Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 109
Łączna liczba odwiedzin od początku: 5147
Data: 2016-04-09 
Drukuj PDF Wyślij link

Spotkanie z mieszkańcami – bezpieczeństwo pożarowe osiedla „Serbinów”

W piątek 8 kwietnia w bibliotece „Pod Pegazem” odbyło się kolejne spotkanie z mieszkańcami osiedla "Serbinów".

Zgodnie z wcześniejszymi sugestiami mieszkańców, celem spotkania było omówienie tematów z zakresu bezpieczeństwa pożarowego osiedla oraz zapoznanie się z planami inwestycyjnymi Spółdzielni Mieszkaniowej „Zacisze”na terenie "Serbinowa".

Niestety na spotkaniu zabrakło przedstawiciela SM „Zacisze” co dla wszystkich obecnych było dużym rozczarowaniem. Zarząd „Zacisza” otrzymał zaproszenie i zapewniał o wydelegowaniu przedstawiciela SM na spotkanie. Jaki był powód jego nieobecności ? Nie wiem, ale na pewno skieruje zapytanie do zarządu SM i podzielę się Państwem tą informacją.

                                                                

Bezpieczeństwo pożarowe osiedla Serbinów

Przedstawiciele Straży Pożarnej nie zawiedli mieszkańców - stawili się w dwuosobowej delegacji. Ocenę stanu bezpieczeństwa pożarowego osiedla „Serbinów” omawiali naczelnik Wydziału Operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Oleśnicy kapitan Sławomir Pieprzyk oraz szef Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej jednostki mł. kpt Piotr Węglewski. Wiele sugestii strażaków kierowanych było „na wprost” do zarządców nieruchomości, dlatego tym bardziej szkoda, że nie było nikogo z SM „Zacisze”. Nie ukrywam, że brak przedstawiciela spółdzielni, spowodował iż spotkanie w tym punkcie nie spełniło założonego celu.
Omawiana była m.in. problematyka dróg pożarowych, gdzie strażacy, jak i również sami mieszkańcy zgłaszali fakt, iż  zaparkowane "gęsto" samochody blokują miejscami drogi dojazdowye do budynków. Oczywiście powód takiego stanu rzeczy jest wszystkim dobrze znany – duża ilość pojazdów i niewystarczająca ilość miejsc do ich parkowania. Ponadto omawiano temat miejscowych utrudnień dojazdów do budynków w postaci drzew czy metalowych słupków, które w ocenie strażaków utrudniają, a niekiedy wręcz umożliwiają szybką interwencję wozu strażackiego. Tu, jako przykład przedstawiłem strażakom zdjęcie otrzymane od zaniepokojonego mieszkańca z bloku Sikorskiego nr 5. Strażacy potwierdzili, że w tym miejscu ze względu na dużą ilość dużych drzew z przeprowadzeniem sprawnej ewakuacji może być duży problem.

         Zdjęcie: Klomby i drzewa przy bloku Sikorskiego nr 5. 

Padło również pytanie o prawidłowość rozmieszczenia hydrantów na osiedlu. W/g zapewnień mł kapt. Piotra Węglewskiego na Serbinowie sieć hydrantów rozlokowana jest zgodnie z przepisami i w tym aspekcie straż nie wnosi żadnych zastrzeżeń. Ponadto krótko omówiono również zagrożenia wynikające z użytkowania gazu ziemnego. Strażacy przypominali m.in. o obowiązku corocznych przeglądów urządzeń gazowych oraz sugerowali zakup czujników „czadu” , które minimalizują zagorzenie zatrucia tlenkiem węgla. Koszt czujnika jest niewielki (około 60-80 zł), a naprawdę może uratować życie.

Konkluzją przeprowadzonej dyskusji (miejscami bardzo burzliwej) był zgłoszony przez mieszkańców wniosek do Straży Pożarnej o przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa pożarowego pod względem dojazdów do budynków bloków mieszkalnych. W odpowiedzi przedstawiciele straży poinformowali, iż taki wniosek może złożyć zarządca danej nieruchomości, co skutkuje przeprowadzeniem kontroli całego budynku / -ów pod względem spełnienia wymogów i przepisów p.poż. Zatem tu nasuwa się pytanie czy zarządcy obiektów są zainteresowani przeprowadzeniem takiej kontroli ? Lokatorzy budynków na pewno tak ! 

Podsumowując strażacy z KPSP w Oleśnicy zapewnili, iż osiedle Serbinów jest bezpieczne, czego potwierdzeniem jest stosunkowo niska liczba interwencji na przestrzeni ostatnich lat. Oczywiście istnieją mankamenty, które należy poprawić. Strażacy podkreślili, że za stan bezpieczeństwa poszczególnych budynków, w tym spełnenia wymogów z zakresu p.poż. , odpowiadają  zarządcy nieruchomości.

Problemy bieżące osiedla. 

Drugą godzinę spotkania wypełniła dyskusja dotycząca  bieżących problemów zgłaszanych przez mieszkańców.

Ponownie powrócił temat obwodnicy i przebiegu jej trasy przez tereny osiedla. W tym miejscu jeszcze raz podkreślam i zapewniam mieszkańców osiedla, że władze miasta nawet nie rozważają takiej opcji. Naprawdę nie wiem kto i w jakim celu prowadzi tego rodzaju dezinformację !? O planowanym przebiegu trasu informowałem tutaj: bielanski.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/6699/obwodnica-ominie-serbinow

Powrócił również temat „dzikiego” wysypiska śmieci przy Parku Mikołaja Kopernika, ten wieloletni problem jest nadal nie rozwiązany. W październiku ubiegłego roku złożyłem w tej sprawię interpelację ( czytaj tu: bielanski.e-samorzadowiec.pl/tresc2/wyswietl/6707/dzikie-wysypisko-obok-parku-kopernika ). Po interpelacji niewielka część terenu została uporządkowana przez zarządce sklepu „Biedronka”. Jednak właściciel sąsiadującej nieruchomości (działki) wciąż skutecznie unika odpowiedzialności likwidacji sterty śmieci i odpowiedniego zabezpieczenia swojego terenu. Brak ogrodzenia tego terenu oraz "dzikie" wysypisko śmieci, powoduje iż miejsce to stało się ulubionym zakątkiem "miłośników " plenerowego spożywania wysokoprocentowych napojów. Sprawa jest tym bardziej bulwersująca, iż ów właściciel jest znanym oleśnickim biznesmenem i naprawdę cieżko przypuszczać, że usporzątnięcie swojej własności przekracza jego możliwości finansowe. Na najbliższej sesji Rady Miasta ponowię interpelację w tej sprawie do burmistrza miasta.

Ponadto zgłoszono m.in. prośbę o interwencję w sprawie remontu chodnika przy bloku Sikorskiego nr 1. Stosunkowo krótki odcinek ciągu komunikacyjnego, pamięta jeszcze początki osiedla, jest mocno zdewastowany. Z informacji otrzymanych od mieszkańców wynika, iż nikt z zarządców nie wyraża zainteresowania naprawą tego chodnika, a wręcz jest trudność z ustaleniem jego właściciela ?! Zobowiązałem się do rozwiązania tej zagadki i podjęcia interwencji w sprawie remont chodnika, którego zły stan techniczny znacząco utrudnia poruszanie się osobom niepełnosprawnym i zagraża bezpieczeństwu przechodniów.

Zgłoszono też zapytanie dotyczące remontu cześć ulicy Kopernika (na odcinku od parku do garaży przy byłym składzie celnym). Jest to ulica za którą odpowiada Zarząd Dróg Powiatowych, na tą chwilę ciężko określić kiedy ten odcinek będzie remontowany, decydują jak zwykle w takich przypadkach względy finansowe. Szansą dla remontu tej drogi, jest fakt iż w budynkach przy ul. Kopernika, które Urząd Miasta przejął od SM "Zacisza" planowane są mieszkania socjalne. Wówczas zasadny będzie remont tego odcinka drogi.

Podsumowanie

Kolejne spotkanie obfitujące w wiele opinii i sugestii zgłaszanych przez mieszkańców "Serbinowa", za które bardzo dziękuje. Brak przedstawiciela SM „Zacisze” spowodował, iż cel spotkanie nie został w pełni zrealizowany. Mieszkańcy czekali z pytaniami dotyczącymi planów inwestycyjnych SM „Zacisze”, w szczególności dotyczące terenów położone wzdłuż ul. Sucharskiego ( między „górką”, a Strażą Pożarną). Oczywiście ponowię zaproszenie do przedstawiciela SM „Zacisze” i poinformuję Państwa o terminie spotkania.


Relacja z spotkania przedstawiona w lokalnych portalach informacyjnych:

olesnica24.com/Publicystyka,czytaj,4306,Moga-czuc-sie-bezpiecznie#.VwlQbvmLTIU

mojaolesnica.pl/17248,bezpieczenstwo-pozarowe-serbinowa.php

 

 

 


KomentarzePaweł Bielański
2016-04-14 19:13:21
Termin spotkania nie został jeszcze ustalony. Po ustaleniu terminu z zarządem SM "Zacisze" pojawi się na stronie. Pozdrawiam.
Piotr
2016-04-14 13:19:42
Wiadomo, kiedy będzie termin spotkanie ze spółdzielnią zacisze ?

Aktualności

"Bezpłatna" gazetka władzy za 16 tysięcy!

 Ile kosztuje oleśnickich podatników wydawana przez władze Oleśnicy propagandowa gazetka? 

czytaj więcej...
Kulisy pracy radnego. Kontrola wydatków - płatne artykuły

Jak władze Oleśnicy kupują za publiczne pieniądze wychwalające artukuły "promocyjne" w wybranych lokalnych mediach?

czytaj więcej...
Zdrowie naszych dzieci czy więcej świecidełek

Na styczniowej sesji Rady Miasta złożyłem interpelację  o dokonanie zmian w budżecie polegajacej na zwiększeniu o 100 tysięcy złotych kwoty dofinansowania zadań z zakresu profilaktyki ochrony zdrowia i rehabilitacji dla dzieci.  Środki mogą pochodzić ze zmniejszenia wydatków na świąteczne dekoracje.

 

czytaj więcej...
5 pytań w sprawie karetek

Problem niewystarczającej ilości zespołów ratowniczych sam się nie rozwiąże. Władze miasta mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo mieszkańców, a ochrona zdrowia to jedno z zadań własnych gminy.

czytaj więcej...
Urząd Miasta żąda 800 zł za przygotowanie informacji

 Sprawa ma swój początek w sierpniu 2019 rok, wówczas na sesji Rady Miasta złożyłem interpelację o wdrożenie rejestru umów. Przypomnę, wdrożeniem rejestru umów miejscy urzędnicy zajmują się lekko licząc ponad 3 lata. W poprzedniej kadencji o to proste narządzie sprzyjające jawności i przejrzystości wydatkowania publicznych środków interpelował radny Wojciech Brym.

czytaj więcej...
Pół miliona, nierówna kostka i uciążliwości Jana Bronsia...

 “Sięgacz ulicy Mikołajczyka prowadzące do domu w którym mieszkam ja, dawno został zrobiony i funkcjonuje bez zastrzeżeń (…)” - takimi słowami burmistrz wyjaśniał na sesji Rady Miasta kwestie remontu drogi przy jego prywatnej posesji.

czytaj więcej...

Newsletter