Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 104
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5142
Data: 2017-09-17 
Drukuj PDF Wyślij link

Dotacje na wymianę starych pieców

Autor: Paweł Bielański 

Burmistrz Oleśnicy przedłożył radnym projket uchwały wdrażającej program pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego".   Mieszkańcy i wspólnoty mieszkaniowe będą mogli uzyskać dotację na proekologiczne źródła ogrzewania. 

 

Dofinansowanie wymiany starych pieców będzie można otrzymać w ramach priorytetowego programu pod nazwą "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego". Celem programu jest poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. 

Przyjęcie przez Radę Miasta Oleśnicy uchwały ma przyczynić się do obniżenia emisji zanieczyszczeń powietrza z indywidualnych systemów grzewczych w wyniku eliminacji niskosprawnych urządzeń na paliwa węglowe. W zamian preferowane będą kotły na paliwa proekologiczne. Program dotacji ma zachęcać mieszkańców Oleśnicy do likwidacji kotłów węglowych na kotły bardziej efektywne, ograniczające niekorzystne zjawisko niskiej emisji. 

 

Poniżej główne założenia, które są proponowane w przedłożonej przez Burmistrza Oleśnicy uchwale:

Wysokość dotacji

Regulamin udzielania dotacji, zakłada iż dotacja będzie udzielana w wysokości 50 % wartości poniesionych i udokumentowanych kosztów kwalifikownych, w maksymalnej wysokości do:

1) dla domu jednorodzinnego - 8000 zł

2) dla lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym - 4000 zł

3) w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych lokali mieszkalnych  - jako iloczyn tej liczny i kwoty 3000 zł 

Kto może ubiegać się o dotację ? 

Program dotacji dedkowany jest dla:

  - wspólnot mieszkaniowwych, których członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we wspólnej kotłowni;

- właścicieli i współwłaścicieli lokali mieszkalnych lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym;

- najemców komunalnych lokali mieszkalnych.

Dofinansowanie udzielane będzie osobno na każdy lokal mieszkalny komunalny, budynek jednorodzinny lub kotłownię (w przypadku kotłowni wspólnej). Obowiązuje zasada jedna nieruchomość - jedna dotacja.

Koszty kwalifikowane 

Dotacją moga być objęte tylko zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnch lub nieruchomościach zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Oleśnica źródeł ogrzewania opartych na paliwach węglowych (kotły i piece pozaklasowe lub posiadające klasę 3 i 4 wg branżowej normy PN-EN 305-5:2012)

Dotacja może być udzielana wyłącznie na dofinansowanie zakończonego zdadnia z tytułu poniesionych kosztów koniecznych do realizacji zadania (kosztów kwalifikowanych) tj: kosztów przygotowania dokumentacji technicznej niezbędnej do realizacji zadania, kosztów demontażu starego źrodła ciepła (pieca węglowego) oraz kosztów zakupu, montażu i wkonania niezbędnych instalacji dla nowego źródła ciepła, które mogą stanowić : ktoły gazowe, kotły na lekki olej opałowy, piece zasilane prądem elektrycznym, kotły na biomasę charakteryzyjące się co najmniej parametrami jak dla kotłów 5 klasy (podział wg branżowej normy PN-EN 305-5:2012). Podnadto dofinansowuje się zadania polegające na podłączeniu lokalu lub nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dotacją obięte są również koszty zakupu i montażu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) takich jak: pompy ciepła, kolektory słonencze, ogniwa fotowoltaniczne. 

Ważne: Okres kwalifikowalności kosztów obejmuje okres od 1 stycznia 2017 roku do końca terminu realizacji programu. 

Aby otrzymać dotację należy złożyć wniosek

Jeżeli Rada Miasta Oleśnicy przyjmie uchwałę w proponowanej przez Burmistrza Oleśnicy formie, wnioski o udzielenie dotacji będzie można składać do dnia 06.11.2017 roku do końca każdego z 3 kwartałów 2018 roku. Za realizację programu odpowiada Wydział Geodezji, Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta Oleśnicy.


Link do projketu uchwały Rady Miasta: files/media/1076/pliki/Projket uchwały RM Oleśnicy dot. programu pn. Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego.pdf


Komentarze



Aktualności

"Bezpłatna" gazetka władzy za 16 tysięcy!

 Ile kosztuje oleśnickich podatników wydawana przez władze Oleśnicy propagandowa gazetka? 

czytaj więcej...
Kulisy pracy radnego. Kontrola wydatków - płatne artykuły

Jak władze Oleśnicy kupują za publiczne pieniądze wychwalające artukuły "promocyjne" w wybranych lokalnych mediach?

czytaj więcej...
Zdrowie naszych dzieci czy więcej świecidełek

Na styczniowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelację  o dokonanie zmian w budżecie polegajacej na zwiększeniu o 100 tysięcy złotych kwoty dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia i rehabilitacji dla dzieci.  Środki mogą pochodzić ze zmniejszenia wydatków na świąteczne dekoracje.

 

czytaj więcej...
5 pytań w sprawie karetek

Problem niewystarczającej ilości zespołów ratowniczych sam się nie rozwiąże. Władze miasta mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, a ochrona zdrowia to jedno z zadań własnych gminy.

czytaj więcej...
Urząd Miasta żąda 800 zł za przygotowanie informacji

 Sprawa ma swój początek w sierpniu 2019 rok, wówczas na sesji Rady Miasta złożyłem interpelację o wdrożenie rejestru umów. Przypomnę, wdrożeniem rejestru umów miejscy urzędnicy zajmują się lekko licząc ponad 3 lata. W poprzedniej kadencji o to proste narządzie sprzyjające jawności i przejrzystości wydatkowania publicznych środków interpelował radny Wojciech Brym.

czytaj więcej...
Pół miliona, nierówna kostka i uciążliwości Jana Bronsia...

 “Sięgacz ulicy Mikołajczyka prowadzące do domu w którym mieszkam ja, dawno został zrobiony i funkcjonuje bez zastrzeżeń (…)” - takimi słowami burmistrz wyjaśniał na sesji Rady Miasta kwestie remontu drogi przy jego prywatnej posesji.

czytaj więcej...

Newsletter