Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2017-07-24 
Drukuj PDF Wyślij link

"Zacisze" wyznacza zasady korzystania z chodników dla pojazdów

Autor: Paweł Bielański 

 W odpowiedzi na wniosek złożony do SM "Zacisze" oraz przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami dotyczącymi unormowania zasad korzystania z chodników wzdłuż  bloków, spółdzielnia przekazała wewnętrzne wytyczne mieszkańcom.

Na prośbę mieszkańców bloku Sucharskiego 6, w maju br. złożyłem wniosek do SM "Zacisze" dotyczący problemu nagminnego parkowania pojazdów na chodnikach wzdłuż bloków.  O sprawie informowałem  w czerwcu, link: bielanski.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/6867/chodnik-to-nie-jezdnia 

Po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami bloku Sucharskiego 6, spółdzielnia wystosowała  poniższe ogłoszenie. Co ciekawe informacja została przekazana, nie tylko mieszkańcom Serbinowa z ul. Sucharskiego, ale wszystkim mieszkańców  zamieszkającym bloki  znajdujace się w zasobach SM Zacisze w Oleśnicy. 

Wytyczne SM "Zacisze" trafiły do mieszkańców 

W informacji "Zacisze" przypomina mieszkańcom o zakazie parkowania i poruszania się pojazdów po chodnikach. Jednocześnie instrując, iż zakaz nie dotyczy następujących sytuacji: konieczności dojazdu w pobliże klatki schodowej "po" lub "z" osobą o ograniczonej zdolnosci poruszania się, dojazdu w celu załadunku lub wyładunku ciężkich przedmiotów, dojazdu pojazdów obłsugi technicznej budynków i pojazdów uprzywilejowanych.

W ocenie większości mieszkańców jest  to "życiowe rozwiązanie" i mają oni nadzieję, że rozwiąże to problem nagminnego i uciażliwego parkowania pojazdów na chodnikach. Choć słychać również głosy, że dopuszczanie wyjątków będzie nagminne nadużywane. Na obecną chwile widać jednak poprawę sytuacji. Miejmy nadzieję, gdy ogłoszenia znikną ustalone zasady będą nadal przestrzegane, a zawsze należy pamiętać o bezpieczeństwie.  Wszyscy też powinni  mieć świadomość, że są to wytyczne wewnętrzne SM Zacisze, i choć wydają się one rozsądne i "życiowe", to literalnie prawo reguluje sprawę poruszanie się po chodnikach jednoznacznie. 

 

 


KomentarzeAktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter