Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2017-06-08 
Drukuj PDF Wyślij link

Osiedlowe sprawy - infrastruktura drogowa - debata

Autor: Paweł Bielański 

W  bibliotece "Pod Pegazem" w SP nr 6  odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami "Serbinowa".  Głównym tematem spotkania była infrastruktura drogowa w obrębie osiedla.  

Tym razem na wniosek mieszkańców gościem spotkania był dyrektor Sekcji Dróg Miejskich w Oleśnicy - Krzysztof Fink. Na wstępie dyrektor SDM przedstawił inwestycje SDM w obrębie Serbinowa wykonane na przestrzeni lat 2014-2017, m.in. wspominał o przebudowie ul. Klonowej oraz ul. Sikorskiego, remoncie nawierzchni ul. Kleeberga, budowie miejsc parkingowych przy Wojska Polskiego, poszerzonej sieci ścieżek rowerowych w obrębie osiedla, budowie chodnika-łącznika ul. Sucharskiego z Sikorskiego (wzdłuż terenu szkoły SP nr 6) oraz montażu nowych wiat przystankowych przy ul. Podchorążych. Ponadto przedstawił pokrótce plany inwestycyjne SDM na kolejne lata. Następnie mieszkańcy zgłaszali bezpośrednio dyrektorowi SDM uwagi i sugestie dotyczące stanu dróg, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszych zlokalizowanych w obrębie osiedla oraz innych części miasta.

              Temat infrastruktury drogowej przedstawił mieszkańcom dyrektor SDM    (zdjęcie olesnica24.com)

Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Kopernika z Wojska Polskiego. 

 Jednym z omawianych problemów drogowych osiedla był wyjazd z ul. Kopernika na ul. Wojska Polskiego na wysokości starej piekarni. Każdy kierowca wyjeżdżający tym wyjazdem z terenu osiedla musi odstać długie chwile, aby bezpiecznie wjechać na ul. Wojska Polskiego. Niekiedy czas oczekiwanie wynosi kilka minut, stąd składana jest od kilku już lat propozycja instalacji sygnalizacji świetlnej na tym skrzyżowaniu. 

Newralgiczne skrzyżowanie ul. Kopernika z ul. Wojska Polskiego  (zdjęcie google.map)

 Dyrektor Fink, potwierdził zasadości instalacji sygnalizacji, zaznaczając jednocześnie, iż jest to kosztowna inwestycja ( szacował koszt na około 300 tys. zł), która wymaga opracownia dokumentacji projketowej, poprzedzonej analizami ruchu drogowego w tym miejscu. Przypomniał równieżm iż należy pamiętać, że sygnalizacja świetlna zawsze spowalnia ruch pojazdów na danym odcinku drogi. Według obowiązujęcego prawa wykonanie instalacji sygnalizacji świetlnej  na skrzyżowanich dróg odpowiada zarządca drogi wyższej kategorii. Ponieważ ul. Kopernika jest drogą miejską, a ul. Wojska Polskiego jest drogą powiatową, czyli wyższej kategorii,  instalację sygnalizacji powinienien wykonać Zarząd Dróg Powiatowych w Oleśnicy, który jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego. Zatem wnioski musimy kierować do Starostwa. Znając realia i możliwości budżetowe powiatu, niestety musimy założyć, iż inwestycja w sygnalizację świetlną na tym skrzyżowaniu będzie prawdopodobnie długo oczekiwać na ralizację. Oczywiście odpowiednie wnioski zostaną ponownie złożone. 

Ulica Kopernika 

Kolejnym omawianym tematem był stan nawierzchni ul. Kopernika, która od ubiegłego roku decyzją Rady Miasta i Rady Powiatu jest drogą pod zarządem SDM. Była droga powiatowa, od lat nieremontowana, jest w złym stanie technicznym, w szczególności na odcinku od Parku Mikołaja Kopernika do trenów dawnego składu celnego, gdzie obecnie powstały nowe mieszkania socjalne (Kopernika 13) oraz zlokalizowanych jest kilkadziesiat garaży. Tu również dyrektor przyznał rację mieszkańcom, iż remont tego odcnikna drogi jest wskazany i zasadny, jednak w obecnym planie wydatków inwestycyjnych SDM remont nie został ujęty. Dyrektor Fink zdeklarował bieżące remonty tej drogi oraz budowę chodnika na odcinku od parku do wjazdu na teren dawnego POM-u.

Progi zwalniające na ul. Podchorążych ?

W imieniu mieszkańców przedstawiłem dyrektorowi SDM problem bezpieczeństwa drogowego na ul. Podchorążych. Niemal na całej długosci tej osiedlowej drogi obowiązuje znak D-40, czyli "Strefa zamieszkania". A to oznacza ograniczenie prędkości do 20 km/h. Jak wiemy, wielu kierowców nagminnie ten zakaz łamie, poruszajac się pojazdami zdecydowanie szybciej. Przypomniałem, że na tym odcinku dorgi znajdują się 4 przejścia dla pieszych, a jedno oznakowane jest dodatkowo znakiem T-27 informującym o "przejściu dla pieszych szczególnie uczęszczanym przez dzieci". Przypomniałem ponadto, iż „Strefa zamieszkania” to z założenia specjalny obszar, który ma służyć przede wszystkim ochronie osób tam zamieszkującym.  Należy też pamiętać, że piesi w "strefie" mogą poruszać się całą szerokością drogi i mają pierwszeństwo przed pojazdami. Ponadto nie mają obowiązku - tak jak poza strefą - korzystać z chodników czy pobocza. Takie są założenie teoretyczne, jednak rzeczywistośc wygląda zupełnie inaczej, a widok pojazdów i motocyklów pędzących grubo ponad 50 km/h nie jest niestety tutaj rzadkością. 

   Na ul. Podchorążych obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h . Zdecydowana większość kierowców nie stosuje sie do obowiązujących znaków.       (zdjęcie google.map)

Aby poprawić bepieczeństwo na ul. Podchorążych złożono propozycję instalacji progów zwalniających. Z uwagi na fakt, iż ulica Podchorążych jest drogą po której kursują autobusy komunikacji miejskiej, w świetle obowiązujących przepisów, jedyny dopuszczalny rodzaj progów możliwy do instalacji na tej drogdze to tzw. progi wyspowe. Większość z obecnych na spotkaniu mieszkańców była przekonana, że progi przyczynią się do ograniczenia prędkości pojazdów, a tym samym poprawy bezpieczeństwa i była zdecydowanie "za" ich instalacją. Pojawiły się również głosy sprzeciwu. Dyrekor Fink oświadczył, że decyzję SDM o instalacji uzależnia od zdecydowanej deklaracji mieszkańców osiedla o konieczności instalacji progów. 

Czy podobne progi wyspowe pojawią się na ul. Podchorążych ?  

Wsłuchując się w stanowiska mieszkańców oraz biorąc pod uwagę oświadczenie dyrekcji SDM wraz radnym Zbigniewem Nagórnym zdeklarowaliśmy przeprowadzenie konsultacji wśród mieszkańców osiedla w sprawie  instalacji progów na ul. Podchorążych. Zostanie przeprowadzona ankieta, której wyniki przedstawimy dyrekcji SDM oraz burmistrzowi Oleśnicy.

Kontrpas na ulicy Sikorskiego

Jedną z omawianych tematów było wykonania tzw. kontrapasa dla rowerzystów w biegu ulicy Sikorskiego. Wydzielenie specjalnej drogi dla rowerów poprawiło by bezpieczeństwo rowerzystów oraz niejako wymogło zwolnienie przejazdu samochodów. O wykonanie pasa zabiegał wcześniej na wniosek mieszkańców radny Z. Nagórny. Dyrektor SDM zdeklarował, że po konsultacjach m.in. z policją kontrapas zostanie wykonany.

Ogranizacja ruchu drogowego na ul. Kleeberga 

Poruszono również temat organizacji ruchu przy SP nr 6, na ul. Kleeberga. O tym problemie informowałem Państwa wcześniej  link: bielanski.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/6819/zmiana-organizacji-ruchu-na-ul-kleeberga

Dyrektor SDM podtrzymał swoje stanowisko w tej sprawie, jednocześnie deklarując możliwość budowy niewielkiej zatoki parkingowej naprzciw SP nr 6, która po części rozwiązała by problem chaosu drogowego w tym miejscu. 

Serdczenie dziękuje wszystkim mieszkańcom przybyłym na spotkanie, niezmiennie oczekuje na Państwa sugestie  i wnioski dotyczące funkcjonowanie naszego miasta. 


O spotkaniu informuje lokalny portal internetowy:  olesnica24.com/Publicystyka,czytaj,6610,Rozmowy-o-Serbinowie#.WTrxVuuLTIU

 

 

 

 


KomentarzeAktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter