Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2017-05-03 
Drukuj PDF Wyślij link

Nowy program dofinansowania wymiany pieców !

Autor: Paweł Bielański 

Dobra wiadomość dla naszego miasta. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedstawił zasady nowego programu ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem na Dolnym Śląsku. O dofinansowanie wymiany starych pieców będą się mogli starać również mieszkańcy Oleśnicy. 

Wysokie stężenie zanieczyszczeń pyłowych nasiliły się w całej Polsce podczas ubiegłej zimy. O  stanie jakości powietrza w Oleśnicy w ekstremalnie złym styczniu informowałem tutaj: bielanski.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/6827/oznaczono-jakosc-powietrza-w-styczniu

Założenia programu korzystne dla Oleśnicy

Dofinansowanie wymiany starych pieców będzie można otrzymać w ramach "Programu Priorytetowego Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego". Celem programu jest poprawa jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska poprzez likwidację kotłów stałopalnych starej generacji. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z procesu energetycznego spalania na rzecz zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu energii cieplnej. Wdrażany obecnie program ma tą zaletę, iż w odróżnieniu do podobnego programu KAWKA benficjentami moga być wszystkie gminy Dolnego Śląska.  

Z informacji uzyskanych od burmistrza Michała Kołacińskiego wiem, iż prace nad wdrożeniem nowego programu na terenie Oleśnicy już trwają. Wkrótce zostaną przedstawione szczegółowe informacje i zasady naborów wniosków. Wdrożeniem programu zajmuje się Wydzial geodezji, gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska  Urządu Miasta w Oleśnicy.

 

 

Jaka instalacja zamiast pieca węglowego ?

Program zakłada wsparcie finansowe wymiany pieców węglowych m.in. dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkań komunalnych. Niskooprocentowane pożyczki - 2,75 proc. na rok, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat będzie można przeznaczyć na wymianę pieców węglowych na: kotły gazowe, opalane lekkim olejem opałowym, piece elektryczne oraz spełniające wysokie normy ekologiczne kotły na biomasę i kotły węglowe (co najmniej V klasy wg wg PN-EN 303-5:2012), podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej oraz instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych elektrowni wiatrowych. Pożyczki wyniosą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych.

Kwota dofinansowania i okres realizacji

Dofinansowanie na dom jednorodzinny będzie mogła wynieść maksymalnie 10 tys. złotych (całkowity koszt inwestycji nie będzie mógł przekroczyć 20 tys), w przypadku mieszkania w bloku będzie to 7 tys. złotych (całkowity koszt nie większy niż 14 tys). Wspólnoty mieszkaniowe będą mogły pozyskać dofinansowanie w wysokości 4 tys. złotych na jedno mieszkanie. Pożyczki udzielane gminom będą umarzane do wysokości 50 proc.

Wniosek o umorzenie części pożyczki beneficjent będzie mógł złożyć po terminowym zakończeniu zadania, udokumentowaniu osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych oraz po spłacie 50 proc. kapitału pożyczki. Większe wsparcie (umorzenie 70%) dostaną miejsowości uzdrowiskowe. 

Nabór wniosków w ramach programu prowadzony będzie do końca października 2018 r. Budżet programu wynosi 50 mln zł na dwa lata z możliwością wydłużenia do roku 2020. Przy czym zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do końca stycznia 2019, natomiast wydatkowanie środków do końca realizacji „Programu” tj. 28.04.2019 r.

Uzupełnienie działań systemowych

Powyższy program będzie dobrym uzupełnieniem planowanych systemowych podłączeń poszczególnych nieruchomosci na terenie miasta do sieci ciepłowniczej MGK. Wpisuje się doskonale w "Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Miasto Oleśnica ", który Rada Miasta Oleśnicy przyjęła w październiku 2015 roku. Miejmy nadzieję, że będzie cieszył się zainteresowniem wśród wspólnot mieszkaniowych i oleśniczan mieszkających w zabudowie jednorodzinnej, w szczególności na takich osiedlach jak Rataje czy Zielone Ogrody oraz innych miejsach, gdzie stare piece węglowe powodują uciążliwe lokalne zanieczyszenia powietrza. 


KomentarzePaweł Bielański
2017-05-04 21:21:56
Witam, wdrożeniem programu zajmuje się Wydział geodezji, gospodarki gruntami, rolnictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Miasta, naczelnik p. Adam Heliński , pok. 104. , tel. (71) 79 821 50. Nie potrafię teraz podać dokładnego terminu, prace nad programem trwają. Najlepiej zapytać bezpośrednio w wydziale. Pozdrawiam.
SUG
2017-05-03 21:57:07
Komentarz usunięty dnia: 4.05.2017:
Kamil
2017-05-03 20:43:02
Witam. Kiedy będzie coś więcej wiadomo? Pytam bo miałem już za dnia składać wniosek o dofinansowanie do wydziału geodezji. Czy już można tam jakieś informacje uzyskać?

Aktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter