Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 96
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5518
Data: 2018-12-10 
Drukuj PDF Wyślij link

Dublowanie stanowiska w Radzie Miasta

Autor: Paweł Bielański 

Radni rządzącego ugrupowania z komitetu Jana Bronsia, zdecydowali że przewodniczący Rady Miasta będzie potrzebował aż dwóch zastępców. Uzasadnienia dublowania stanowiska wiceprzewodniczącego nie usłyszeliśmy. 

Rządzące miastem ugrupowanie radnych Jana Bronsia zdecydowało, że Przewodniczący Rady Miasta Aleksander Chrzanowski do pomocy przy ogranizacji prac Rady będzie potrzebował dwóch wiceprzewodniczących.

W myśl Art.19. ust.2 ustawy o samorządzie gminnym: Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.(...) . 

Brak uzasdnienia 

Statutu Gminy Miasta Oleśnicy stanowi, iż wiceprzewodniczących RM może być od 1 do 2. Przypomnę, że w ubiegłej kadencji przez ostatnie półtora roku Rada Miasta z powodzeniem funkcjonowała tylko z jednym wiceprzewodniczącym. Nikt z radnych nie odczuł żadnej dysfunkcji Rady. Radni otrzymywali materiały z projektami uchwał. Sesje i komisje odbywały się zgodnie z planem. Praktycznie nikt z radnych, jak również zapewne sami mieszkańcy Oleśnicy nie zauważyli nawet, że Przewodniczący Rady Miasta ma tylko jednego zastępce. Skoro Rada Miasta normalnie funkcjonowała z jednym wiceprzewodniczącym, co zostało sprawdzone w poprzedniej kadencji, to jaki jest sens i uzasadnienie powoływania aż dwóch wiceprzewodniczących?

O takie uzasadnienie radni z klubu "Oleśnica Razem" pytali przewodniczącego RM, padały też pytania o zakres obowiązków dla dwóch wiceprzewodniczących. Jednak żadnej merytorycznej odpowiedzi radni nie usłyszeli. Nie potrafił uzasadnienia podać przewodniczący A. Chrzanowski, ani pozostali radni z komitetu Jana Bronsia.

Od nowej kadencji wiceprzewodniczącego RM w liczeniu głosów wyręczają urządzenia rejestrujące głosowania, które radni mają do dyspozycji na sesji 

Rola wiceprzewodniczącego 

W poprzedniej kadencji wiceprzewodniczący pomagał prowadzić obrady przewodniczącemu RM. Pomoc wiceprzewodniczącego sprowadzała się głównie do liczenia głosów oddawanych przez podniesienie ręki przez poszczególnych radnych. Obecnie głosy radnych zlicza elektroniczne urządzenie rejestrujące. Poza tym wiceprzewodniczący pełnił godzinny cotygodniowy dyżur służący kontaktom z mieszkańcami. Należy jednak pamietać, że dyżury radnych to fakultatywny obowiązek radnych, który może pełnić każdy radny niezależnie od pełnionej funkcji.

Za pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego przysługuje radnemu dodatek funkcyjny w wysokości 522 zł. Jak łatwo policzyć w skali kadencji to ponad 31 tys złotych. Tyle można było zaoszczędzić na zbędnym stanowisku. Za taką kwotę można kupić np. nowe urządzenia zabawowe na plac zabaw lub 50 ławek parkowych czy kilkadziesiąt dodatkowych pojemników na odpady uliczne o które często wnioskują do radnch mieszkańcy.

Podział obowiązków = podział dodatku funkcyjnego

Jeżeli radni z komitetu Jana Bronsia przeanalizują obowiązki wiceprzewodniczących i racjonalnie podejdą do przedstawonej sprawy, mają szansę naprawić swój błąd już na najbliższej sesji. Jako klub radnych "Oleśnica Razem" złożyliśmy projekt uchwały obniżający o 50% dodatek funkcyjny dla wiceprzewodniczących. Skoro musi być dwóch wice przewodniczących i będą dzielić obowiązki miedzy siebie, to również dodatek funkcyjny powinien być podzielony.  


 Tak sprawę dublowania stanowiska przedstawia Panorama Oleśnicka. 


KomentarzeRadek
2018-12-10 21:48:35
Przecież to nie pieniądze radnych , więc rozdają między siebie wolną ręką, w myśl zasady "Partia się wyżywi"

Aktualności

Oleśnica bez plastiku

Złożyłem do burmistrza Oleśnicy interpelację w sprawie wdrożenia w naszym mieście proekologicznej kampanii “Oleśnica bez plastiku”. 

czytaj więcej...
Nowy plac zabaw w Parku Kopernika

Najmłodsi mieszkańcy osiedla Serbinów mogą cieszyć się nowym miejscem do zabawy. W Parku Mikołaja Kopernika powstał nowy plac zabaw.  Niestety pojawił się problem wysychającej trawy w mini strefie piknikowej. 

czytaj więcej...
Walka o jawność działania władz

Po raz kolejny przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyrzucił przedstawicieli lokalnych mediów z obrad komisji.  Na działania radnego Marka Czarneckiego wniesiono skargi. 

czytaj więcej...
Rozszerzenie wsparcia dla rodzin wielodzietnych

Wsparcie dla rodziców podejmujących trud założenia rodziny wielodzietnej to ważny element prospołecznej polityki miasta. Interpeluję o rozszerzenia programu Oleśnickiej Karty Dużej Rodziny.

czytaj więcej...
Rządzącym zabrakło argumentów

Rządzący miastem radni z klubu Jana Bronsia nawet nie podjęli dyskusji w temacie wyższych bonifikat dla mieszkańców.  Oleśniczanie zapłącą drożej i mogą jednynie pozadrościć tańszych opłat przekształceniowych mieszkańcom pobliskiego Bierutowa.

czytaj więcej...
Jakość transmisji z sesji

Wielu mieszkańców, którzy śledzą transmisję z obrad sesji Rady Miasta zgłasza uwagi co do jakości przeprowadzanej relacji "na żywo" z sali narad. Złożyłem zapytanie do burmistrza czy problem ten można rozwiązać.

czytaj więcej...

Newsletter