Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 193
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5662
Data: 2017-09-17 
Drukuj PDF Wyślij link

Dotacje na wymianę starych pieców

Autor: Paweł Bielański 

Burmistrz Oleśnicy przedłożył radnym projket uchwały wdrażającej program pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".   Mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe będą mogli uzyskać dotację na proekologiczne źródła ogrzewania. 

 

Dofinansowanie wymiany starych pieców będzie można otrzymać w ramach priorytetowego programu pod nazwą "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego". Celem programu jest poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. 

Przyjęcie przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały ma przyczynić się do obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza z indywidualnych systemów grzewczych w wyniku eliminacji niskosprawnych urządzeń na paliwa węglowe. W zamian preferowane będą kotły na paliwa proekologiczne. Program dotacji ma zachęcać mieszkańców Oleśnicy do likwidacji kotłów węglowych na kotły bardziej efektywne, ograniczające niekorzystne zjawisko niskiej emisji. 

 

Poniżej główne założenia, które są proponowane w przedłożonej przez Burmistrza Oleśnicy uchwale:

Wysokość dotacji

Regulamin udzielania dotacji, zakłada iż dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikownych, w maksymalnej wysokości do:

1) dla domu jednorodzinnego - 8000 zł

2) dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym - 4000 zł

3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych lokali mieszkalnych  - jako iloczyn tej liczny i kwoty 3000 zł 

Kto może ubiegać się o dotację ? 

Program dotacji dedkowany jest dla:

  - wspólnot mieszkaniowwych, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni;

- właścicieli i współwłaścicieli lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym;

- najemców komunalnych lokali mieszkalnych.

Dofinansowanie udzielane będzie osobno na każdy lokal mieszkalny komunalny, budynek jednorodzinny lub kotłownię (w przypadku kotłowni wspólnej). Obowiązuje zasada jedna nieruchomość - jedna dotacja.

Koszty kwalifikowane 

Dotacją moga być objęte tylko zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnch lub nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Oleśnica źródeł ogrzewania opartych na paliwach węglowych (kotły i piece pozaklasowe lub posiadające klasę 3 i 4 wg branżowej normy PN-EN 305-5:2012)

Dotacja może być udzielana wyłącznie na dofinansowanie zakończonego zdadnia z tytułu poniesionych kosztów koniecznych do realizacji zadania (kosztów kwalifikowanych) tj: kosztów przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania, kosztów demontażu starego źrodła ciepła (pieca węglowego) oraz kosztów zakupu, montażu i wkonania niezbędnych instalacji dla nowego źródła ciepła, które mogą stanowić : ktoły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na biomasę charakteryzyjące się co najmniej parametrami jak dla kotłów 5 klasy (podział wg branżowej normy PN-EN 305-5:2012). Podnadto dofinansowuje się zadania polegające na podłączeniu lokalu lub nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacją obięte są również koszty zakupu i montażu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) takich jak: pompy ciepła, kolektory słonencze, ogniwa fotowoltaniczne. 

Ważne: Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje okres od 1 stycznia 2017 roku do końca terminu realizacji programu. 

Aby otrzymać dotację należy złożyć wniosek

Jeżeli Rada Miasta Oleśnicy przyjmie uchwałę w proponowanej przez Burmistrza Oleśnicy formie, wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać do dnia 06.11.2017 roku do końca każdego z 3 kwartałów 2018 roku. Za realizację programu odpowiada Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Oleśnicy.


Link do projketu uchwały Rady Miasta: files/media/1076/pliki/Projket uchwały RM Oleśnicy dot. programu pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.pdf


KomentarzeAktualności

Deformacja budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Rataj są zbulwersowani sposobem realizacji zadania, które zgłosili w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszając na spotkanie, proszą radnych o pomoc.

czytaj więcej...
Czy burmistrz Oleśnicy wdroży rejestr umów?

Na sierpniowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelację o wdrożenie rejestru umów w Urządzie Miasta Oleśnicy 

czytaj więcej...
Butelkomatu nie będzie

Burmistrz Oleśnicy negatywnie rozpatrzył interpelację w sprawie instalacji butelkomatu do recyklingu plastikowych butelek.

czytaj więcej...
Jednego mniej! Czekają kolejne

Nieużywane pojazdy zajmują cenne miejsca parkingowe. Mieszkańcy są mocno zirytowani, bowiem wraki - rekordziści dosłownie wrastają w miejski krajobraz...

czytaj więcej...
Problem mieszkańców Kopernika 13

Z prośbą o interwencję zwrócili się rozczarowani mieszkańcy z bloku Kopernika 13...

 

czytaj więcej...
Oleśnica bez plastiku? Burmistrz odpowiada...

W kwietniu złożyłem interpelację w sprawie wdrożenia w naszym mieście proekologicznej kampanii “Oleśnica bez plastiku”. Czy burmistrz podejmie działania celem zmniejszenia problemu wszechobecnego plastiku?

czytaj więcej...

Newsletter