Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2017-03-11 
Drukuj PDF Wyślij link

Ciepła woda w kranie w "Zaciszu"

Autor: Paweł Bielański 

Sprzeciw niemal 65 % mieszkańców z bloków przy Sucharskiego dotyczący podwyżki opłaty na fundusz remontowy został jednogłośnie odrzucony. Zarząd Zacisza argumentuje, iż czas na wnoszenie sprzeciwu mieszkańcy mieli pod koniec ubiegłego roku. Czy zasada „milczącej zgody” członków spółdzielni wynika faktycznie z poparcia dla działań zarządu spółdzielni czy raczej z braku dostatecznej informacji ? 

 Powyższe pytanie stawiam po ostatnim spotkaniu informacyjnym zarządu SM „Zacisze” z członkami spółdzielni - mieszkańcami bloków z ul. Sucharskiego. W spotkaniu, które odbyło się 9 marca br., uczestniczyło około stu mieszkańców. Celem spotkania było zapoznanie mieszkańców z zaplanowaną na 2017 r. dużą inwestycją „Zacisza” tj. wykonaniem instalacji ciepłej wody użytkowej (cwu) w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz przedstawienie kosztów eksploatacji. W blokach mieszkalnych przy ul. Sucharskiego wkrótce z kranów popłynie woda ogrzana ciepłem z miejskiej ciepłowni należącej do MGK. Wykonanie instalacji cwu w ocenie zarządu Zacisza jest optymalnym rozwiązaniem, uzasadnionym ekonomicznie oraz podpartym względami bezpieczeństwa. Nowa instalacja ma zastąpić „stare” gazowe podgrzewacze wody (tzw. junkersy).

Analiza kosztów eksploatacji 

Czy przedstawiona przez zarząd analiza kosztów eksploatacji nowej instalacji cwu, w zestawieniu z kosztami eksploatacji „junkersów” przekonała obecnych na spotkaniu mieszkańców? Nie wiem, pytań i wątpliwości było bardzo wiele. Spotkanie miało bardzo chaotyczny przebieg (m.in. z powodu braku nagłośnienia), przedstawiciele zarządu często przekrzykiwali mieszkańców, zatem trudno ocenić czy mieszkańcy przyjmują przedstawione argumenty. Mnie osobiście, choć widzę plusy planowanej inwestycji, przedstawione analizy kosztów kompletnie nie przekonały. W mojej ocenie podano założenia nieprecyzyjne, obarczone dużym uproszczeniem i marginesem błędu. A podnoszony argument, że „w Dzierżoniowie to działa” zbytnio do mnie nie trafia. Ponieważ wątpliwości mam nie tylko ja, na prośbę mieszkańców, zdeklarowałem, iż zagłębie ten temat. Postaram się wkrótce odnieść do przedstawionych wyliczeń. (Poniżej pismo z pytaniami do zarządu SM Zacisze).

 Tylko jeden chętny ?

Poruszono również wątek rozstrzygnięcia przetargu na wykonanie planowanej inwestycji Mieszkańców, zastanawiał fakt, iż tylko 1 oferent zgłosił się do wykonania tak dużego kontraktu ( firma DATERM z Zielonej Góry). Prezes Świtoń poinformował, iż więcej chętnych podmiotów nie było. Absolutnie daleki jestem od jakiejkolwiek spekulacji, ale w branży instalacyjnej jest wiele firm, nawet na  naszym lokalnym rynku. Czy zatem kryteria były aż tak wyśrubowane, iż tylko 1 firma zdołała złożyć ofertę? Z założenia przetarg ma służyć znalezieniu optymalnej oferty, przy jednym oferencie wybór jest w zasadzie żaden. Przetarg zawsze można odwołać i takie praktyki już w Zaciszu miały miejsce, tym razem odstąpiono od takiej możliwości. Uzasadnienia na spotkanku nie podano. 

Sprzeciw mieszkańców jednogłośnie odrzucony 

  Innym istotnym wątkiem związanym z planowaną inwestycją, niestety kompletnie pominiętym na spotkaniu przez zarząd Zacisza, jest podwyżka opłaty na fundusz remontowy, który jest istotną składową opłaty czynszowej za zajmowany lokal mieszkalny. Na wniosek zarządu Zacisza, Rada Nadzorcza spółdzielni podjęła 28 grudnia 2016 r, uchwałę, która skutkuje podwyżką odpisu na funduszu remontowego o 20 gr/mkw, do kwoty 1,80 zł/mkw. Co oznacza wzrost miesięczny opłaty za mieszkanie o powierzchni 60 mkw o 12 zł miesięcznie (!). Podwyżka wzbudziła zdecydowany sprzeciw i brak zgody na jej wprowadzenie większości mieszkańców bloków z ul. Sucharskiego. Swój sprzeciw mieszkańcy wyrazili w piśmie skierowanym do prezesa Zacisza. Podpisy pod sprzeciwem - oświadczenia woli - złożyło 237 mieszkańców, co stanowi niemal 65 % zamieszkałych lokatów w nieruchomościach, których podwyżka dotyczy. Prezes SM wyraził negatywną opinię i z taką przedłożył wniosek Radzie Nadzorczej, która na marcowym posiedzeniu jednogłośnie wniosek odrzuciła. Tym samym podwyżka została utrzymana. Wnioskodawcy sprzeciwu nie zostali jeszcze o tym fakcie poinformowani przez „Zacisze”.

Przyjmując argumenty, które skierował do mieszkańców prezes Zacisza pismem z dnia 21.02.2017 r , osoby z którymi rozmawiałem, nie kryją swojego niezadowolenia. Przywołując jednocześnie, fakt iż  dokładnie taki sam wniosek złożyli mieszkańcy z ul. Daszyńskiego i wówczas Rada Nadzorcza wniosek zaakceptowała, a podwyżkę anulowano. Nasuwają się więc pytania, skoro okazało się, iż korekty wymaga wysokość opłaty remontowej dla ul. Daszyńskiego, to można domniemywać, iż ten sam zarząd błędnie obliczył podwyżkę dla nieruchomości przy ul. Sucharskiego ? Ponadto czy sprzeciw dla podwyżki wniesiony przez niemal 65 % mieszkańców nie świadczy o braku dostatecznej informacji o podwyżce, a przedewszystkim o jej celowości i uzasadnieniu ? Jak to nazwała jedna z osób obecnych na spotkaniu „bardzo cicho w Zaciszu wprowadzają nam podwyżki”. Wspominając, jednocześnie, iż we wrześniu podniesiono opłatę za „eksploatację” o 0,26 gr/mkw, co w skali m-ca daję wzrost tej opłaty, aż o 15,6 zł dla mieszkania o pow. 60 mkw.

Obniżka jednak możliwa ?

W rozmowie, tuż po spotkaniu, prezes Świtoń tłumaczył, iż informacja o podwyżce była przekazana pisemnie, w biuletynie spółdzielni (na marginesie akurat ten biuletyn informacyjny nie jest dostępny na stronie internetowej Zacisza). Głównym uzasadnieniem podwyżki są koszty  związane z wykonaniem instalacji cwu. Prezes zapewniał, iż każdy z członków spółdzielni miał prawo wnieść sprzeciw, jednak takowego nie było. Zatem w jego ocenie, przy braku sprzeciwu, wszystko przebiegło prawidłowo. Na moje pytanie, jak zatem wytłumaczyć te 237 podpisów sprzeciwu dla podwyżki. Nie udzielił jasnej odpowiedzi, stwierdzając, iż na takie rozważania był odpowiedni czas. Zadeklarował jednocześnie, że do tematu obniżenia stawki opłaty remontowej, będzie można wrócić po wykonaniu inwestycji podłączania cwu. Deklaracja prezesa Świtonia warta zapamiętania !

Rada Nadzorcza reprezentuje członków spółdzielni 

Należy podkreślić, iż niebagatelną rolę w organach spółdzielni stanowią członkowie Rady Nadzorczej, którzy zatwierdzają uchwały przedkładane im przez zarząd, są to m.in. plany remontowe i finansowe spółdzielni, w tym podwyżki opłat. W 15 osobowym składzie Rady Nadzorczej z ul. Sucharskiego jest dwoje przedstawicieli, jest to pani Bogusława Piasecka oraz pan Andrzej Chojaczyk. Pełny skład RN można zobaczyć  na stronie internetowej Zacisza link: www.smzacisze.pl/informacje-i-ogloszenia-2.html. Dlaczego zagłosowali przeciwko wnioskowi 65 % mieszkańców z Sucharskiego, swoich sąsiadów ? Tego nie wiem, ale na pewno powinni to wiedzieć mieszkańcy. Zapewne w.w wymienieni członkowie RN mają swoje argumenty, które powinni przedstawić sąsiadom.

Absolutnie nie chcę wchodzić w kompetencję organów spółdzielni, w tym członków Rady Nadzorczej spółdzielni, ale fakt, iż mieszkańcy zwracają się do radnego miejskiego z prośbą o interwencję i wyjaśnienia działań spółdzielni, świadczy dobitnie, iż szwankuje przepływ informacji między organami spółdzielni, a jej członkami. 

AKTUALIZACJA, 13-03-2017r: 

W dniu dzisiejszym tj. 13.03.2017, wniosek  dot. sprzeciwu podwyżki opłaty remontowej wniesli mieszkańcy ul. Klonowej 5-5b i 7-7b, sprzeciw podpisało 120 członków spółdzielni, co stanowi 78 % wszystkich zamieszkałych lokatórów tych nieruchomości.


Poniżej skan odpowiedzi prezesa zarządu SM "Zacisze" na wniosek mieszkańców dot. sprzeciwu dla podwyżki opłaty na fundusz remontowy:

 

 

 AKTUALIZACJA - 14.03.2017 r.

Pytania skierowane do zarządu SM Zacisze: 

 

 


KomentarzeAktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter