Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 72
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5585
Data: 2018-12-10 
Drukuj PDF Wyślij link

Dublowanie stanowiska w Radzie Miasta

Autor: Paweł Bielański 

Radni rządzącego ugrupowania z komitetu Jana Bronsia, zdecydowali że przewodniczący Rady Miasta będzie potrzebował aż dwóch zastępców. Uzasadnienia dublowania stanowiska wiceprzewodniczącego nie usłyszeliśmy. 

Rządzące miastem ugrupowanie radnych Jana Bronsia zdecydowało, że Przewodniczący Rady Miasta Aleksander Chrzanowski do pomocy przy ogranizacji prac Rady będzie potrzebował dwóch wiceprzewodniczących.

W myśl Art.19. ust.2 ustawy o samorządzie gminnym: Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.(...) . 

Brak uzasdnienia 

Statutu Gminy Miasta Oleśnicy stanowi, iż wiceprzewodniczących RM może być od 1 do 2. Przypomnę, że w ubiegłej kadencji przez ostatnie półtora roku Rada Miasta z powodzeniem funkcjonowała tylko z jednym wiceprzewodniczącym. Nikt z radnych nie odczuł żadnej dysfunkcji Rady. Radni otrzymywali materiały z projektami uchwał. Sesje i komisje odbywały się zgodnie z planem. Praktycznie nikt z radnych, jak również zapewne sami mieszkańcy Oleśnicy nie zauważyli nawet, że Przewodniczący Rady Miasta ma tylko jednego zastępce. Skoro Rada Miasta normalnie funkcjonowała z jednym wiceprzewodniczącym, co zostało sprawdzone w poprzedniej kadencji, to jaki jest sens i uzasadnienie powoływania aż dwóch wiceprzewodniczących?

O takie uzasadnienie radni z klubu "Oleśnica Razem" pytali przewodniczącego RM, padały też pytania o zakres obowiązków dla dwóch wiceprzewodniczących. Jednak żadnej merytorycznej odpowiedzi radni nie usłyszeli. Nie potrafił uzasadnienia podać przewodniczący A. Chrzanowski, ani pozostali radni z komitetu Jana Bronsia.

Od nowej kadencji wiceprzewodniczącego RM w liczeniu głosów wyręczają urządzenia rejestrujące głosowania, które radni mają do dyspozycji na sesji 

Rola wiceprzewodniczącego 

W poprzedniej kadencji wiceprzewodniczący pomagał prowadzić obrady przewodniczącemu RM. Pomoc wiceprzewodniczącego sprowadzała się głównie do liczenia głosów oddawanych przez podniesienie ręki przez poszczególnych radnych. Obecnie głosy radnych zlicza elektroniczne urządzenie rejestrujące. Poza tym wiceprzewodniczący pełnił godzinny cotygodniowy dyżur służący kontaktom z mieszkańcami. Należy jednak pamietać, że dyżury radnych to fakultatywny obowiązek radnych, który może pełnić każdy radny niezależnie od pełnionej funkcji.

Za pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego przysługuje radnemu dodatek funkcyjny w wysokości 522 zł. Jak łatwo policzyć w skali kadencji to ponad 31 tys złotych. Tyle można było zaoszczędzić na zbędnym stanowisku. Za taką kwotę można kupić np. nowe urządzenia zabawowe na plac zabaw lub 50 ławek parkowych czy kilkadziesiąt dodatkowych pojemników na odpady uliczne o które często wnioskują do radnch mieszkańcy.

Podział obowiązków = podział dodatku funkcyjnego

Jeżeli radni z komitetu Jana Bronsia przeanalizują obowiązki wiceprzewodniczących i racjonalnie podejdą do przedstawonej sprawy, mają szansę naprawić swój błąd już na najbliższej sesji. Jako klub radnych "Oleśnica Razem" złożyliśmy projekt uchwały obniżający o 50% dodatek funkcyjny dla wiceprzewodniczących. Skoro musi być dwóch wice przewodniczących i będą dzielić obowiązki miedzy siebie, to również dodatek funkcyjny powinien być podzielony.  


 Tak sprawę dublowania stanowiska przedstawia Panorama Oleśnicka. 


KomentarzeRadek
2018-12-10 21:48:35
Przecież to nie pieniądze radnych , więc rozdają między siebie wolną ręką, w myśl zasady "Partia się wyżywi"

Aktualności

Burmistrz Jan Bronś chce kolejnych podwyżek!

 Burmistrz Jan Bronś wprowadza kolejne podwyżki dla mieszkańców Oleśnicy. Podwyżki podatku uderzą również w lokalnych przedsiębiorców 

czytaj więcej...
Strategiczne nawilżanie

 Wydatkując środki publiczne burmistrz jako dysponent miejskiego budżetu powinien kierować się m.in. zasadą gospodarności. Dlaczego zatem kupuje towary i płaci ponad 140% powyżej ceny rynkowej? Czy Skarbnik Miasta firmuje tak beztroską rozrzutność? Kto zarabia krocie kosztem oleśnickich podatników?

czytaj więcej...
Władze Oleśnicy przeciw butelkomatom

Trwa głosowanie na projekty zgłoszone w ramach OBO 2020. Decyzją burmistrza projekt pn. “Butelkomaty dla Oleśnicy” został odrzucony, a mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości poparcia tej proekologicznej inicjatywy. Według burmistrza instalacja butelkomatów nie ma uzasadnienia prawnego, ani ekonomicznego. Czy w Oleśnicy obowiązuje inne prawo niż w innych miastach?

czytaj więcej...
Deformacja budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Rataj są zbulwersowani sposobem realizacji zadania, które zgłosili w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszając na spotkanie, proszą radnych o pomoc.

czytaj więcej...
Czy burmistrz Oleśnicy wdroży rejestr umów?

Na sierpniowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelację o wdrożenie rejestru umów w Urządzie Miasta Oleśnicy 

czytaj więcej...
Butelkomatu nie będzie

Burmistrz Oleśnicy negatywnie rozpatrzył interpelację w sprawie instalacji butelkomatu do recyklingu plastikowych butelek.

czytaj więcej...

Newsletter