Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2018-12-10 
Drukuj PDF Wyślij link

Dublowanie stanowiska w Radzie Miasta

Autor: Paweł Bielański 

Radni rządzącego ugrupowania z komitetu Jana Bronsia, zdecydowali że przewodniczący Rady Miasta będzie potrzebował aż dwóch zastępców. Uzasadnienia dublowania stanowiska wiceprzewodniczącego nie usłyszeliśmy. 

Rządzące miastem ugrupowanie radnych Jana Bronsia zdecydowało, że Przewodniczący Rady Miasta Aleksander Chrzanowski do pomocy przy ogranizacji prac Rady będzie potrzebował dwóch wiceprzewodniczących.

W myśl Art.19. ust.2 ustawy o samorządzie gminnym: Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego.(...) . 

Brak uzasdnienia 

Statutu Gminy Miasta Oleśnicy stanowi, iż wiceprzewodniczących RM może być od 1 do 2. Przypomnę, że w ubiegłej kadencji przez ostatnie półtora roku Rada Miasta z powodzeniem funkcjonowała tylko z jednym wiceprzewodniczącym. Nikt z radnych nie odczuł żadnej dysfunkcji Rady. Radni otrzymywali materiały z projektami uchwał. Sesje i komisje odbywały się zgodnie z planem. Praktycznie nikt z radnych, jak również zapewne sami mieszkańcy Oleśnicy nie zauważyli nawet, że Przewodniczący Rady Miasta ma tylko jednego zastępce. Skoro Rada Miasta normalnie funkcjonowała z jednym wiceprzewodniczącym, co zostało sprawdzone w poprzedniej kadencji, to jaki jest sens i uzasadnienie powoływania aż dwóch wiceprzewodniczących?

O takie uzasadnienie radni z klubu "Oleśnica Razem" pytali przewodniczącego RM, padały też pytania o zakres obowiązków dla dwóch wiceprzewodniczących. Jednak żadnej merytorycznej odpowiedzi radni nie usłyszeli. Nie potrafił uzasadnienia podać przewodniczący A. Chrzanowski, ani pozostali radni z komitetu Jana Bronsia.

Od nowej kadencji wiceprzewodniczącego RM w liczeniu głosów wyręczają urządzenia rejestrujące głosowania, które radni mają do dyspozycji na sesji 

Rola wiceprzewodniczącego 

W poprzedniej kadencji wiceprzewodniczący pomagał prowadzić obrady przewodniczącemu RM. Pomoc wiceprzewodniczącego sprowadzała się głównie do liczenia głosów oddawanych przez podniesienie ręki przez poszczególnych radnych. Obecnie głosy radnych zlicza elektroniczne urządzenie rejestrujące. Poza tym wiceprzewodniczący pełnił godzinny cotygodniowy dyżur służący kontaktom z mieszkańcami. Należy jednak pamietać, że dyżury radnych to fakultatywny obowiązek radnych, który może pełnić każdy radny niezależnie od pełnionej funkcji.

Za pełnienie funkcji wiceprzewodniczącego przysługuje radnemu dodatek funkcyjny w wysokości 522 zł. Jak łatwo policzyć w skali kadencji to ponad 31 tys złotych. Tyle można było zaoszczędzić na zbędnym stanowisku. Za taką kwotę można kupić np. nowe urządzenia zabawowe na plac zabaw lub 50 ławek parkowych czy kilkadziesiąt dodatkowych pojemników na odpady uliczne o które często wnioskują do radnch mieszkańcy.

Podział obowiązków = podział dodatku funkcyjnego

Jeżeli radni z komitetu Jana Bronsia przeanalizują obowiązki wiceprzewodniczących i racjonalnie podejdą do przedstawonej sprawy, mają szansę naprawić swój błąd już na najbliższej sesji. Jako klub radnych "Oleśnica Razem" złożyliśmy projekt uchwały obniżający o 50% dodatek funkcyjny dla wiceprzewodniczących. Skoro musi być dwóch wice przewodniczących i będą dzielić obowiązki miedzy siebie, to również dodatek funkcyjny powinien być podzielony.  


 Tak sprawę dublowania stanowiska przedstawia Panorama Oleśnicka. 


KomentarzeRadek
2018-12-10 21:48:35
Przecież to nie pieniądze radnych , więc rozdają między siebie wolną ręką, w myśl zasady "Partia się wyżywi"

Aktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter