Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 193
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5662
Data: 2017-07-02 
Drukuj PDF Wyślij link

Segregacja odpadów - zmiany od 1 lipca

Autor: Paweł Bielański 

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów w Polsce od 1 lipca obowiązuje nowy system segregowania odpadów komunalnych. Czy miasto Oleśnica i spółka MGK jest gotowa do wdrożenia nowych przepisów ?

Wspólny System Segregacji Odpadów

Każdy z właścicieli nieruchomości deklarujących selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zobligowany będzie do wydzielenia czterech strumieni odpadów  selektywnie zebranych oraz piątego strumienia odpadów zmieszanych (resztkowych). I tak do pojemnika niebieskiego ma trafiać papier, do zielonego - szkło (z możliwością rozdzielenia na szkło bezbarwne – biały pojemnik i szkło kolorowe - zielony pojemnik), do żółtego pojemnika - metale i tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe), a do brązowego - odpady ulegające biodegradacji (BIO).

 

Od 1 lipca 2017 r. na terenie całego kraju obowiązuje Wspólny System Segregacji Odpadów (WSSO).

Na wymianę pojemników na te we właściwych kolorach gminy będą miały pięć lat, tj. maksymalnie do 30 czerwca 2022 r.

Natomiast pojemniki stosowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oznacza się określonymi w rozporządzeniu napisami do 6 miesięcy od wejścia w życie rozporządzenia.

 Wiele miast do tej pory stosowało zbiórkę odpadów w podziale tylko na dwie frakcje tzw. "suchą i mokrą", te gminy czekają największe wydatki zwiazane m.in. z zakupem nowych pojemników do selektywnej zbiórki oraz zwiększeniem częstotliwości wywożenia odpadów. Wdrożenie nowego systemu wiąże się z  dużymi kosztami, w konsekwencji mieszkańcy tych miast muszą liczyć się z podwyżką tzw. opłaty śmieciowej. 

Oleśnica gotowa

W styczniu br, wysłałem zapytanie do burmistrza M. Kołacińskiego o stan przygotowań do wdrożenia nowego rozporządzenia Ministra Środowiska. Odpowiedzi udzielił prezes MGK sp. z o.o. w Oleśncy Waldemar Zarębski. Treść odpowiedzi przedstawiam poniżej:

1. Jakie działanie w związku z nowym rozporządzeniem Ministra Środowiska ws. sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów przewiduje MGK sp. z o.o.

W. Zarębski prezes MGK poinformował:  Miejska Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. w Oleśnicy, po zaakceptowaniu i skoordynowaniu planowanych poniżej opisanych działań z Urzędem Miasta Oleśnica, zamierza do końca 2017 r. wymienić naklejki na pojemnikach do selektywnego zbierania tworzyw sztucznych z opisem "TWORZYWA SZTUCZNE", zastępując je opisem "METALE I TWORZYWA SZTUCZNE". Pozostałe opisy pojemników pozostaną bez zmian, tj - pojemniki na papieru z opisem "PAPIER I TEKTURA", gdyż ten opis spełnia (zwiera w sobie treść ujętą w w/w rozporządzeniu, tj. "PAPIER"). Dla odpadów ulegających biodegradacji z opisem "ODPADY BIODEGRADOWALNE", gdyż ten opis spełnia (zawiera w sobie treść ujętą w w/w rozporządzeniu, tj. "BIO"). Odpady szkła są zbierane do pojemników z opisem "SZKŁO" zgodnym z w/w rozporządzeniem.

Jednocześnie, zamierzamy w dalszym ciągu kontynuować wymianę pojemników, dostosowując ich kolor, do koloru właściwego określonego w w/w rozporządzeniu, dla poszczególnej frakcji.


2. Czy przewiduje się podział frakcji "szkło" na "Szkło bezbarwne" i "Szkło kolorowe", a w związku z tym dodatkowe pojemniki ?

W. Zarębski prezes MGK: MGK sp. z o.o. w Oleśnicy nie planuje prowadzenia selektywnej zbiórki szkła w podziale na szkło bezbarwne i szkło kolorowe. Zamierzamy skupić się na pozyskaniu jak największych ilości szkła zmieszanego (kolorowego) od mieszkańców naszego miasta, z naciskiem również na jakość pozyskiwanego surowca tj. bez zawartości zanieczyszczeń.

Zmiany wymagają oznaczenia pojemników koloru żółtego. Zgodnie z rozporządzeniem na tym pojemniku powinien być umieszczony napis " Tworzywa sztyczne i metale" 

Zatem z  informacji przekazanych od prezesa MGK wynika,  iż Oleśnica jest już od dawna przygotowana do wdrożenia nowych przepisów, a modyfikacje w systemie, których dokona spółka można uznać za kosmetyczne i nie wymagajace większych nakładów finansowych. To dobra wiadomość dla nas mieszkańców. 

Aplikacja Eco Harmonogram 

Przy okazji zachęcam Państwa do korzystania z nowej aplikacji Eco Harmonogram - to darmowa aplikacja mobilna, która umożliwia łatwy dostęp do zawsze aktualnego harmonogramu wywozu odpadów oraz do różnego rodzaju dodatkowych informacji i powiadomień związanych z odpadami, w aplikacji można m.in, znaleźć wskazówki jak prawidłowo segregować odpady.

Więcej informacji pod linkiem : www.mgk.olesnica.pl/zaklady/zom/harmonogram-wywozu-smieci-on-line/


KomentarzeAktualności

Deformacja budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Rataj są zbulwersowani sposobem realizacji zadania, które zgłosili w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszając na spotkanie, proszą radnych o pomoc.

czytaj więcej...
Czy burmistrz Oleśnicy wdroży rejestr umów?

Na sierpniowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelację o wdrożenie rejestru umów w Urządzie Miasta Oleśnicy 

czytaj więcej...
Butelkomatu nie będzie

Burmistrz Oleśnicy negatywnie rozpatrzył interpelację w sprawie instalacji butelkomatu do recyklingu plastikowych butelek.

czytaj więcej...
Jednego mniej! Czekają kolejne

Nieużywane pojazdy zajmują cenne miejsca parkingowe. Mieszkańcy są mocno zirytowani, bowiem wraki - rekordziści dosłownie wrastają w miejski krajobraz...

czytaj więcej...
Problem mieszkańców Kopernika 13

Z prośbą o interwencję zwrócili się rozczarowani mieszkańcy z bloku Kopernika 13...

 

czytaj więcej...
Oleśnica bez plastiku? Burmistrz odpowiada...

W kwietniu złożyłem interpelację w sprawie wdrożenia w naszym mieście proekologicznej kampanii “Oleśnica bez plastiku”. Czy burmistrz podejmie działania celem zmniejszenia problemu wszechobecnego plastiku?

czytaj więcej...

Newsletter