-olesnicy/komisje-stale-rady-miasta-olesnicy.html

Wolny mandat radnego

Jako radny stanowczo jestem przeciw ograniczaniu innym rajcom pracy w komisjach. Poszanowanie praw radnych powinno być fundamentem funkcjonowanie każdego samorządu. Każdy radny powinien mieć prawo do swobodnego wyboru w jakiej komisji chce pracować dla dobra miasta i jego mieszkańców.  Przy odrobinie dobrej woli ze strony rządzących można było taki stan uzyskać. Tej dobrej woli zabrało, a wprowadzenia ograniczenia przegłosowano bez chwili zastanowienia. 

Mam nadzieję, że pomimo że nie jestem członkiem komisji Budżetu i Infrastruktury, będę miał możliwość zabrania głosu na jej posiedzeniu.  Statut Gminy Miasta Oleśnicy takie prawo każdemu radmemu gwartantuje. No chyba, że... znowu będą wprowadzone jakieś ograniczenia, tym razem już przez przewodniczącego komisji. 


KomentarzeAktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter