Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2017-11-05 
Drukuj PDF Wyślij link

Pas zieleni izolacyjnej przy Wojska Polskiego

Autor: Paweł Bielański 

Dobra wiadomość dla mieszkańców osiedla Serbinów. Koncepcja urbanistyczna zabudowy pasa zieleni wzdłuż ulicy Wojska Polskiego dzięki zmianom w studium uwarunkowań przechodzi do lamusa.

Na wrześniowej sesji Rady Miasta Oleśnicy dokonano zmian w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Oleśnicy. Zmiany w studium opracował zespół branżowych specjalistów z Dolnośląskiego Biura Projektowania Urbanistycznego. W ogólnym zarysie o wprowadzonych zmiach informowałem tutaj: bielanski.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/6894/studium-uwarunkowan-i-kierunkow-zagospodarowania-przestrzennego

 Całkowita zabudowa trawników - to błędny wniosek

Zmiany w studium są korzystne m.in. dla mieszkańców osiedla Serbinów.  Niektórzy radni wyciągnęli błędne tezy i przekazują fałszywy przekaz mieszkańcom. Dlatego zobowiązny jestem Państwu błędne informacje zdementować. Otóż, radna Małgorzata Lipska pytając publicznie, stwierdziła cyt. „Czy mieszkańcy Serbinowa wiedzą, że reprezentujący ich radni zgodzili się na dopuszczenie całkowitej zabudowy trawników pod ich oknami ?” Imputując tym samym trzem radnym z okręgu Serbinowa, że ci głosując „za” zamianami w studium dali przyzwolenie na zabudowę osiedlowych trawników. Jest to oczywista nieprawda! Z pełną odpowiedzialnością mogę zapewnić, że nic takiego nie będzie miało miejsca. Zmiany w studium są zupełnie przeciwstawne wnioskom radnej.

       Studium z 2007 roki dopuszczało budowę bloków mieszkalnych w pasie zieleni  ( teren zabudowy wskazują czerwone strzałki - ozn. "MU")

Wystarczy bowiem przeanalizować wprowadzone zmiany w studium i porównać z dokumentem z 2007 roku, by jednoznacznie stwierdzić, iż dokonano aktualizacji oczekiwanych przez mieszkańców osiedla. Po wprowadzonych zmianach, na działkach położonych wzdłuż ul. Wojska Polskiego, został wprowadzony sposób zagospodarowania terenu jako pas zieleni izolacyjnej i parkingi (ozn. „1ZI” (zieleń) oraz "1KS" komunikacja samochodowa).  O takie zmiany wnioskowali, poprzez swoich radnych, mieszkańcy osiedla sprzeciwiając się dalszej zabudowie tego terenu. Co ważne, wprowadzona zmiana w studium, definitywnie kończy temat budowy kolejnych 5 bloków wielorodzinnych na tym terenie. Przypomnę, że taką koncepcję urbanistyczną opracowano w poprzedniej kadencji samorządu, zupełnie pomijając konsultacje z mieszkańcami.

Zmiany w studium wprowadzją zieleń izolacyjną wzdłuż ulicy Wojska Polskiego (zmiany wskazują żółte strzałki ,ozn. "ZI" zieleń i "KS" parkingi)

Nadmienię, iż na „całkowitą zabudowę trawników” nie pozwalają zapisy w studium określający sposób dla nowej zabudowy następująco, cyt: „co najmniej 30% każdego zespołu urbanistycznego zabudowy wielorodzinnej należy przeznaczyć na zieleń i tereny rekreacyjne” (skan zapisów studium poniżej). Na całkowitą zabudowę nie pozwalają również ogólne przepisy prawa m.in. obowiązujące Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Umieszczony w studium zapis o dopuszczaniu w uzasadnionych przypadkach 100 % zabudowy, stosuje się przy opracowaniu mpzp dla nieruchomości już wcześniej częściowo zabudowanych. Ma to miejsce np. wówczas, gdy granice budynku biegną po obrysie granic działki. Tak zbudowane nieruchomości znajdują się obecnie na terenie miasta np. w rejonie Śródmieścia (centrum miasta). Taki zapis pozwala stworzyć nowe lub zaktualizować obowiązujące mpzp dla terenów z istniejącą zabudową.

Skan fragmentu ustaleń studium zasady zagospodarowania i kształtowania nowej zabudowy mieszkaniowej dot. m.in. Serbinowa (ozn. "M", "1M" na studium)

Trwałość decyzji administracyjnych samorządu

Nie wiem skąd tak mylne tezy stawiane przez radną, ale być może to implikacja zachowania radnej podczas wrześniowej sesji RM. Łamiąc regulamin rady, jako jedyna prowadziła emocjonalną polemikę z planistką w czasie jej prezentacji, jeszcze przed otwarciem dyskusji przez przewodniczącego Rady. Później argumentując, iż tego prawa udzieliła jej sama prelegentka - planistka (sic!). Sytuacja zupełnie bezprecedensowa w obecnej kadencji RM. Planistka rzeczowo wyjaśniała poszczególne zapisy w studium tłumacząc wprowadzane zmiany.

Na marginesie dodam, iż część uwag wnoszonych przez radną do studium była praktycznie niemożliwa do spełnienia np. żądanie zmian sposobu zagospodarowania działki za amfiteatrem nad stawami. Nieruchomość sprzedano prywatnemu przedsiębiorcy kilka lat temu, wówczas określone było zagospodarowanie pod usługi komercyjne. Zatem nie można teraz decyzją administracyjną „urządzać” prywatnej osobie na jego własności „zieleni parkowej” - to byłaby wręcz kuriozalna decyzja. Takie wnioski nie mają racjonalnego wytłumaczenia i praktycznie żadnych szans powodzenia. Tym bardziej, że radna zastosowała irracjonalne metody argumentacji, m.in. wywierając nacisk na pozostałych radnych poprzez wyliczanie im ilość głosów poparcia w czasie wyborów ?! Tak nie prowadzi się merytorycznej dyskusji. 

Co warte podkreślenia, dla obrębu ul.Spacerowej i Boczna w 2012 roku ówczesna Rada Miasta uchwaliła mpzp, który jest obowiązującym aktem prawa miejscowego. Wówczas do "wyłożonego" planu nikt z mieszkańców (nawet p. Lipska) nie wniósł żadnych uwag (taka informacja jest w przedmiotowej uchwale). W głosowaniu przy zmianych do studium racjonalną konsekwencję zachowali radni opozycji J. Malczewski, R. Sarna oraz nestorka miejskiej rady pani Józefa Stefani - nie popierając uwag składanych przez radną Lipską. Jest to uzasadniona postawa, bowiem będąc rajcami w poprzedniej kadencji ustanowili swoimi głosami mpzp dla tego terenu, a ten jak wiadomo, jest aktem prawa wiążącym przy wydwaniu decyzji administracyjnych.


KomentarzeGość
2018-09-09 08:52:51
Wygląda na to, że to radna ma rację i - może nie wszystkie - ale jakieś trawniki mogą zostać zabudowane.
Gość
2018-09-09 08:50:44
Radny Bielański atakuje na swej stronie radną Lipską i uniemożliwia jej odpowiedź w komentarzach pod tekstem. To jest ta reklamowana obecnie otwartość radnego na dyskusję? Zbliżające się wybory zmieniają poglądy?
Oleśniczanin
2018-01-21 14:23:25
Komentarz usunięty dnia: 21.01.2018: spam
Oleśniczanin
2018-01-21 14:22:30
Komentarz usunięty dnia: 21.01.2018: spam
Oleśniczanin
2018-01-21 14:20:37
Komentarz usunięty dnia: 21.01.2018: spam
Paweł Bielański
2017-11-24 21:34:29
Przypomnę tylko, aby definitywnie zamknąć temat zabudowy tego pasa zieleni, musi być opracowany miejscowy plan zagospodarowania i przestrzennego. Wprowadzone zmiany w studium otwarły taką możliwość. Wkrótce złożę wniosek, aby taki plan powstał, ale z góry zaznaczam, że to długotrwała procedura, a jej rozpoczęcie musi być poprzedzone analizami zasadności opracowania planu.
Kuba
2017-11-23 09:47:22
I wreszcie zostało to uporządkowane, to była chora wizja zabudowy tego pasa zieleni. Do dziś nie moge zrozumieć jak były burmistrz Bronś mógł to zrobić nam mieszkańcom i wcisnąć ten blok koło cmentarza, totalna głupota
.
2017-11-14 20:59:53
.
Małgorzata Lipska
2017-11-13 12:34:42
Komentarz usunięty dnia: 13.11.2017: spam, nieprawdziwe informacje
Paweł Bielański
2017-11-07 17:20:47
Pismo w tej sprawie wysłałem do oleśnickiej "drogówki" (treść odpowiedzi przedstawiam w tym artykule http://bielanski.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/6892/wyniki-ankiety-konsultacyjnej). Efektów jednak widać nie ma, zatem trzeba będzie ponowić prośbę.
jaco
2017-11-07 11:05:20
panie radny, a co z tymi kontrolami prędkosći na osiedlu coś nie widać patroli milicji. jezdzą jak szaleni wzdłuz wojska polskiego po osiedlowej dordze
Paweł Bielański
2017-11-06 18:35:01
Proszę bardzo, zapraszam do odwiedzania strony. Pozdrawiam
Jolanta z Wojska Polskiego
2017-11-06 09:26:48
Dziękuje Panie Pawle to świetna wiadomość!

Aktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter