Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 193
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5662
Data: 2017-01-14 
Drukuj PDF Wyślij link

Robocza wizyta w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Olszowa

Autor: Paweł Bielański 

12 grudnia br. delegacja radnych Rady Miasta wraz burmistrzem Michałem Kołacińskim odbyła roboczą wizytę w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Olszowa.  

 Udziałowcami ZZO Olszowa Sp. z o.o. jest 13 gmin, w tym miasto Oleśnica. Miasto gmina Oleśnica na podstawie uchwały Rady Miasta z dnia 21 grudnia 2015 roku powierzyła ZZO Olszowa swoje zadania własne w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, polegające na zagospodarowaniu i unieszkodliwianiu odpadów komunalnych poprzez eksploatację instalacji, urządzeń i wyposażenia spółki oraz prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Stan organizacyjny i finansowy spółki jest zatem istotny i pośrednio wpływa na budżetu naszego miasta. Ponadto do ZZO Olszowa trafiają i są zagospodarowane tzw. „zmieszane” odpady komunalne odbierane przez MGK z terenów naszego miasta. Za każdą tonę przekazanych odpadów, miejska spółka MGK płaci należność ZZO Olszowa zgodnie z obowiązującym cennikiem. Wysokość opłaty za odbiór odpadów ZZO Olszowa wpływa zatem bezpośrednio na „opłatę śmieciową”, którą wnosimy jako mieszkańcy do Urzędu Miasta.

 

                             Delegacja radnych Rady Miasta Oleśnicy  w Olszowej          (fot. Grzegorz Huk)\

Olszowa jest gotowa

Podczas wizyty mieliśmy okazję poznać historię powstania zakładu oraz plany spółki na przyszłość. Wg zapewnień prezes spółki Marzeny Koppenberg ZZO Olszowa przygotowany jest technologicznie, organizacyjnie i prawnie do pełnienia funkcji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) i realizacji celów wyznaczonych w gospodarce odpadami na 2020 r.
Rodzaj oraz układ zamaszynowania i wyposażenia urządzeń w poszczególnych obiektach ukierunkowany jest na skuteczny odzysk poszczególnych frakcji, co pozwala osiągnąć ustawowe założenia dotyczące maksymalizacji poziomów odzysku odpadów surowcowych kierowanych do recyklingu, ograniczania masy składowanych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz minimalizacji odpadów deponowanych na składowisku. Taki zaawansowany stan organizacyjny i technologiczny zakładu z pewnością cieszy, gdyż w gospodarce odpadami w najbliższych latach czeka samorządy wiele zadań wynikających ze zmieniających się przepisów. Planowane, nowe regulacje prawne główny naciski kładą na wysoki poziom segregacji strumienia odpadów, a tym samym odzysku surowców. Niestety, wg słów pani Prezes, należy się spodziewać, iż oczekiwane wysokie wymagania pro ekologiczne w gospodarce odpadami, oznaczają wzrost kosztów funkcjonowania całego systemu m.in. poprzez konieczność wdrażania coraz nowszych i sprawniejszych technologii odzysku frakcji odpadów.

Ministerstwo Środowiska planuje wzrost opłaty za składowanie odpadów

Przygotowując się do wizyty w Olszowej, z portali branżowych uzyskałem informację iż, do 2020 r opłata za korzystanie ze środowiska dla składowanych odpadów ma wzrosnąć ponad 2 krotnie (!) do kwoty 270 zł za tonę odpadów. Obecnie opłata za składowanie tony odpadów komunalnych wynosi ~120 zł. (więcej informacji: portalkomunalny.pl/oplaty-za-korzystanie-ze-srodowiska-skladowanie-odpadow-2017-338066/)

Planowana podwyżka, wynika to z faktu, iż zgodnie z dyrektywami UE, Polska do 2020 roku musi osiągnąć 50% poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W Oleśnicy odzysk mamy na bardzo dobrym około 47 % poziomie, jednak ogólnopolski poziom recyklingu ww. 4 frakcji w 2015 r wyniósł zaledwie około 26 %. Stąd można wnioskować, iż Ministerstwo Środowiska podwyżką opłaty za składowanie odpadów chce poprawić ten wskaźnik, zmuszając samorządy (mieszkańców) do poprawy skuteczności segregacji odpadów. Niestety za złą segregację zapłacą wszyscy solidarnie, czyli również i Oleśnica, w której jak wspomniałem wyżej, segregacja odpadów jest na b.dobrym poziomie.

         Radni mieli okazję przyjrzeć sie technologii zagospodarowania odpadów (fot. Grzegorz Huk)

Czy opłaty za odbiór odpadów wzrosną ? 

W czasie przedstawianej prezentacji przez prezes spółki, radni zadawali pytania dotyczące głównie planów spółki na przyszłośc. Postawiłem Pani prezes pytanie w jakim stopniu ponad 2 krotny wzrost opłaty środowiskowej za składowanie odpadów wpłynie na wysokość stawki odbioru odpadów komunalnych w ZZO Olszowa dla gmin (w tym dla naszego miasta). W odpowiedzi, prezes Koppenberg stwierdziła, iż podwyżka opłaty wpłynie nieznacznie na cenę odbioru odpadu, gdyż strumień odpadów jest dobrze rozdzielany na poszczególne frakcje, a ilość odpadów przeznaczonych do składowania (czyli tych podlegajacych opłacie środowiskowej będzie coraz mniejsza). Przypomnę, iż wg obecnej stawki za np. odbiór tony odpadów zmieszanych miasto Oleśnica płaci kwotę 250,08 netto . Szczerze powiem, iż otrzymane wyjaśnienia przedstawicieli ZZO Olszowa i ich odważna deklaracja o „nieznacznym” wzroście opłaty do 2020 roku, nie do końca mnie przekonały. Oby za 3 lata nie spotkała nas (Oleśnicę) niemiła niespodzianka.

(w artykule wykorzystano infomacje ze strony www.zzo-olszowa.pl)


 

Plan zakładu  ZZO Olszowa ( źródło: strona www. zzo-olszowa.pl)

 

Zdjęcie z wizyty radnych można zobaczyć na lokalnych portalach internetowych: 

www.olesnica.pl/sm/wydarzenia/4879-olesniccy-radni-z-wizyta-w-zzo-olszowa

olesnica24.com/Publicystyka,czytaj,5843,Bedzie-drozej-i-drozej#.WIEOWFPhDIU


KomentarzeAktualności

Deformacja budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Rataj są zbulwersowani sposobem realizacji zadania, które zgłosili w ramach Oleśnickiego Budżetu Obywatelskiego. Zapraszając na spotkanie, proszą radnych o pomoc.

czytaj więcej...
Czy burmistrz Oleśnicy wdroży rejestr umów?

Na sierpniowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelację o wdrożenie rejestru umów w Urządzie Miasta Oleśnicy 

czytaj więcej...
Butelkomatu nie będzie

Burmistrz Oleśnicy negatywnie rozpatrzył interpelację w sprawie instalacji butelkomatu do recyklingu plastikowych butelek.

czytaj więcej...
Jednego mniej! Czekają kolejne

Nieużywane pojazdy zajmują cenne miejsca parkingowe. Mieszkańcy są mocno zirytowani, bowiem wraki - rekordziści dosłownie wrastają w miejski krajobraz...

czytaj więcej...
Problem mieszkańców Kopernika 13

Z prośbą o interwencję zwrócili się rozczarowani mieszkańcy z bloku Kopernika 13...

 

czytaj więcej...
Oleśnica bez plastiku? Burmistrz odpowiada...

W kwietniu złożyłem interpelację w sprawie wdrożenia w naszym mieście proekologicznej kampanii “Oleśnica bez plastiku”. Czy burmistrz podejmie działania celem zmniejszenia problemu wszechobecnego plastiku?

czytaj więcej...

Newsletter