Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 193
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5662
Data: 2017-02-10 
Drukuj PDF Wyślij link

Oznaczono jakość powietrza w styczniu !

Autor: Paweł Bielański  Źródło: strony internetowe WIOŚ 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ) we Wrocławiu przedstawił wyniki badań powietrza w miesiącu styczniu na zawartość pyłu zawieszonego PM10 ze stacji monitoringu zlokalizowanej w Oleśnicy. Jaki był stan powietrza w naszym mieście ?

 Jak pamiętamy styczeń był miesiącem, gdy warunki metrologiczne spowodowały znaczną kumulację zanieczyszczeń w przyziemnej warstwie atmosfery. Długotrwały brak ruchów mas powietrza, długo utrzymujące się niskie temperatury i związane z nimi większe spalanie paliw stałych w domowych kotłowniach powodowały, że komunikaty ostrzegawcze WIOŚ ogłaszał w wielu miastach w całym kraju. W ocenie WIOŚ w styczniu br. w skali całego kraju, w porównaniu do lat ubiegłych, powietrze było wyjątkowo złej jakości. Wyniki badań ze stacji monitoringu powietrza w Oleśnicy potwierdzają podwyższone stężenia pyłów również w naszym mieście.

Wyniki z opóźnieniem

W stacji pomiarowej w Oleśnicy oznaczana jest zawartość pyłu zawieszonego PM10. „Nasza” stacja pomiarowa zlokalizowana przy ul. Brzozowej, jest stacją monitoringu tzw. manualną. Pozwala otrzymać wyniki z badań powietrza kilka dni po danym miesiącu. Niestety WIOŚ nie planuje, przynajmniej do 2020 roku, instalacji na terenie naszego miasta automatycznej stacji monitoringu, która pozwalałaby uzyskać informację o jakości powietrza w systemie ciągłym (codziennym). O tym problemie pisałem tutaj: bielanski.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/6824/system-monitoringu-powietrza-olesnicy

Jakie było oleśnickie powietrze w styczniu ?

 W Oleśnicy, w miesiącu styczniu, średnia zawartość pyłu PM10 wynosiła 57 [µg/m3], a maksymalne stężenie pyłu PM10 wystąpiło w dniu 9 stycznia i wynosiło137 [µg/m3].

Wykres z codziennymi wielkościami stężeń pyłu PM10 poniżej. 

 

Na podstawie oznaczenia indeksu PM10, wg przyjętej przez WIOŚ skali jakość powietrza w miesiącu styczniu w Oleśnicy określano:
- przez 13 dni jakoś powietrza określano jako„dobrą” (PM10 < 60 [µg/m3]).
- przez 16 dni jakoś powietrza określano jako „umiarkowaną” (PM= 0 61-100 [µg/m3])
- przez 2 dni jakoś powietrza określano jako „dostateczną” ( PM = 101-140 [µg/m3])

Dobrą wiadomością jest fakt, że w miesiącu styczniu w żadnym dniu stan jakości powietrza w Oleśnicy nie określono jako „zły”. Tym samym, wiemy również, że nie przekroczono poziomu alarmowego (stężenie PM10 = 200 [µg/m3]), przy którym WIOŚ wydaje komunikaty informujące mieszkańców o zagrożeniu zdrowia i zalecenie dot. ograniczenia wyjść na zewnątrz budynków. Zatem w ekstremalnie złym, pod względem jakoś powietrza styczniu, Oleśnica nie była "czerwonym" punktem na mapie WIOŚ. Ten fakt cieszy i z pewnością trochę uspokaja.

Zalecenia zdrowotne WIOŚ

Z kategorią jakości powietrza powiązana jest informacja dotycząca skutków zdrowotnych oraz narażenia wrażliwych grup społecznych tj. dzieci i osoby starsze, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy. Informację zdrowotną dla tych grup podaje poniższa tabela.

Tabela. Informcje i zalecenia WIOŚ w zależności od kategorii indeksu jakośći powietrza
(źródło: http://air.wroclaw.pios.gov.pl)

Analizując wyniki oznaczeń zawartości pyłu PM10 z powyższą tabelą, możemy stwierdzić, że w dniach 9 i 10 stycznia w Oleśnicy osoby z grup wrażliwych mogły odczuwać negatywne skutki podwyższonej zwartości pyłów w powietrzu, co należy uznać za niepokojący sygnał.

Kierunki działań w celu poprawy jakości powietrza 

Patrząc na podwyższone stężenia zawartości pyłów w miesiącu styczniu jak najbardziej wydają się uzasadnione działania w kierunku poprawy powietrza w naszym mieście. W mojej ocenie najlepszymi rozwiązaniami są działania systemowe. Obiecująco wyglądają plany miejskiej spółki MGK, której ciepłownia posiada od 2015 roku nowoczesny dwustopniowy system odpylania, spełniający najnowsze wymagania norm emisji. Zakład Gospodarki Cieplnej w celu ograniczenia niskiej emisji, planuje corocznie rozbudowę sieci i budowę nowych węzłów cieplnych w celu podłączenie kolejnych fragmentów miasta do miejskiej ciepłowni. W 2017r będą to nieruchomości m.in. przy ul. Koszarowej, Reja, Skłodowskiej, Rycerska, Skłodowskiej, Lwowskiej.

Problematyką ograniczenia niskiej emisji w Oleśnicy będzie wkrótce zajmować się również Rada Miasta. O rezultatach prac i podjętych decyzjach będę Państwa informował.

 


KomentarzeAktualności

Deformacja budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Rataj są zbulwersowani sposobem realizacji zadania, które zgłosili w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszając na spotkanie, proszą radnych o pomoc.

czytaj więcej...
Czy burmistrz Oleśnicy wdroży rejestr umów?

Na sierpniowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelację o wdrożenie rejestru umów w Urządzie Miasta Oleśnicy 

czytaj więcej...
Butelkomatu nie będzie

Burmistrz Oleśnicy negatywnie rozpatrzył interpelację w sprawie instalacji butelkomatu do recyklingu plastikowych butelek.

czytaj więcej...
Jednego mniej! Czekają kolejne

Nieużywane pojazdy zajmują cenne miejsca parkingowe. Mieszkańcy są mocno zirytowani, bowiem wraki - rekordziści dosłownie wrastają w miejski krajobraz...

czytaj więcej...
Problem mieszkańców Kopernika 13

Z prośbą o interwencję zwrócili się rozczarowani mieszkańcy z bloku Kopernika 13...

 

czytaj więcej...
Oleśnica bez plastiku? Burmistrz odpowiada...

W kwietniu złożyłem interpelację w sprawie wdrożenia w naszym mieście proekologicznej kampanii “Oleśnica bez plastiku”. Czy burmistrz podejmie działania celem zmniejszenia problemu wszechobecnego plastiku?

czytaj więcej...

Newsletter