Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2018-05-23 
Drukuj PDF Wyślij link

Porozmawiajmy o Serbinowie - relacja z debaty

Autor: Paweł Bielański 

 Za nami kolejne spotkanie konsultacyjne dotyczące spraw osiedla Serbinów. Tym razem zgodnie z Państwa sugestiami gościem spotkania był burmistrz Michał Kołaciński.

 Debata pod roboczym tytułem „Porozmawiajmy o Serbinowie” miała otwartą formułę, uczestnicy spotkania mieli możliwość zgłaszania swoich uwag i opinii dotyczących zarówno spraw osiedlowych jak i ogólnomiejskich. Jednakże główna tematykę spotkania dotyczyła inwestycji w obrębie Serbinowa.

Co udało się zrealizować w 3 lata

Tytułem wstępu do debaty przypomniałem uczestnikom spotkania inwestycje, które udało się zrealizować w obrębie osiedla w latach 2015-2018. Wszystkie inwestycje sfinansowane były z budżetu miasta Oleśnicy. Realizacja inwestycji wynikała z planów inwestycyjnych Sekcji Dróg Miejskich, Zakładu Budynków Komunalnych oraz wniosków, które składałem w Państwa imieniu wraz z radnym Nagórnym do burmistrza. Złożone wnioski były m.in. efektem naszych wspólnych spotkań, które organizuję cyklicznie od początku kadencji. Przypomnę, że jedynie burmistrz miasta ma uprawnienia do konstrukcji uchwały budżetowej, w której uwzględnia m.in. zgłaszane wnioski dotyczące oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji .

Wykonane inwestycje przedstawiają się następująco:

1. Remont nawierzchni ulicy Kleeberga, koszt inwestycji 205.556 zł;
2. Rozbudowa ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Klonowej do ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową zatok parkingowych – wymiana nawierzchni, budowa ścieżek rowerowych i przebudowa zatok parkingowych , Koszt inwestycji 669.884 zł;
3. Budowa miejsc parkingowych przy ul. Wojska Polskiego (wzdłuż „starej” ósemki) – 31 miejsc parkingowych, Koszt inwestycji 120.675 zł;
4. Rewitalizacja Parku Kopernika etap I – wykonanie ścieżek, Koszt:137.944 zł;
5. Rewitalizacja Parku Kopernika instalacja tzw. zielonej siłowni, Koszt: 69.211 zł;
6. Remont chodnika- łącznika ul. Sucharskiego i Sikorskiego, 57.549 zł;
7. Nowe wiaty przystankowe (2 szt) – ul. Podchorążych, Koszt zakupu:15.000 zł;
8. Chodniki wzdłuż ulicy Kopernika oraz przebudowa zatoki parkingowej przy ul. Kopernika, koszt inwestycji: 138.629 tys. ;
9. Budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP nr 6 (w ramach OBO), koszt 89.698 zł;
10. Oświetlenie Parku Kopernika (w ramach OBO), Koszt 108.000 zł;
11. Przebudowa odcinka parkingu przy ul. Sucharskiego – koszt około 10.000 zł;
12. Budowa placu manewrowego do celów p.pożarowych przy SP nr 6 – 168.369 zł

Ogółem w latach 2015-2018 w obrębie osiedla Serbinów wykonano inwestycję o wartości około 2 milionów złotych.

Ponadto przy ul. Kopernika 13 w 2017 roku powstały mieszkania socjalne w wyremontowanym dawnym biurowcu SM Zacisze. Od 2016 roku miasto jest właścicielem tego budynku. Koszt tej inwestycji wyniósł 3 112 605 zł.

Jakie inwestycje przed nami ?

W dalszej części prezentacji przybliżyłem mieszkańcom inwestycje, które czekają na realizację. I tak, do realizacji jeszcze w 2018 roku, przewiduje się:

1. Instalacja progów zwalniających w biegu ul. Podchorążych, z terminem wykonania do 30 czerwca br;
2. Sukcesywna wymiana drewnianych urządzeń zabawowych w parku Kopernika – ZBK ma zaplanowane 75.000 zł na wymianę urządzeń dla najmłodszych mieszkańców osiedla;
3. Wykonanie tzw. prawoskrętu na skrzyżowaniu ul. Kopernika z Wojska Polskiego – Zarząd Dróg Powiatowych ogłosił przetarg z terminem wykonania inwestycji do 30 listopada 2018 rok;
W sprawie wykonania prawoskrętu złożyłem wniosek do budżetu w 2017 roku, w skutek czego z nadwyżki budżetowej burmistrz skierował 100 tys złotych na tą inwestycję. W kosztach wykonan ia prawoskrętu będzie również partycypował powiat oleśnicki.
4. Remont ul. Kopernika na odcinku od stacji diagnostycznej do budynku socjalnego przy ul. Kopernika 13. SDM w 2018 ma zaplanowane środki na opracowanie dokumentacji projektowej ( zadanie jest w realizacji).

Kolejne inwestycje - zagospodarowanie terenów przy ul. Podchorążych

Wśród inwestycje na kolejne lata wskazane były m.in. remont i budowa w/w odcinka ul. Kopernika, remont jednego z boisk przy SP nr 6 (rewitalizacji wymaga żwirowe boisko, które obecnie praktycznie nie nadaje się do użytkowania) oraz zagospodarowanie nieruchomości gruntowej wzdłuż Podchorążych. Sposób zagospodarowania tej nieruchomości gruntowej był przedmiotem dłuższej dyskusji, podczas której zgłaszano różne propozycje urządzenia tego terenu. Wydaje się jednak, że na tą chwilę oczekiwany przez mieszkańców sposób zagospodarowania to przeznaczenie części tego terenu pod miesiąca parkingowe, a pozostałej części pod teren zieleni urządzonej lub rekreacyjny.

Kierowcy  już teraz  z powodu braku miejsc parkują pojazdy poza zatokami parkingowymi

Jak doskonale wiemy, już teraz mieszkańcy wykorzystują tereny wzdłuż Podchorążych, jako miejsca parkingowe - przyczyna jest prosta i oczywista – w rejonie ulicy Sucharskiego nie ma innych wolnych miejsc do parkowania. Zatem wykonanie parkingu jest jak najbardziej zasadne i oczekiwane, bowiem deficyt miejsc parkingowych pozostaje wciąż jednym z głównych problemów osiedla.

Burmistrz Kołaciński oznajmił, że Urząd Miasta do końca br. oczekuje na sugestie mieszkańców dotyczące sposobu zagospodarowanie terenu wzdłuż ul. Pochorążych. Następnie zostanie opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w którym określone zostanie przeznaczenie tego terenu, celem wykonania pożądanych inwestycji.
Burmistrz wspomniał również o możliwości przebudowy pasa drogowego, tak aby ulica Podchorążych była przedłużona i łączyła się z ul. Wojska Polskiego przy stacji paliw „Shell”. Jak określił jest to jedna z rozważanych koncepcji. Takie rozwiązanie rozładowało by korek na wyjeździe z ul. Kopernika na Wojska Polskiego na wysokości „starej” piekarni.

W trakcie dyskusji jeden z mieszkańców, zaproponował rozważenie innej koncepcji, a mianowicie przedłużenie ul. Kopernika, aż do wylotu na „starą” ósemkę na terenie Spalic, wzdłuż terenów wojskowych. Przedłużenie tej drogi również ułatwiło by rozładowanie ruchu pojazdów, a ponadto pojazdy ciężarowe z firmy transportowej mieszczącej się na terenie dawnego składu celnego, nie przejeżdżały by przez teren osiedla, a mogłyby kierować się skrótem na „starą” ósemkę, a następnie do obwodnicy. To bardzo rozsądne rozwiązanie, ale należy mieć świadomość, że część terenów - od Kopernika 13 do Spalic- należy do gminy wiejskiej, zatem konieczne będzie porozumienie między gminą wiejską, a miastem wyprawie tej inwestycji.

Ogłoszony przetarg na wykonanie prawoskrętu z ul. Kopernika w ul. Wojska Poslskiego przewiduje wykonanie inwestycji do 30 listopada 2018 roku 

Osiedlowe i ogólnomiejskie sprawy

W dalszej części spotkania mieszkańcy zgłaszali swoje sugestie i opinie dotyczące osiedlowych problemów m.in. budowy zatoki parkingowej dla autobusów przy ul. Wojska Polskiego ( na wysokości bloku nr 18), postulowano o zwiększenie zasięgu monitoringu na osiedlu, udrożnienie i kontrole deszczowych studzienek kanalizacyjnych, zwiększenie częstotliwości policyjnej kontroli prędkości na osiedlowych drogach. Wszystkie uwagi zostały zanotowane przez radnych i burmistrza.
Mieszkańcy składali do burmistrza również zapytania dot. spraw ogólnomiejskich m.in. w sprawie planowanej budowy wschodniej obwodnicy, ronda Dobroszycka/Wojska Polskiego, szczegóły dotyczące powstającego Centrum Usług Społecznych przy ul. Armii Krajowej.


 Podsumowując

Spotkanie było bardzo merytoryczne, spokojna dyskusja pozwoliła nam radnym i burmistrzowi zapoznać się z Państwa sugestiami i oczekiwaniami. Mam nadzieje, że uda się w kolejnych miesiącach wykonać założony krótko terminowy plan inwestycyjny, a kolejne uchwały budżetowe miasta będą uwzględniać zgłaszane przez mieszkańców inwestycje dla osiedla Serbinów. Jako randy deklaruję, że będę czynić starania, aby tak właśnie się stało. Również burmistrz Michał Kołaciński taką deklarację przed mieszkańcami złożył.

W imieniu swoim, radnego Z. Nagórnemu oraz burmistrza Oleśnicy serdecznie dziękuje za wspólną debatę. Przedstawicielom lokalnych mediów dziękuje za udział w spotkaniu i relacje z jego przebiegu.

Wideorelacje ze spotkania można zobaczyć tutaj: www.tvolesnica.pl/mieszkancy-serbinowa-na-spotkaniu-z-burmistrzem-oraz-radnymi/

Felieton z osiedlowej debaty, w najnowszym wydaniu, przedstawiła również Panorama Oleśnicka.

 


KomentarzeAktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter