Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy
Razem zrobimy jeszcze więcej !

Kalendarz wydarzeń

Statystyki

Odwiedziny w tym miesiącu: 36
Łączna liczba odwiedzin od początku: 4746
Data: 2016-01-11 
Drukuj PDF Wyślij link

Rewitalizacja Parku Mikołaja Kopernika

Na spotkaniu z mieszkańcami w bibliotce "Pod Pegazem', gdzie zostały przedstawione etapy rewitalizacji Parku Mikołaja Kopernika. Padła sugestia, aby zmienić lokalizację tzw. "Zielonej Siłowni", czyli urządzeń do ćwiczeń fizycznych,  które mają być zainstalowana w parku.  Zgodnie z otrzymaną sugestią, żłożyłem w tej sprawie interpelację. 


Interpelacja nr 7 /2015 z dnia 26-06-2016 r

Dotycząca: Rewitalizacji parku przy ul. Kopernika

1) Projekt zagospodarowania terenu Parku Mikołaja Kopernika dot. Budowy ciągów pieszych w ramach zadania „Zagospodarowania parku przy ul. Kopernika w Oleśnicy” wskazuję lokalizację planowanej siłowni zewnętrznej obok istniejącego placu zabaw (Załącznik nr 1 do interpelacji) .
Po przeprowadzonych konsultacjach z mieszkańcami osiedla Serbinów zwracam się z prośbą o zmianę lokalizacji umiejscowienia planowanej siłowni w w/w parku.
Wnioskuję o umiejscowienie siłowni w części parku wskazanej w Załączniku nr. 2.
2) Ponadto zgłaszam potrzebę dokonania oceny i przeprowadzenia ewentualnych przycinek technicznych oraz pielęgnacyjnych drzew i krzewów w w/w Parku. Niektóre konary drzewa są obumarłe i zagrażają bezpieczeństwu spacerowiczom w parku.

Uzasadnienie:

Umiejscowienie siłowni zewnętrznej obok istniejącego placu zabaw jest niekorzystne bowiem urządzenia do ćwiczeń będą zlokalizowane w miejscu o gęstym zadrzewieniu. Jest to miejsce zacienione, w okresie jesiennym będzie trudne do utrzymania czystości ( opad liści), a w okresie letnim użytkownicy mogą być narażeni np. na ukoszenia kleszczy. Ponadto tuż obok przebiega uczęszczany ciąg pieszy , kierujący pieszych do pobliskiego sklepu, zatem użytkownicy siłowni będą mieli dyskomfort ćwiczeń.
Proponowana we wniosku lokalizacja ( Załącznik nr 2) to „otwarta”, bardziej ustronna cześć parku, bez zadrzewień, charakteryzująca się dobrym nasłonecznieniem. Mieszkańcy Serbinowa wskazywali tą lokalizacją jako optymalną.(...)

z poważaniem Radny Rady Miejskiej Paweł Bielański


Interpelacja skutkowała przeprowadzeniem wizji lokalnej w Parku Mikołaja Kopernika, gdzie w m.in. obecności Burmistrza Kołacińskiego, dyrektorki ZBK Izabeli Świąder oraz przedstawiciela spółdzielni "Zacisze" oraz radnego Zbigniewa Nagórnego ustalono przedstawioną niżej lokalizację siłowni, która pokrywa się z oczekiwaniami mieszkańców.

Przy okazji zaakceptowano moją propozycję, aby wokół siłowni w ramach rewitalizacji parku,zamontować również lampy solarne, które doświetlą tą cześć parku.

Podobnia siłownia powstanie w Parku Kopernika. 

 

Istniejący plac zabaw w parku będzie modernizowany. Na obecnym etapie rewitalizacji parku, Urząd Miasta nie planuje budowy nowego placu zabaw wskazanego na poniższej mapie

Plan sytuacyjny Parku Kopernika ze wskazanie lokalizacji  "zielonej"siłowni : 

 


KomentarzeAktualności

Głos w debacie o stanie Oleśnicy

Na ostatniej sesji Rady Miasta w oparciu o raport za 2019 roku odbyła się debata o stanie Gminy Miasta Oleśnicy. W Państwa imieniu aktywnie uczestniczyłem w dyskusji o naszym mieście. Wyraziłem pozytywną ocenę dla wykonanych inwestycji,  ale też krytycznie oceniłem wydatki na rozrastającą się administrację magistratu, wydatki na propagandę oraz zmniejszenie wydatków na bezpieczeństwo publiczne oraz ochronę powietrza. 

czytaj więcej...
W pasie zieleni miał powstać 3 kondygnacyjny blok wielorodzinny

Burmistrz Jan Bronś  po głośnym sprzeciwie mieszkańców Serbinowa stwierdził, że to Urząd Miasta wystąpił o warunki zabudowy dla budynku wielorodzinnego na działce 3/77 przy ulicy Wojska Polskiego. Dokumenty do których dotarłem świadczą jednoznacznie, że wniosek złożył i podpisał własnoręcznie sam Jan Bronś.

czytaj więcej...
BETONOZA ZATRZYMANA

Tygodnik "Panorama Oleśnicka" szeroko opisuje nasz sprzeciw przeciwko zabudowie skrawka zieleni przy Wojska Polskiego. 

czytaj więcej...
NIE POZWOLIMY NA BUDOWĘ BLOKÓW!

Na budowę bloków na pasach zieleni wzdłuż ulicy Wojska Polskiego nr 18 mieszkańcy kategoryczne się nie zgadzają! Niestety, koszmar koncepcji budowy 6 bloków powrócił wraz z Janem Bronsiem.

czytaj więcej...
Decyzyjny letarg ze szkodą dla miasta

Od początku wybuchu pandemii Rada Miasta Oleśnicy zwołana została zaledwie jeden raz. W sytuacji kryzysowej rada powinna "żyć" problemami miasta i jego mieszkańców, a w razie potrzeby podejmować szybkie i skuteczne działania. Zamiast aktywność mamy stan decyzyjnego letargu.

czytaj więcej...
Zaledwie 100 tys. na bezpośrednią walkę z COVID-19

2 kwietnia br. interpelowałem do burmistrza o interwencyjny zakup respiratorów oraz odzieży ochrony osobistej dla lokalnych służb medycznych i ratowniczych. Pytałem również jaką kwotę miasto Oleśnica wydało na bezpośrednią walkę z koronawirusem.

czytaj więcej...

Newsletter