Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 109
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5567
Data: 2018-12-10 
Drukuj PDF Wyślij link

Dublowanie stanowiska w Radzie Miasta

Autor: Paweł Bielański 

Radni rządzącego ugrupowania z komitetu Jana Bronsia, zdecydowali że przewodniczący Rady Miasta będzie potrzebował aż dwóch zastępców. Uzasadnienia dublowania stanowiska wiceprzewodniczącego nie usłyszeliśmy. 

Rządzące miastem ugrupowanie radnych Jana Bronsia zdecydowało, że Przewodniczący Rady Miasta Aleksander Chrzanowski do pomocy przy ogranizacji prac Rady będzie potrzebował dwóch wiceprzewodniczących.

W myśl Art.19. ust.2 ustawy o samorządzie gminnym: Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.(...) . 

Brak uzasdnienia 

Statutu Gminy Miasta Oleśnicy stanowi, iż wiceprzewodniczących RM może być od 1 do 2. Przypomnę, że w ubiegłej kadencji przez ostatnie półtora roku Rada Miasta z powodzeniem funkcjonowała tylko z jednym wiceprzewodniczącym. Nikt z radnych nie odczuł żadnej dysfunkcji Rady. Radni otrzymywali materiały z projektami uchwał. Sesje i komisje odbywały się zgodnie z planem. Praktycznie nikt z radnych, jak również zapewne sami mieszkańcy Oleśnicy nie zauważyli nawet, że Przewodniczący Rady Miasta ma tylko jednego zastępce. Skoro Rada Miasta normalnie funkcjonowała z jednym wiceprzewodniczącym, co zostało sprawdzone w poprzedniej kadencji, to jaki jest sens i uzasadnienie powoływania aż dwóch wiceprzewodniczących?

O takie uzasadnienie radni z klubu "Oleśnica Razem" pytali przewodniczącego RM, padały też pytania o zakres obowiązków dla dwóch wiceprzewodniczących. Jednak żadnej merytorycznej odpowiedzi radni nie usłyszeli. Nie potrafił uzasadnienia podać przewodniczący A. Chrzanowski, ani pozostali radni z komitetu Jana Bronsia.

Od nowej kadencji wiceprzewodniczącego RM w liczeniu głosów wyręczają urządzenia rejestrujące głosowania, które radni mają do dyspozycji na sesji 

Rola wiceprzewodniczącego 

W poprzedniej kadencji wiceprzewodniczący pomagał prowadzić obrady przewodniczącemu RM. Pomoc wiceprzewodniczącego sprowadzała się głównie do liczenia głosów oddawanych przez podniesienie ręki przez poszczególnych radnych. Obecnie głosy radnych zlicza elektroniczne urządzenie rejestrujące. Poza tym wiceprzewodniczący pełnił godzinny cotygodniowy dyżur służący kontaktom z mieszkańcami. Należy jednak pamietać, że dyżury radnych to fakultatywny obowiązek radnych, który może pełnić każdy radny niezależnie od pełnionej funkcji.

Za pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego przysługuje radnemu dodatek funkcyjny w wysokości 522 zł. Jak łatwo policzyć w skali kadencji to ponad 31 tys złotych. Tyle można było zaoszczędzić na zbędnym stanowisku. Za taką kwotę można kupić np. nowe urządzenia zabawowe na plac zabaw lub 50 ławek parkowych czy kilkadziesiąt dodatkowych pojemników na odpady uliczne o które często wnioskują do radnch mieszkańcy.

Podział obowiązków = podział dodatku funkcyjnego

Jeżeli radni z komitetu Jana Bronsia przeanalizują obowiązki wiceprzewodniczących i racjonalnie podejdą do przedstawonej sprawy, mają szansę naprawić swój błąd już na najbliższej sesji. Jako klub radnych "Oleśnica Razem" złożyliśmy projekt uchwały obniżający o 50% dodatek funkcyjny dla wiceprzewodniczących. Skoro musi być dwóch wice przewodniczących i będą dzielić obowiązki miedzy siebie, to również dodatek funkcyjny powinien być podzielony.  


 Tak sprawę dublowania stanowiska przedstawia Panorama Oleśnicka. 


KomentarzeRadek
2018-12-10 21:48:35
Przecież to nie pieniądze radnych , więc rozdają między siebie wolną ręką, w myśl zasady "Partia się wyżywi"

Aktualności

Rolowanie komisji

Rządzące miastem ugrupowanie Klubu Radnych Jana Bronsia zlikwidowało trzy komisje stałe Rady Miasta. W konsekwencji komisje zostały "zrolowane" i nie wszyscy chętni radni mogli zapisać się do pracy w komisji Budżetu i Infrastruktury

czytaj więcej...
Dysfunkcja Rady Miasta (aktualizacja)

Nie pracują komisje stałe Rady Miasta. Do samodzielnej analizy radnym przedłożono 17 projektów uchwał, w tym obszerny projekt uchwały budżetowej na 2019 rok.  Projekty uchwał nie będą miały wymaganych statutem miasta opinii komsji.  

czytaj więcej...
Gala oleśnickich krwiodawców 2018

W zacnym gronie oleśnickich krwiodawców miałem zaczyt uczestniczyć w uroczystej gali Zarządu Rejonowego PCK

czytaj więcej...
Kiedy remont dworca PKP?

Czy burmistrz Oleśnicy Jan Bronś przejmie od PKP i wyremontuje budynek dworca? To była jedna z jego obietnic wyborczych. Z takim pytaniem zwrócili się do władz miasta reporteży wrocławskich "Faktów".

 

 

czytaj więcej...
Nowe narzędzia dla samorządu

 VIII kadencja Rady Miasta Oleśnicy rozpocznie się 20 listopada 2018 roku. Nowe regulacje prawne wprowadzają szereg zmian w pracy rad gmin.

czytaj więcej...
Koniec i początek

 16 listopada 2018 roku formalnie zakończyła się VII kadencja Rady Miasta Oleśnicy.  Wkrótce swoją pracę w samorządzie rozpoczną nowo wybrani radni. 

czytaj więcej...

Newsletter