Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 21
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4523
Data: 2016-04-04 
Drukuj PDF Wyślij link

Spotkanie z mieszkańcami – bezpieczeństwo pożarowe osiedla „Serbinów”

 W piątek 8 kwietnia w bibliotece „Pod Pegazem” odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami osiedla "Serbinów".

 Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami mieszkańców, celem spotkania było omówienie tematów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego osiedla oraz zapoznanie się z planami inwestycyjnymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”na terenie "Serbinowa".

Niestety na spotkaniu zabrakło przedstawiciela SM „Zacisze” co dla wszystkich obecnych było dużym rozczarowaniem. Zarząd „Zacisza” otrzymał zaproszenie i zapewniał o wydelegowaniu przedstawiciela SM na spotkanie. Jaki był powód jego nieobecności ? Nie wiem, ale na pewno skieruje zapytanie do zarządu SM i podzielę się Państwem tą informacją.

Bezpieczeństwo pożarowe osiedla Serbinów

Przedstawiciele Straży Pożarnej nie zawiedli mieszkańców - stawili się w dwuosobowej delegacji. Ocenę stanu bezpieczeństwa pożarowego osiedla „Serbinów” omawiali naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy kapitan Sławomir Pieprzyk oraz szef Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej jednostki mł. kpt Piotr Węglewski. Wiele sugestii strażaków kierowanych było „na wprost” do zarządców nieruchomości, dlatego tym bardziej szkoda, że nie było nikogo z SM „Zacisze”. Nie ukrywam, że brak przedstawiciela spółdzielni, spowodował iż spotkanie w tym punkcie nie spełniło założonego celu.
Omawiana była m.in. problematyka dróg pożarowych, gdzie strażacy, jak i również sami mieszkańcy zgłaszali fakt, iż zaparkowane "gęsto" samochody blokują miejscami drogi dojazdowe do budynków. Oczywiście powód takiego stanu rzeczy jest wszystkim dobrze znany – duża ilość pojazdów i niewystarczająca ilość miejsc do ich parkowania. Ponadto omawiano temat miejscowych utrudnień dojazdów do budynków w postaci drzew czy metalowych słupków, które w ocenie strażaków utrudniają, a niekiedy wręcz umożliwiają szybką interwencję wozu strażackiego. Tu, jako przykład przedstawiłem strażakom zdjęcie otrzymane od zaniepokojonego mieszkańca z bloku Sikorskiego nr 5. Strażacy potwierdzili, że w tym miejscu ze względu na dużą ilość dużych drzew z przeprowadzeniem sprawnej ewakuacji może być duży problem.

                                                Zdjęcie: Klomby i drzewa przy bloku Sikorskiego nr 5.

Padło również pytanie o prawidłowość rozmieszczenia hydrantów na osiedlu. W/g zapewnień mł kapt. Piotra Węglewskiego na Serbinowie sieć hydrantów rozlokowana jest zgodnie z przepisami i w tym aspekcie straż nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Ponadto krótko omówiono również zagrożenia wynikające z użytkowania gazu ziemnego. Strażacy przypominali m.in. o obowiązku corocznych przeglądów urządzeń gazowych oraz sugerowali zakup czujników „czadu” , które minimalizują zagorzenie zatrucia tlenkiem węgla. Koszt czujnika jest niewielki (około 60-80 zł), a naprawdę może uratować życie.

Konkluzją przeprowadzonej dyskusji (miejscami bardzo burzliwej) był zgłoszony przez mieszkańców wniosek do Straży Pożarnej o przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa pożarowego pod względem dojazdów do budynków bloków mieszkalnych. W odpowiedzi przedstawiciele straży poinformowali, iż taki wniosek może złożyć zarządca danej nieruchomości, co skutkuje przeprowadzeniem kontroli całego budynku / -ów pod względem spełnienia wymogów i przepisów p.poż. Zatem tu nasuwa się pytanie czy zarządcy obiektów są zainteresowani przeprowadzeniem takiej kontroli ? Lokatorzy budynków na pewno tak !

Podsumowując strażacy z KPSP w Oleśnicy zapewnili, iż osiedle Serbinów jest bezpieczne, czego potwierdzeniem jest stosunkowo niska liczba interwencji na przestrzeni ostatnich lat. Oczywiście istnieją mankamenty, które należy poprawić. Strażacy podkreślili, że za stan bezpieczeństwa poszczególnych budynków, w tym spełnienia wymogów z zakresu p.poż. , odpowiadają zarządcy nieruchomości.

Problemy bieżące osiedla.

Drugą godzinę spotkania wypełniła dyskusja dotycząca bieżących problemów zgłaszanych przez mieszkańców.

Ponownie powrócił temat obwodnicy i przebiegu jej trasy przez tereny osiedla. W tym miejscu jeszcze raz podkreślam i zapewniam mieszkańców osiedla, że władze miasta nawet nie rozważają takiej opcji. Naprawdę nie wiem kto i w jakim celu prowadzi tego rodzaju dezinformację !? O planowanym przebiegu trasu informowałem tutaj: bielanski.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/6699/obwodnica-ominie-serbinow

Powrócił również temat „dzikiego” wysypiska śmieci przy Parku Mikołaja Kopernika, ten wieloletni problem jest nadal nie rozwiązany. W październiku ubiegłego roku złożyłem w tej sprawię interpelację ( czytaj tu: bielanski.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/6707/dzikie-wysypisko-obok-parku-kopernika ). Po interpelacji niewielka część terenu została uporządkowana przez zarządce sklepu „Biedronka”. Jednak właściciel sąsiadującej nieruchomości (działki) wciąż skutecznie unika odpowiedzialności likwidacji sterty śmieci i odpowiedniego zabezpieczenia swojego terenu. Brak ogrodzenia tego terenu oraz "dzikie" wysypisko śmieci, powoduje iż miejsce to stało się ulubionym zakątkiem "miłośników " plenerowego spożywania wysokoprocentowych napojów. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, iż ów właściciel jest znanym oleśnickim biznesmenem i naprawdę cieżko przypuszczać, że usporzątnięcie swojej własności przekracza jego możliwości finansowe. Na najbliższej sesji Rady Miasta ponowię interpelację w tej sprawie do burmistrza miasta.

Ponadto zgłoszono m.in. prośbę o interwencję w sprawie remontu chodnika przy bloku Sikorskiego nr 1. Stosunkowo krótki odcinek ciągu komunikacyjnego, pamięta jeszcze początki osiedla, jest mocno zdewastowany. Z informacji otrzymanych od mieszkańców wynika, iż nikt z zarządców nie wyraża zainteresowania naprawą tego chodnika, a wręcz jest trudność z ustaleniem jego właściciela ?! Zobowiązałem się do rozwiązania tej zagadki i podjęcia interwencji w sprawie remont chodnika, którego zły stan techniczny znacząco utrudnia poruszanie się osobom niepełnosprawnym i zagraża bezpieczeństwu przechodniów.

Zgłoszono też zapytanie dotyczące remontu cześć ulicy Kopernika (na odcinku od parku do garaży przy byłym składzie celnym). Jest to ulica za którą odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych, na tą chwilę ciężko określić kiedy ten odcinek będzie remontowany, decydują jak zwykle w takich przypadkach względy finansowe. Szansą dla remontu tej drogi, jest fakt iż w budynkach przy ul. Kopernika, które Urząd Miasta przejął od SM "Zacisza" planowane są mieszkania socjalne. Wówczas zasadny będzie remont tego odcinka drogi.

Podsumowanie

Kolejne spotkanie obfitujące w wiele opinii i sugestii zgłaszanych przez mieszkańców "Serbinowa", za które bardzo dziękuje. Brak przedstawiciela SM „Zacisze” spowodował, iż cel spotkanie nie został w pełni zrealizowany. Mieszkańcy czekali z pytaniami dotyczącymi planów inwestycyjnych SM „Zacisze”, w szczególności dotyczące terenów położone wzdłuż ul. Sucharskiego ( między „górką”, a Strażą Pożarną). Oczywiście ponowię zaproszenie do przedstawiciela SM „Zacisze” i poinformuję Państwa o terminie spotkania.


Relacja z spotkania przedstawiona w lokalnych portalach informacyjnych:

olesnica24.com/Publicystyka,czytaj,4306,Moga-czuc-sie-bezpiecznie#.VwlQbvmLTIU

mojaolesnica.pl/17248,bezpieczenstwo-pozarowe-serbinowa.php


KomentarzeAktualności

Sprawa organizacji miejskiej ogrzewalni i łaźni

  Po wizycie w ogrzewalni, którą odbyłem z radną Beatą Krzesińską (3 listopada br), czekaliśmy na działania osób odpowiedzialnych za właściwą organizacje zadania tj. burmistrza i dyrektora MOPS. Niestety żadnych komunikatów poza lakonicznym oświadczeniem dyrektora MOPS nie usłyszeliśmy.

czytaj więcej...
Walka o prawa radnych przed Sądem Administracyjnym

 O interwencję i pomoc zwrócili się do mnie mieszkańcy ulicy Rzemieślniczej, którzy wnieśli sprzeciw do burmistrza Oleśnicy, w odpowiedzi na rozpoczętą przez Urząd Miasta procedurę wydania warunków zabudowy dla bloku wielorodzinnego na działce przy ulicy Wojska Polskiego bezpośrednio sąsiadującej z ich budynkiem. Niestety burmistrz Jan Bronś odmawia mi wydania urzędowych pism w tej sprawie. O pozyskanie materiałów będę walczył przed Sądem

czytaj więcej...
Miejska ogrzewalnia i łaźnia nie spełnia wymogów - interwencja radnych

Organizacja miejskiej ogrzewalni i łaźni to jedno z zadań własnych gminy. W Oleśnicy za zadania z zakresu pomocy społecznej odpowiada Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - jednostka organizacyjna miasta podległa burmistrzowi. Jako radni odwiedziliśmy miejską ogrzewalnię, gdzie przebywają bezdomni z naszego miasta.  Nie mogliśmy uwierzyć w to co zobaczyliśmy na miejscu.

czytaj więcej...
APEL o wsparcie dla PCK

 Trwa batalia o siedzibę Oddziału Rejonowego PCK Oleśnica przy ulicy Wojska Polskiego 13. Niezrozumiała i irracjonalna decyzja burmistrza Oleśnicy spowodowała, że najstarsza humanitarna organizacja w Polsce boryka się z sztucznie wywołany problemem lokalowym.

czytaj więcej...
Burmistrz obwieścił sukces. A co na to mieszkańcy?

 W piątek 16 października br. w Urzędzie Miasta odbyło się ponadplanowe posiedzenie komisji budżetu i infrastruktury. Specjalne obrady komisji to skutek sprzeciwu mieszkańców Serbinowa, którzy wnieśli do Rady Miasta petycję w której domagali się zmiany przebiegu układu dróg wokół planowanej budowy 5 bloków wielorodzinnych przy ulicy Kopernika.

czytaj więcej...
Presja ma sens!

 Burmistrz Jan Bronś kolejny raz musi korygować podjęte decyzje. Wspólnym działaniem można osiągnąć naprawdę wiele.Tak było rówienież tym razem. A w tle aroganckie zachowanie radnego klubu Jana Bronsia. 

czytaj więcej...

Newsletter